Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει δασκάλους-παιδαγωγούς για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δάσκαλος πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις στάσεις που θα του επιτρέψουν από τη μια να οργανώσει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και από την άλλη να υποβοηθήσει την ανάπτυξή τους στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ηθικό τομέα.

Μέθοδος φοίτησης: Δια Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως

To πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Πρακτική Άσκηση: Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/ τριών αναφέρεται στο πρόγραμμα ως Σχολική Εμπειρία πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστήρια ενώ στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται ο τρίτος κύκλος σε δημοτικά σχολεία με διάρκεια 10 βδομάδες.

Eνδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο εξάμηνο

 • Χορός στη Δημοτική Εκπαίδευση    
 • Ακαδημαϊκός Γραμματισμός    
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής    
 • Νεοελληνική Γλώσσα Ι    
 • Αγγλική Γλώσσα Ι    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 

2ο εξάμηνο

 • Θεωρία της Γλώσσας    
 • Μαθηματικές Έννοιες στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία    
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙ    
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης

3ο εξάμηνο

 • Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών    
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι    
 • Εικαστική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία    
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας    
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

4ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα    
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ρομποτική    
 • Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Σχολική Εμπειρία Ι    
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση    
 • Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο

5ο εξάμηνο

 • Στατιστική στην Εκπαίδευση    
 • Εισαγωγή στην Ειδική/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση    
 • Συγκριτική Θρησκειολογία και Διαθρησκευτική Αγωγή    
 • Γεωγραφία και η Διδακτική της    
 • Σχολική Εμπειρία ΙΙ    
 • Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης

6ο εξάμηνο

 • Παιδική Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Φιλοσοφία της Παιδείας    
 • Δράμα στην Εκπαίδευση    
 • Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Διδασκαλία Κοινωνικών Θεμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

7ο εξάμηνο

 • Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας    
 • Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη    
 • Ιστορία της Τέχνης    
 • Συμπεριληπτικές Πρακτικές Διδασκαλίας    
 • Πειραματική Μελέτη Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο   

8ο εξάμηνο

 • Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ
 • Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών
 • Πληροφορική Υποστήριξη για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Η Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ-70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ως επιστημονικό προσωπικό 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 

Ως ερευνητές 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς. 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών

Ως ειδικοί παιδαγωγοί

 • με περαιτέρω μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). 

Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις:
Οι μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις αφορούν αντικείμενα που σχετίζονται με την  Εκπαίδευση STEM, τη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, τις Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης, την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, τις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία, τη Μουσική Παιδαγωγική, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο