Economic Strategy
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνέντευξη της Αν. Καθηγήτριας κας. Α. Πατέλη, για το “MSc in Digital Applications & Innovation” – Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Άρθρα

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, το eduguide παρουσιάζει σειρά συνεντεύξεων με τους επιστημονικούς υπεύθυνους των προγραμμάτων. Στην παρακάτω συνέντευξη, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του μεταπτυχιακού “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” (“MSc in Digital Applications & Innovation”) κα. Αδαμαντία Πατέλη, μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα.

 

Είστε η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία (Digital Applications and Innovation)», το οποίο προσφέρεται φέτος για πρώτη χρονιά από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (big data analytics, robotics, innovation platforms, artificial intelligence) σε κρίσιμους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, η αγροτική παραγωγή, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και διαχείριση καινοτομίας σε αυτούς. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών ανεπτυγμένο ακολουθώντας διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά πρότυπα, με σαφή ωστόσο πρακτικό και επαγγελματικό προσανατολισμένο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία επιμερίζονται σε 4 περιόδους (τρίμηνα).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και γιατί θα άξιζε κάποιος να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ψηφιακές Εφαρμογές και την Καινοτομία;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι βασικοί ωφελούμενοι είναι απόφοιτοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι που αναζητούν νέους τομείς απασχόλησης, αλλά και εργαζόμενοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος για χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτομίας στο πεδίο εργασίας. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν νέους τρόπους σύνδεσης των ψηφιακών εφαρμογών με την καινοτομία και θα αποκτήσουν μια εργαλειοθήκη χρήσιμη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ψηφιακών στρατηγικών. Η ικανότητα αυτή θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την ανεύρεση νέας απασχόλησης καθώς και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.   

Το Τμήμα Πληροφορικής εδρεύει στην Κέρκυρα. Θα πρέπει να διαμένει κάποιος μόνιμα στην Κέρκυρα για να το παρακολουθήσει;

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, εκτός από θεωρητικές διαλέξεις, η διδασκαλία περιλαμβάνει φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια, εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, και διενέργεια ατομικών και ομαδικών έργων (projects). Μέρος του ΠΜΣ θα διενεργείται εξ αποστάσεως κατά τις κείμενες διατάξεις. Αξιοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης (open eclass, Big Blue Button), οι διδάσκοντες θα έχουν τη δυνατότητα παροχής πρόσθετου υλικού, συμπληρωματικής καθοδήγησης και επίβλεψης των φοιτητών καθώς και τηλε-συνεργασιών. Συνεπώς, ακόμα και φοιτητές που δεν διαμένουν μόνιμα στην Κέρκυρα θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να το παρακολουθούν, αρκεί να συμπληρώνουν έναν επαρκή αριθμό παρουσιών στις δια ζώσης διαλέξεις των μαθημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Πώς μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και να ενημερωθεί αναλυτικά για το πρόγραμμα σπουδών;

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc in Digital Applications and Innovation» μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής κάτω από την επιλογή «Μεταπτυχιακές Σπουδές»:

http://di.ionio.gr/μεταπτυχιακές-σπουδές/pms-digital-applications-and-innovation/

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμα links στον κανονισμό και την προκήρυξη του μεταπτυχιακού καθώς και αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και των διδασκόντων του προγράμματος.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης και μέχρι πότε δέχεται το μεταπτυχιακό σας αιτήσεις;

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία»
Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
Υπόψη κα. Παναγιώτη Χασάπη

To MSc in Digital Applications and Innovation δέχεται αιτήσεις έως τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Στη συνέχεια, θα καταρτιστεί λίστα κατάταξης και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των επιτυχόντων από τη Γραμματεία.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του “MSc in Digital Applications and Innovation” κατά προτίμηση με email στο msc_digapin@ionio.gr και στο τηλ.: +30 26610 87762, φαξ: +30 26610 87766.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα