Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στη Νεφρολογία με ειδίκευση την «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» ανέρχονται σε 90 (για Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται και στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α’, Β’ και Γ’) και όλα είναι υποχρεωτικά. Κατά το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου σπουδών απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 25.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για το Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 •  Εισαγωγή στη Νεφρολογία, παθήσεις των νεφρών και διαγνωστική προσέγγιση (10 ECTS)
 • θέματα ισοζυγίου Υγρών - Ηλεκτρολυτών - Οξεοβασικής ισορροπίας (5 ECTS)
 • Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (5 ECTS)
 • Συντηρητική αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας (5 ECTS)
 • Αναστολή παραγόντων επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Αρχές λειτουργίας της Αιμοκάθαρσης με Τεχνητό Νεφρό. Μέθοδοι εφαρμογής. Αγγειακή προσπέλαση (10 ECTS)
 • Αντιμετώπιση της Οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην ΜΕΘ (5 ECTS)
 • Αρχές λειτουργίας της Περιτοναϊκής Κάθαρσης (5 ECTS)
 • Μεταμόσχευση νεφρού (5 ECTS)
 • Επιδημιολογία της Νεφρικής Ανεπάρκειας και οικονομία της υγείας. Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Περιτοναϊκής Κάθαρσης και ΜΕΘ (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας και Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (25 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο