Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εξήντα (60).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3 μαθήματα Επιλογής+ Μεταπτυχιακή εργασία

 1. Φυτικό Μικροβίωμα−Σύγχρονες μεθοδολογίες ανάλυσης αλληλεπιδράσεων φυτών και Μικροοργανισμών (E) 5 ECTS
 2. Οικοφυσιολογία Φυτών (Ε) ECTS
 3. Βελτίωση Φυτών−Κλασικές και Μοριακές  προσεγγίσεις (Ε) 5 ECTS
 4. Βιομετατροπές της Φυτικής Βιομάζας για την παραγωγή προϊόντων βιο−οικονομίας (Ε)
 5. Ερευνητική Μεθοδολογία (Ε) 5 ECTS
 6. Μεταπτυχιακή Εργασία (έναρξη μεταπτυχιακής εργασίας) 15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3 μαθήματα Επιλογής+ Μεταπτυχιακή εργασία

 1. Αλληλεπιδράσεις Φυτών & Μικροοργανισμών σε Γεωργικά & Φυσικά Οικοσυστήματα (Ε) 5 ECTS
 2. Αλληλεπιδράσεις Φυτών &  Αβιοτικού Περιβάλλοντος (Ε) 5 ECTS
 3. Βελτίωση Ανθεκτικότητας Φυτών έναντι Καταπονήσεων − Βελτίωση ποιότητας (Ε) 5 ECTS
 4. Σεμινάρια (Ε) 5 ECTS
 5. Μεταπτυχιακή Εργασία (ολοκλήρωση μεταπτυχιακής εργασίας) 15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο