Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εξήντα (60). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση επτά (7) υποχρεωτικών και ενός (1) επιλογής μαθημάτων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

 

Α' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά 

 1. Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (5 π.μ.)
 2. Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (5 π.μ.)
 3. Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων - Νομοθεσία (2 π.μ.)
 4. Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος (4 π.μ.)
 5. Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων (4 π.μ.)
 6. Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων (2 π.μ.)
 7. Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις γαλακτοπαραγωγής (5 π.μ.)

Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)

 1. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων (3 π.μ.)
 2. Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και Επεξεργασίας Γάλακτος (3 π.μ.)
 3. Βιοστατιστική (3 π.μ.) 

(Σύνολο 30 πιστωτικές μονάδες) 

 

Β' εξάμηνο 

 1. Σεμινάρια (2 π.μ.)
 2. Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις (3 π.μ.)
 3. Μεταπτυχιακή διατριβή (25 π.μ.) 

(Σύνολο 30 πιστωτικές μονάδες) 

 

Στο Β΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS), οι εκπαιδευτικές επισκέψεις (3 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (25 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκονται από το ΤΕΖΠΥ, το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω οργανωμένης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα (10). Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι το έξι (6).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο