Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Επιστήμη της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Τίτλος Προγράμματος
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Δίδακτρα
1740 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να κατανοούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες, διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ 
Στην κατεύθυνση αυτή το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων που: 
α) θα είναι ικανοί να δραστηριοποιούνται είτε στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις και να διαμορφώνουν, ανάλογα με τον τομέα της δραστηριότητάς τους, εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία. 
β) θα μπορούν να εργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες, αλλά και να ηγούνται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τις κοινωνικές αλλαγές, τις σχετιζόμενες με την ποιότητα του περιβάλλοντος. 
γ) θα είναι σε θέση να συνδυάζουν γνώσεις παραγόμενες από τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, προκειμένου να κατανοούν την περιβαλλοντική/οικολογική προβληματική και να σχεδιάζουν λύσεις στην προοπτική της αειφορίας. 
δ) θα είναι σε θέση, εμπλεκόμενοι στην προβληματική της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής ηθικής, να επεξεργάζονται πολιτικά προβλήματα και ηθικά διλήμματα, να συγκροτούν επιχειρηματολογίες και να προάγουν τις περιβαλλοντικές αξίες, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και ηθικών φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών. 
ε) θα μπορούν να παράγουν και να χρησιμοποιούν επαρκώς έναν οικολογικό-περιβαλλοντικό λόγο σε αναπτυξιακές – αειφορικές δράσεις και 
στ) θα μπορούν να καλλιεργούν τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος σε παιδαγωγικό πλαίσιο και να προάγουν την αντίστοιχη ιδέα στη συνείδηση της κοινής γνώμης. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία, και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο