Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Α΄ Κατεύθυνση: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής»

Α' Εξάμηνο 

 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου και Εργαστήριο (5 ECTS)
 • Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων (5 ECTS)
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (5 ECTS)
 • CAD και Εφαρμογές (5 ECTS)
 • CAE και Εφαρμογές (5 ECTS)
 • Έξυπνα Υλικά (5 ECTS)
 • Μετρήσεις (5 ECTS)
 • Αισθητήρες (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • CAΜ και Εφαρμογές (5 ECTS)
 • Μηχανοτρονικά Συστήματα (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Συστήματα Μεταφορικών Μέσων (5 ECTS)
 • Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης (5 ECTS)
 • Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών (5 ECTS)
 • Η-Μ Μελέτες (5 ECTS)
 • Τεχνολογία Πολυμερών (5 ECTS)
 • Ενεργειακά Συστήματα σε Κτίρια και Βιομηχανία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B΄ Κατεύθυνση: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής»

(Υποχρεωτική Επιλογή 2 μαθημάτων συνολικά, δηλαδή είτε 1 κατ΄ εξάμηνο, είτε 2 σε οιοδήποτε εκ των 2 εξαμήνων από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Α΄ που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα και δεν εμπεριέχονται στον παρόντα)

Α' Εξάμηνο 

 • Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων (5 ECTS)
 • Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου και Εργαστήριο (5 ECTS)
 • Στοχαστική Βελτιστοποίηση (5 ECTS)
 • Μετρήσεις (5 ECTS)
 • Αισθητήρες (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος (5 ECTS)
 • Εργαστήριο Ρομποτικής (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου (5 ECTS)
 • Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής (5 ECTS)
 • Μηχανοτρονικά Συστήματα (5 ECTS)
 • Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος (5 ECTS)
 • Θεωρία Παιγνίων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο