Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα και οι κάθε είδους ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την απονομή του, κατά το άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής: 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο σπουδών διατίθενται στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον θερινούς κύκλους διαλέξεων και σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εφαρμογές. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία, διάρκειας επτά (7) εκπαιδευτικών εβδομάδων και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών εβδομάδων. 

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων που κατανέμονται εξ ημισείας στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών, η συστηματική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση του Σεμιναρίου επιστημονικής έρευνας και του Σχεδιασμού της διπλωματικής εργασίας, αλλά και του Σεμιναρίου σχεδιασμού παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, όπως και η επιτυχής εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Τα Σεμινάρια αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) έκαστο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 και κατανέμεται σε 30 ανά εξάμηνο. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων για την απονομή του Μ.Δ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής: 

Κωδικός/Τίτλος μαθήματος /Εξάμηνο ECTS 

 • 101 Περιβάλλον, οικολογία: έννοιες, ζητήματα και πολιτικές 1ο 7,5 
 • 102 Η περιβαλλοντική γνώση και η κοινωνική της συνθήκη 1ο 7,5 
 • 103 Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ηθική 1ο 7,5 
 • 104 Αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη 1ο 7,5 
 • 201 Πόλεις και περιβάλλον σε ιστορική προοπτική 2ο 7,5 
 • 202 Παραγωγή και χρήση του περιβαλλοντικού λόγου σε αναπτυξιακές αειφορικές δράσεις – Εφαρμογές 2ο 7,5 
 • 203 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: θεωρητικό - παιδαγωγικό πλαίσιο 2ο 7,5 
 • 204 Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας 2ο 7,5 
 • 301 Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας – Σχεδιασμός διπλωματικής εργασίας 3ο 15 
 • 302 Σεμινάριο Σχεδιασμού παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 3ο 15 
 • 400 Διπλωματική εργασία 4ο 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο