Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε ποσοστό έως και 35% δύναται να υπάρξει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017).

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική κατά βάση και στην αγγλική κατά περίπτωση γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση 1η : Επείγουσα Νοσηλευτική

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας - Βιοστατιστική (8 ECTS)
 • Λοιμώξεις (8 ECTS)
 • Παθολογία (7 ECTS)
 • Κλινική Φαρμακολογία (7 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Επείγουσα Θεραπεία (8 ECTS)
 • Εντατική Θεραπεία (8 ECTS)
 • Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση Κρίσεων (5 ECTS)
 • Αναισθησιολογία (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (4 ECTS)
 • Ψυχολογία Υγείας (4 ECTS)
 • Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας) (4 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Επείγουσα Νοσηλευτική (PHTLS) (8 ECTS)
 • Εντατική Νοσηλευτική (8 ECTS)
 • Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική (5 ECTS)
 • Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διαγνωστικές Μέθοδοι στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική (4 ECTS)
 • Ειδικές Μονάδες (4 ECTS)
 • Θρεπτική υποστήριξη βαρέως πασχόντων ασθενών (4 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Γενικό Σύνολο: 120 ECTS

Ειδίκευση 2η : Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας - Βιοστατιστική (8 ECTS)
 • Λοιμώξεις (8 ECTS)
 • Παθολογία (7 ECTS)
 • Κλινική Φαρμακολογία (7 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Επείγουσα Θεραπεία (8 ECTS)
 • Εντατική Θεραπεία (8 ECTS)
 • Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση Κρίσεων (5 ECTS)
 • Αναισθησιολογία (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (4 ECTS)
 • Ψυχολογία Υγείας (4 ECTS)
 • Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας) (4 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Επείγουσες καταστάσεις σε παιδιά (8 ECTS)
 • Εντατική Θεραπεία Παίδων (8 ECTS)
 • Φαρμακολογία Παίδων (5 ECTS)
 • Μηχανικός Αερισμός σε παιδιατρικούς ασθενείς (5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διαλογή (Triage) Παίδων στο ΤΕΠ (4 ECTS)
 • Χρόνιος παιδιατρικός ασθενής στη ΜΕΘ (4 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Γενικό Σύνολο: 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο