Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 4ο

ΓΕΛ:   17.140

ΕΠΑΛ:  8.060

Βάση 2022
16.560
Εισακτέοι
165
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
1,00

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 Ειδικό Μάθημα 10%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 20%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 Ειδικό Μάθημα 10%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα  Ειδικότητας 2 20%

 Ειδικό Μάθημα 10%


Κωδικός Σχολής
0179
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Διεθνείς Σχέσεις
3. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
4. Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: 1. Αγγλική Γλώσσα 2. Γαλλική Γλώσσα 3. Γερμανική Γλώσσα 4. Ιταλική Γλώσσα

 

 

Στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου έχει διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες συμμετοχής της χώρας μας στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι από νομικής και πολιτικής σκοπιάς, χωρίς να απουσιάζει η οικονομική πλευρά των Διεθνών Σχέσεων και βέβαια οι διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Διεθνών Σχέσεων
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
 3. Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ / ΚΕΝΤΡΑ

 • Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.)
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.)   
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΕΚΕΚΔΑΑΔ)
 • Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN) 
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL) 

 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών

 • ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί στη συγκέντρωση 252 πιστωτικών μονάδων (ΕCTS).

 

 

Τα μαθήματα του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών κατατάσσονται σε:

 • είκοσι έξι (26)  Υποχρεωτικά (ΥΠ) και 
 • τέσσερα (4) Επιλογής (ΕΠ) στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα.

Στο Ζ΄και Η΄εξάμηνο οι φοιτητές / τριες επιλέγουν μία  (1) από τις τέσσερις  (4) Δέσμες:

α) Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί,

β) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 

γ) Διεθνείς Σχέσεις και

δ) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και έχει θέση Μαθήματος Επιλογής του Η΄εξαμήνου.

 Η εργασία παραδίδεται είτε στην εξεταστική του Ιουνίου, είτε στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (δεν μεταφέρεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος). Το μέγεθος της εργασίας ορίζεται από ελάχιστο αριθμό 10.000 λέξεων έως μέγιστο αριθμό 12.000 λέξεων.

 

 

 Την πρακτική άσκηση μπορούν να την επιλέξουν φοιτητές / τριες του 4ου έτους σπουδών.

 Είναι τρίμηνης διάρκειας, αμειβόμενη και πραγματοποείται σε επιλεγμένους φορείς  (Διεθνείς Οργανισμούς, Υπουργεία, Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

 

1o Eξάμηνο

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική
 • Οργάνωση του Διεθνούς Συστήματος

2o Eξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Ευρωπαϊκή & Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία
 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

3o Eξάμηνο

 • Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου: Θεωρίες – Αρχές – Πηγές
 • Πολιτικές της Ε.Ε. Ι :  Εσωτερική Αγορά, Χώρος Ποινικής Δικαιοσύνης της  ΕΕ
 • Συγκριτική Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση, Πολιτικό Σύστημα & Εξωτερική Πολιτική
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Οικονομική Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία
 • Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Πολιτισμός
 • Στοιχεία Η/Υ Ι

4ο Εξάμηνο

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Αρμοδιότητες, Διεθνής Ευθύνη από Αντιδιεθνείς Ενέργειες
 • Aνάλυση εξωτερικής Πολιτικής
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Οι Οικονομίες των Βαλκανίων
 • Πολιτικά Συστήματα Ευρώπης και Αμερικής
 • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα & Πολιτική Ενοποίηση
 • Χρήμα και Τραπεζική
 • Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο
 • Συνταγματικά δικαιώματα
 • Γλώσσα Ειδικότητας Aγγλικών στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές & Περιφερειακές Σπουδές
 • Γλώσσα Ειδικότητας Γαλλικών στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές & & Περιφερειακές Σπουδές
 • Γλώσσα Ειδικότητας Itαλικών στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές & Περιφερειακές Σπουδές
 • Στοιχεία Η/Υ ΙΙ

5ο Εξάμηνο

 • Η Ευρώπη στον Κόσμο
 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ ΙΙ: ΟΝΕ, Πολιτική Συνοχής

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Η Ελληνική οικονομία στο διεθνές οικονομικό σύστημα
 • Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές
 • Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (έδρα Jean Monnet)
 • Πολιτική Ιστορία των Βαλκανικών Χωρών 
 • A History of the World since 1300 (ΣΕΜ.ΜΕΤ ΠΕΙ, συνεργασία με το Παν/μιο Princeton)
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Θεωρία & Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών
 • Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης
 • Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ

6ο Εξάμηνο

 • Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Φιλοσοφία & Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών
 • Ποσοτικές  Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Βιώσιμη διακυβέρνηση
 • Δημόσια Οικονομική
 • Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση
 • EU Law and Governance
 • Law of International Organizations
 • Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική για την Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
 • Στοιχεία Η/Υ IV

7ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνής & Ευρωπαϊκή Πολιτική & Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικής
 • Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική
 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
 • Ρωσία : Εσωτερική & Εξωτερική Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας & Ασφάλεια
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
 • Balkan Security and European Integration
 • Οικονομική Διπλωματία
 • Οικονομική Μεγένθυση
 • Σχολές Οικονομικής Σκέψης
 • Ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου (The Ben Gurion University of the Negev)
 • Πτυχιακή Εργασία (αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα οφειλόμενο του Η εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας & Ασφάλεια
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
 • Balkan Security and European Integration
 • Οικονομική Διπλωματία
 • Διεθνής Δικαιοσύνη/Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς
 • Οικονομική Μεγένθυση
 • Σχολές Οικονομικής Σκέψης
 • Ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου (The Ben Gurion University of the Negev)
 • Πτυχιακή Εργασία (αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα, οφειλόμενο του Η εξαμήνου)

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνής & Ευρωπαϊκή Πολιτική & Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αμερικανική Πολιτική
 • Ευρωαμερικανικές Σχέσεις μετά τον Β ΠΠ
 • Πολιτικά Συστήματα & Καθεστώτα στη Μ. Ανατολή
 • International Relation in East Asia

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ
 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Από τη Λωζάνη έως σήμερα)
 • Crisis and Change in Southern Europe: Greece, Portugal, Italy, Spain
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων
 • Η ατζέντα των Η.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Οι πολιτικές, νομικές & οικονομικές διαστάσεις των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ
 • Δίκαιο & Πολιτικές της Ενέργειας στην ΕΕ
 • Διεθνής και Ενωσιακή Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Δίκαιο Αέρα και Διαστήματος
 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Από τη Λωζάνη έως σήμερα)
 • Crisis and Change in Southern Europe: Greece, Portugal, Italy, Spain
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων
 • Η ατζέντα των Η.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Οι πολιτικές, νομικές & οικονομικές διαστάσεις των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας ανάλογα  με την κατεύθυνση που επέλεξαν.

  Αν μάλιστα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, οι προοπτικές απασχόλησης διευρύνονται. 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • σε  Ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και Διεθνείς Οργανισμούς
 • σε  Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία και Οργανισμούς
 • σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • σε τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων
 • σε Ερευνητικά Κέντρα
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • στη Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων
 • σε Επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών
 • στη Διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και συγκεκριμένα στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ Διεθνών Σχέσεων.

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι είναι πολύτιμοι 

 • σε διεθνή γραφεία πολιτικών συμβούλων
 • σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες
 • σε θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων 
 • σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ και διαφήμισης
 • στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Τέλος, μπορούν να απασχοληθούν

Ως καθηγητές/τριες

 • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών

Ως διπλωμάτες

 • σε προξενεία και πρεσβείες αφού προηγηθεί φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία.

 

 Αξίζει να επισημανθεί ότι οι απόφοιτοι/ες του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εφόσον το 50% των μαθημάτων κορμού που παρακολούθησαν είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο