Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου» (MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) and Risk Management) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Π.Μ.Σ. «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου» (MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) and Risk Management) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητώνκαι των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Οικονομετρία και Αναλύσεις Δεδομένων -Econometrics & Data Analytics (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία Foundations of Finance and Financial Technology (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση Financial Reporting and Analysis (6 ECTS)
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία Banking and Fintech (6 ECTS)

Σύνολο 24 ECTS 

Β' Εξάμηνο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Corporate Finance (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Καινοτομία Financial Technology and Innovation (6 ECTS)
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Investments and Portfolio Management (6 ECTS)
 • Διοίκηση Κινδύνου στην Τραπεζική Risk Management in Banking (6 ECTS)

Σύνολο 24 ECTS

Β' Εξάμηνο (4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

 • Προγραμματισμός για Χρηματοοικονομική Τεχνολογία Programming for Fintech (3 ECTS)
 • Τεχνολογίες Blockchain, Οικονομικές Εφαρμογές και Κυβερνοασφάλεια Blockchain Technologies, Financial Applications and Cyber Security (3 ECTS)
 • Blockchain and Κρυπτο - χρηματοοικονομική Blockchain and Cryptofinance (3 ECTS)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Mergers and Acquisitions (3 ECTS)
 • ύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση Advanced Company Valuation (3 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα Entrepreneurship (3 ECTS)
 • Βιώσιμες Επενδύσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Sustainable Investments and Corporate Social Responsibility (3 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Δομημένα Προϊόντα Financial Derivatives and Structured Products (3 ECTS)
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Behavioural Finance (3 ECTS)
 • Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον Banking Legal Environment (3 ECTS)
 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Προστασία Δεδομένων Fintech Regulation and Data Protection (3 ECTS)

Σύνολο 12 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων Προγράμματος (Α+Β+Γ) 90 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος».

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο