ΟΠΑ - Management Information Systems
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μεγάλη αύξηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

"Όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ ξεπερνώντας τα 1.000......"

Διαβάστε όλο το άρθρο

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα