Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
2. Διεθνείς σχέσεις
3. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
4. Διεθνές δίκαιο και θεσμοί

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών είναι ένα από τα νέα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο ιδρύθηκε το 1997, αλλά του οποίου η ιστορία ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960 όταν διδάχθηκε, για πρώτη φορά το μάθημα των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Τομείς:

1. Τομέας Διεθνών Σχέσεων

 • Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής
 • Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
 • Φιλοσοφία και Επιστημολογία των Διεθνών Σχέσεων
 • Διεθνής Πολιτική
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Επίλυση Συγκρούσεων
 • Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής
 • Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών
 • Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική
 • Θεωρίες Ολοκλήρωσης
 • Εξωτερική Πολιτική Μεγάλων Δυνάμεων
 • Μελέτη Χωρών και Περιοχών με έμφαση στα Βαλκάνια και Τουρκία, Μ. Ανατολή, Ευρώπη και Ην. Πολιτείες
 • Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική

2. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών

 • Διεθνές Δίκαιο
 • Θεωρία, Μεθοδολογία και Ιστορία του Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Διπλωματική Ιστορία
 • Διπλωματικές Σπουδές
 • Θεσμοί, Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
 • Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3. Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

 • Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Δημόσια Οικονομική
 • Οικονομική Πολιτική
 • Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Ελληνική Οικονομία
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Διεθνείς Νομισματικές και Χρηματιστικές Σχέσεις
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Διεθνής Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Οικονομίες των Βαλκανίων
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
 • Σύγχρονες Μορφές Καπιταλισμού
 • Σπουδές Κοινωνικού Ρόλου των Φύλων

Η έρευνα συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της επιστημονικής ταυτότητας και στρατηγικής του Τμήματος. Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας διεξάγεται μέσω των ερευνητικών ινστιτούτων/κέντρων του Τμήματος:

 1. Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), που η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής και των συναφών με αυτήν θεσμών, των διεθνών, πολιτικών, οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας και της αμυντικής πολιτικής της, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.
 2. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.), που μελετά θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας.
 3. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), που προωθεί μελέτες σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της ανθρωπιστικής δράσης.
 4. Το Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN), που διεξάγει έρευνες σε θέματα διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον Μεσογειακό χώρο, και σε θέματα τεχνικών διεθνούς διαπραγμάτευσης.
 5. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL), το οποίο σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, διερευνά ζητήματα που άπτονται του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Δίκαιου, της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε., του Διεθνούς Δικαίου Διεθνούς Εμπορίου και Ανάπτυξης κ.λπ.
 6. Το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών.

Ειδικό Μάθημα: απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: 1. Αγγλική Γλώσσα, 2. Γαλλική Γλώσσα, 3. Γερμανική Γλώσσα. 4. Ιταλική Γλώσσα

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζεται από τον νόμο σε οκτώ (8) εξάμηνα πραγματικής φοίτησης από την πρώτη εγγραφή του φοιτητή.

Στο Ζ' και Η' εξάμηνο υπάρχουν τέσσερις Δέσμες: Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Από τις τέσσερις δέσμες οι φοιτητές επιλέγουν δύο. Μία από τις δύο δέσμες είναι πρωτεύουσα και η άλλη είναι η δευτερεύουσα. Από την πρωτεύουσα δέσμη επιλέγονται τρία μαθήματα, από τη δευτερεύουσα επιλέγονται δύο. Επιπλέον, επιλέγεται ένα μάθημα από τα μαθήματα επιλογής.

Α' εξάμηνο

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία 1815-1919

 

Β' εξάμηνο

 • Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Ι: Αρχαιότητα - Μεσαίωνας
 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
 • Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ι
 • Ιστορία Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διπλωματική Ιστορία 1919 -1991

 

Γ' εξάμηνο

 • Οργάνωση του Διεθνούς Συστήματος
 • Η Ελληνική Οικονομίαστο Διεθνές Οικονομικό σύστημα
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Διεθνές Δίκαιο Ι

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Ελληνική Πολιτική & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Selected issues of Public International Law
 • Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Πολιτισμός
 • Ειδικά θέματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
 • Στοιχεία Η/Υ Ι

 

Δ' εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο ΙΙ
 • Aνάλυση ξωτερικής Πολιτικής
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση, Πολιτικό Σύστημα & Εξωτερική Πολιτική
 • Πολιτικά Συστήματα Ευρώπης και Αμερικής
 • Ελληνική Διπλωματική Ιστορία
 • Πολιτικές Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών & οι Σύγχρονες Τάσεις στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Σύγχρονη Οικονομική Διπλωματία
 • Γλώσσα Ειδικότητας αγγλικών στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές & Περιφερειακές Σπουδές (Αγγλικά, Γαλικά Ιταλικά)
 • Στοιχεία Η/Υ ΙΙ*

 

Ε' εξάμηνο

 • Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (έδρα Jean Monnet)
 • Στρατηγικές Σπουδές 
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΙΙ: Διεθνές Χρηματοοικονομικό Σύστημα
 •  

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Πολιτική Ιστορία των Βαλκανικών Χωρών
 • Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές
 • Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών
 • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις & Οικοδόμηση Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος
 • Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης
 • Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ*

 

ΣΤ' εξάμηνο

 • Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Αμερικανική Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες I
 • Φιλοσοφία & Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών
 • (όσοι φοιτητές χρωστούσαν το 435 ως ΥΠ θα εξετάζονται σε αυτό)

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση
 • Πολυμερής Διπλωματία & Διαχείριση Κρίσεων
 • Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Βιώσιμη διακυβέρνηση
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Διεθνές Δίκαιο, Θεσμοί & Πολιτικές της Ανάπτυξης
 • Selected questions of E.U. institutional and substantive Law (Erasmus Students)
 • Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.: Δίκαιο και Πολιτικές
 • Στοιχεία Η/Υ IV

 

Ζ' εξάμηνο

 • Επιλέγεται πρωτεύουσα δέσμη  σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που έχει επιτύχει ο φοιτητής

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

 • Διεθνές Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο της Θάλασσας)
 • Διεθνές Δίκαιο & Πολιτική για την Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Διεθνής Δικαιοσύνη: Προσομοιώσεις Δίκης – Παίγνια ρόλων

 

ΔΕΣΜΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 • Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Βαλκανική Ασφάλεια & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Balkan Security and European Integrtation

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Ρωσία : Εσωτερική & Εξωτερική Πολιτική
 • Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική
 • Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ: Αναγέννηση – Β’ Παγκ. Πόλεμος)

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Οικονομική Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 
 • Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων
 • Σύγχρονα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής
 • Μειονότητες και Μεταναστευτική Πολιτική
 • Αποσχιστικά Κινήματα

 

Η' εξάμηνο

 • Επιλέγεται πρωτεύουσα δέσμη  σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που έχει επιτύχει ο φοιτητής

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

 • Διεθνές Δίκαιο IV (Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνούς Δικαίου)
 • Δίκαιο του Αέρα & του Διαστημάτος 
 • Διεθνής & Ενωσιακή Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις

 

ΔΕΣΜΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 • Πολιτικές της Ε. Ε. ΙΙ: ΟΝΕ – Εμπορική πολιτική & πολιτική της Ένωσης για την ενέργεια
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου & μεταναστευτική πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Περιβάλλοντος

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (απο την Λωζάνη έως σήμερα)
 • Πολιτικά Συστήματα  και Καθεστώτα στην Μέση Ανατολή
 • Ευρωαμερικανικές Σχέσεις μετά τον Β Παγκ. Πόλεμο

 

ΔΕΣΜΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 
 • Οι Οικονομίες των  Βαλκανίων
 • Δημόσια Οικονομική

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (Επιλέγεται ένα μάθημα)

 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων
 • Διεθνής Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ
 • International Relations in East Asia (Erasmus students)
 • Crises and Change in Soutehrn Europe Greece, Portugal, Italy, Spain
 • Διεθνής Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Μεσόγειος
 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο