Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος. 
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες (βλέπε ECTS Users Guide 2009) ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης και είναι εξήντα (60) ανά έτος. 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) διδακτικές μονάδες. 

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. 

Α/Α Μαθήματα Εξάμηνο Πιστωτικές Διδακτικές Μονάδες ECTS Βαθμολογία 

 1. Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξη Προϊόντων Ένδυσης Α 6
 2. Τεχνολογία και Καινοτομία στο Σχεδιασμό Μόδας Α 6
 3. Φυσικοχημικές Διεργασίες στη Σύγχρονη Κλωστοϋφαντουργία Α 6
 4. Έλεγχος Ποιότητας Ινοδομών και Κλωστοϋφαντουργική Φυσική Α 6
 5. Εφαρμογές Νέων Κλωστοϋφαντουργικών Υλικών Α 6
 6. Επιστήμη Χρωμάτων και Ψηφιακή Τυποβαφική Β 6
 7. Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής σε Πολυλειτουργικά Ενδύματα Β 6
 8. Στρατηγική και Χρη ματοοικονομικά Επιχειρήσεων Ένδυσης Β 6
 9. Marketing Προϊόντων Μόδας Β 6
 10. Μεθοδολογία Έρευνας και Διαχείριση Ερευνητικού Έργου Β 6
 11. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ 30
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο