Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει δασκάλους-παιδαγωγούς για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δάσκαλος πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις στάσεις που θα του επιτρέψουν από τη μια να οργανώσει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και από την άλλη να υποβοηθήσει την ανάπτυξή τους στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ηθικό τομέα.

Μέθοδος φοίτησης: Δια Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως

 

To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

 Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/ τριών αναφέρεται στο πρόγραμμα ως Σχολική Εμπειρία πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστήρια ενώ στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται ο τρίτος κύκλος σε δημοτικά σχολεία με διάρκεια 10 βδομάδες.

 

 

1ο εξάμηνο

 • Χορός στη Δημοτική Εκπαίδευση    
 • Ακαδημαϊκός Γραμματισμός    
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής    
 • Νεοελληνική Γλώσσα Ι    
 • Αγγλική Γλώσσα Ι    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 

2ο εξάμηνο

 • Θεωρία της Γλώσσας    
 • Μαθηματικές Έννοιες στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία    
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙ    
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης

3ο εξάμηνο

 • Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών    
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι    
 • Εικαστική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία    
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας    
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

4ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα    
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ρομποτική    
 • Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Σχολική Εμπειρία Ι    
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση    
 • Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο

5ο εξάμηνο

 • Στατιστική στην Εκπαίδευση    
 • Εισαγωγή στην Ειδική/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση    
 • Συγκριτική Θρησκειολογία και Διαθρησκευτική Αγωγή    
 • Γεωγραφία και η Διδακτική της    
 • Σχολική Εμπειρία ΙΙ    
 • Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης

6ο εξάμηνο

 • Παιδική Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Φιλοσοφία της Παιδείας    
 • Δράμα στην Εκπαίδευση    
 • Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Διδασκαλία Κοινωνικών Θεμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

7ο εξάμηνο

 • Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας    
 • Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο    
 • Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη    
 • Ιστορία της Τέχνης    
 • Συμπεριληπτικές Πρακτικές Διδασκαλίας    
 • Πειραματική Μελέτη Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο   

8ο εξάμηνο

 • Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ
 • Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών
 • Πληροφορική Υποστήριξη για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Η Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών

 

Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία [Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)].

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους

Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


   στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δάσκαλοι ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.


  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

Ως παιδαγωγοί 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 
 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • σε φορείς και οργανισμούς Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως ερευνητές/τριες 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς παιδαγωγικής έρευνας . 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών ή/και σχολικών βοηθημάτων.

 

Eπιπλέον, ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική τεχνολογία

δίνει τη δυνατότητα στους/ στις αποφοίτους να απασχοληθούν σε θέσεις

 • εκπαιδευτικού συντονισμού,
 • προγραμματισμού και εφαρμογής περιβάλλοντος e- learning,
 • ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και
 • διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Τέλος, αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων και της διδασκαλίας μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται σε αντίθετη τροχιά, ωστόσο οι δεξιότητες επικοινωνίας και συγγραφής που έχει αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον επιχειρηματικό τομέα. 

 Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις σε τομείς Marketing αλλά και Εκπαιδευτικής Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς 

 • της επικοινωνίας και του marketing  
 • της συγγραφής περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα
 • της οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο