Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 4ο
Εισακτέοι
151
Βάση 2023
18.805
Βάση 2022
18.275
Κωδικός Σχολής
0161
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
2. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: 1. Αγγλική Γλώσσα 2. Γαλλική Γλώσσα 3. Γερμανική Γλώσσα 4. Ιταλική Γλώσσα

 

 

Σκοπός του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η μελέτη και η διδασκαλία των Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας και των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, καθώς και η προετοιμασία στελεχών με καλή γνώση για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 • Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία 20%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 35%

 Λατινικά 20%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 35%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 25%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών διακρίνονται δύο (2) κύκλοι σπουδών αν και το πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο. 

 Στον πρώτο κύκλο (1ο-5ο εξάμηνο) οι φοιτητές/ -τριες ακολουθούν την κοινή για όλους γενική κατεύθυνση σπουδών, ενώ

 στον δεύτερο κύκλο (6ο-8ο εξάμηνο) οι φοιτητές/ -τριες επιλέγουν μία από τις δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις ειδίκευσης.

Τα μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα είναι υποχρεωτικά για όλους, ενώ από το 3ο εξάμηνο και εξής οι φοιτητές/ -τριες μπορούν να επιλέξουν από μία λίστα μαθημάτων διευρυμένων επιστημονικών θεματικών.

 

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία, είναι προαιρετική και προσφέρεται ως μάθημα στο 8ο εξάμηνο αντικαθιστώντας δύο οποιαδήποτε μαθήματα των δύο τελευταίων εξαμήνων και αντιστοιχεί σε 10 ECTS.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών ως προαιρετική δυνατότητα για τους/τις  φοιτητές/ -τριες χωρίς πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

1o Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
 • Μαθηματικά Ι
 • Στατιστική Ι
 • Hλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά Ι Κατανόηση Πολιτικών & Οικονομικών Κειμένων και Λεξιλογίου
 • Γαλλικά Ι
 • Γερμανικά Ι
 • Ιταλικά Ι
 • Ισπανικά Ι
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ρωσικά I
 • Τουρκικά I

2o Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Πολιτική Θεωρία
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
 • Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης
 • Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα
 • Στατιστική ΙΙ
 • Εφαρμογές Πληροφορικής και Πολυμέσα
 • Αγγλικά ΙΙ: Γραπτός Λόγος στην Πολιτική & Οικονομική Επιστήμη
 • Γαλλικά ΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙ
 • Ιταλικά ΙΙ
 • Ισπανικά ΙΙ
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα για φοιτητές Erasmus
 • Ρωσικά IΙ
 • Τουρκικά IΙ

3o Εξάμηνο 

[ επιλογή έξι (6) μαθημάτων και ξένης γλώσσας ]

 • Διεθνείς Πολιτικοί και Οικονομικοί Οργανισμοί
 • Διεθνείς Σχέσεις Ι
 • Διεθνές Management και Επιχειρηματικότητα
 • Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα Ευρώπης
 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Δομή και Λειτουργία της Ε.Ε
 • Στοιχεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου
 • Οικονομική της Εργασίας
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
 • Αγγλικά ΙΙΙ: Βιβλιογραφική Έρευνα στην Πολιτική και Οικονομική Επιστήμη
 • Γαλλικά ΙΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙΙ
 • Ιταλικά ΙΙΙ
 • Ισπανικά ΙΙΙ
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ρωσικά IΙΙ
 • Τουρκικά IΙΙ

4ο Εξάμηνο 

[ επιλογή έξι (6) μαθημάτων και ξένης γλώσσας ]

 • Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Παγκόσμια και Ψηφιακή Πολιτική Οικονομία
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου Ι
 • Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Σπουδές
 • Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)
 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
 • Διεθνείς Σχέσεις της Ρωσίας
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Σύγκλισης και Διεθνούς Συνδρομής
 • Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού
 • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων: Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια
 • Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 • Αγγλικά ΙV: Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας
 • Γαλλικά IV
 • Γερμανικά IV
 • Ιταλικά IV 
 • Ισπανικά IV
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ρωσικά IV
 • Τουρκικά IV

5ο Εξάμηνο

[ επιλογή έξι (6) μαθημάτων ]

 • Πολιτική και Εκλογική Συμπεριφορά
 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
 • Θεωρία Πολέμου
 • Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ: Οικονομία, Κοινωνικό Μοντέλο, Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομικές σχέσεις της ΝΑ Ευρώπης
 • Σύγχρονη Διπλωματική Πρακτική
 • Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση & Εθνικές Επιλογές 
 • Mέθοδοι και Τεχνικές  Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων
 • Κυβερνοπολιτική και Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις
 • Διεθνείς Σχέσεις των Μικρών Κρατών 
 • Η Στρατηγική των ΗΠΑ στον 21ο αιώνα
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων στο Διεθνές Περιβάλλον
 • Η Ορθόδοξη Εκκλησία στον Ψυχρό Πόλεμο και στο Σύγχρονο Διεθνές Σύστημα.

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία

[ Δυνατότητα επιλογής έξι  (6) μαθημάτων ]

 • Θεωρίες Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Πολιτικής Ολοκλήρωσης
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική: Γενικές Αρχές, Κανονιστικά και Χρηματοδοτικά Μέσα της Πολιτικής Συνοχής
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Διεθνείς Σχέσεις της Μέσης Ανατολής
 • Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική
 • Αγγλική Ορολογία Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας
 • Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία στον 20ο Αιώνα
 • Νεότερη & Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία
 • Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην Εκπαίδευση
 • Politics of the Internet
 • Πολιτικές Προσέλκυσης Επενδύσεων και Παγκοσμιοποίηση
 • Πολιτική Οικονομία των Μεταρρυθμίσεων 

 

Κατεύθυνση: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 [ Δυνατότητα επιλογής έξι  (6) μαθημάτων ]

 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Πολιτικές Προσέλκυσης Επενδύσεων και Παγκοσμιοποίηση 
 • Μικροοικονομική Θεωρία
 • Αρχές Μάρκετινγκ & Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
 • Αγγλική Ορολογία Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πολιτική Οικονομία των Μεταρρυθμίσεων 
 • Λογιστική

7ο Εξάμηνο  

Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία

[ Δυνατότητα επιλογής έξι  (6) μαθημάτων ]

 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Δίκαιο της Ε.Ε. Ι: Οι Θεσμοί και ο Πολίτης (μάθημα
 • Διεθνής Πολιτική Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 • Πολιτική και Οικονομική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής‘Ένωσης
 • Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Ασιατικές Δυνάμεις στο Διεθνές Πολιτικοοικονομικό Σύστημα
 • Ευρωπαϊκή Διπλωματία στον 20ο Αιώνα
 • Πολιτική Σκέψη , Ελευθερία και Δημοκρατία 
 • Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS)
 • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας
 • Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία
 • Δημόσια Διπλωματία και Επικοινωνία
 • Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνία
 • Σύγχρονη Διπλωματία, Οικονομία και Επιχειρήσεις

Κατεύθυνση: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

[ Δυνατότητα επιλογής έξι  (6) μαθημάτων ]

 • Οικονομετρία Ι
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Υβριδικές και Αναδυόμενες Απειλές στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία
 • Διεθνές Μάρκετινγκ 
 • Σύγχρονη Διπλωματία , Οικονομία και Επιχειρήσεις
 • Μεταναστευτική Πολιτική
 • Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο  

Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία

[ Δυνατότητα επιλογής έξι  (6) μαθημάτων ]

 • Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ
 • Διεθνείς Σχέσεις και Τρίτος Κόσμος
 • Διεθνείς Σχέσεις Βαλκανικών Κρατών
 • Δίκαιο της Ε.Ε. ΙΙ: Εσωτερική Αγορά και Πολιτικές
 • Οικονομικοπολιτικές Περιφερειακές Ενώσεις
 • Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο
 • Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτικό Σύστημα
 • Επίλυση Συγκρούσεων 
 • Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο
 • Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS)
 • Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας
 • Βιοασφάλεια και Παγκόσμια Υγεία στις Διεθνείς Σχέσεις

 

 Κατεύθυνση: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 [ Δυνατότητα επιλογής έξι (6) ή τεσσάρων (4) μαθημάτων και τη διπλωματική εργασία ]

 • Διεθνείς Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 
 • Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας
 • Τα Οικονομικά της Μετανάστευσης
 • Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης- Καταπολέμηση Απάτης
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας ανάλογα  με την κατεύθυνση που επέλεξαν.

  Αν μάλιστα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, οι προοπτικές απασχόλησης διευρύνονται. 

 

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • σε  Ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και Διεθνείς Οργανισμούς
 • σε  Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία και Οργανισμούς
 • σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • σε τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων
 • σε Ερευνητικά Κέντρα
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • στη Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων
 • σε Επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών
 • στη Διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον, είναι πολύτιμοι 

 • σε διεθνή γραφεία πολιτικών συμβούλων
 • σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες
 • σε θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής 
 • σε θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων 
 • σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ και διαφήμισης
 • στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 


Τέλος, μπορούν να απασχοληθούν:

Ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • αν έχουν επιλέξει κατεύθυνση «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών», εντάσσονται στο Π.Ε. 80 Οικονομίας, ενώ,
 • αν έχουν επιλέξει κατεύθυνση «Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας» εντάσσονται στο Π.Ε. 78 Κοινωνικών Επιστημών.

Ως διπλωμάτες

 • σε προξενεία και πρεσβείες αφού προηγηθεί φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία.

 

 Αξίζει να επισημανθεί πως οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητηρίο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο