Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
2. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι ένα δυναμικό, διεπιστημονικό και διεθνοποιημένο Τμήμα, το οποίο προάγει το οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η διεπιστημονικότητα, η δυνατότητα εξειδίκευσης σε προπτυχιακό επίπεδο, και η δυνατότητα εκμάθησης γλωσσών από την περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων μας, τόσο για την αγορά εργασίας, όσο και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που εντάσσονται στο 1ο, 3ο, 5ο , και 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που εντάσσονται στο 2ο,4ο,6ο και 8ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του Πτυχίου ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 51 ή 52 μαθήματα (αναλόγως του αν κάνει χρήση της δυνατότητας εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ή όχι – βλ. κατωτέρω). 9 Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια περατώνει υποχρεωτικά τον πρώτο κύκλο σπουδών του και του απονέμεται ως τίτλος σπουδών το πτυχίο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, μόλις συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα οκτώ (248) πιστωτικές μονάδες και έχει ολοκληρώσει την επιτυχή εξέτασή του στα 51 ή 52 μαθήματα και πτυχιακή εργασία: Υποχρεωτικά μαθήματα 12, Ξένη γλώσσα 8Χ4=32, και μαθήματα επιλογής 91.

 

Α΄ Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις– Πολιτική και Οικονομία
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
 • Μαθηματικά
 • Στατιστική Ι
 • Hλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο
 • Αγγλικά Ι: Κατανόηση Πολιτικών & Οικονομικών Κειμένων
 • και Λεξιλογίου
 • Γαλλικά Ι
 • Γερμανικά Ι
 • Ιταλικά Ι
 • Ισπανικά Ι
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Κινέζικα Ι
 • Ρωσικά I
 • Τουρκικά I

Β΄ Εξάμηνο 

 • Πολιτική Θεωρία
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
 • Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης
 • Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα
 • Στατιστική ΙΙ
 • Εφαρμογές Πληροφορικής και Πολυμέσα
 • Αγγλικά ΙΙ: Γραπτός Λόγος στην Πολιτική & Οικονομική
 • Επιστήμη
 • Γαλλικά ΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙ
 • Ιταλικά ΙΙ
 • Ισπανικά ΙΙ
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα για φοιτητές Erasmus– Greek as a
 • Ρωσικά IΙ
 • Τουρκικά IΙ

Γ΄ Εξάμηνο 

 • Διεθνείς Πολιτικοί και Οικονομικοί Οργανισμοί
 • Διεθνείς Σχέσεις Ι
 • Διεθνές Management και Επιχειρηματικότητα
 • Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα Ευρώπης
 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Δομή και Λειτουργία της Ε.Ε
 • Στοιχεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου
 • Αγγλικά ΙΙΙ: Βιβλιογραφική Έρευνα στην Πολιτική και
 • Οικονομική Επιστήμη
 • Γαλλικά ΙΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙΙ
 • Ιταλικά ΙΙΙ
 • Ισπανικά ΙΙΙ
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ρωσικά IΙΙ
 • Τουρκικά IΙΙ

Δ΄ Εξάμηνο 

 • Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου Ι
 • Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Σπουδές
 • Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα
 • Πολιτιστική Διπλωματία (Έδρα UNESCO)
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Διεθνείς Σχέσεις της Ρωσίας
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Σύγκλισης και Διεθνούς Συνδρομής
 • Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού
 • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων: Πολιτική και Οικονομία
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
 • Αγγλικά ΙV: Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας
 • Γαλλικά IV
 • Γερμανικά IV
 • Ιταλικά IV S.
 • Ισπανικά IV
 • Ελληνικά ως ξένη γλώσσα– Greek as a foreign language
 • Ρωσικά IV
 • Τουρκικά IV

Ε΄ Εξάμηνο

 • Πολιτική Ανάλυση και Συμπεριφορά
 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
 • Θεωρία Πολέμου
 • Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ: Οικονομία, Κοινωνικό Μοντέλο, Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομικές σχέσεις της ΝΑ Ευρώπης
 • Σύγχρονη Διπλωματική Πρακτική
 • Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση & Εθνικές Επιλογές Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων στην Πολιτική και την Οικονομία 
 • Mέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου ΙΙ
 • Κυβερνοχώρος και Νέες Τεχνολογίες στις Διεθνείς Σχέσεις
 • Διεθνείς Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις των
 • Μικρών Κρατών της ΕΕ
 • The United States of America Grand Strategy in the
 • 21st Century

ΣΤ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία)

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων

 • Θεωρίες Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Πολιτικής Ολοκλήρωσης
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική: Γενικές Αρχές, Κανονιστικά και Χρηματοδοτικά Μέσα της Πολιτικής Συνοχής
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία των Χωρών της Μέσης Ανατολής
 • Θρησκεία, Οικονομία και Διεθνής Πολιτική
 • Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και
 • Οικονομίας
 • Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία στον 20ο Αιώνα
 • Νεότερη & Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία
 • Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του
 • Προγράμματος ERASMUS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην Εκπαίδευση
 • Politics of the Internet

Ζ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία)

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων

 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Δίκαιο της Ε.Ε. Ι: Οι Θεσμοί και ο Πολίτης (μάθημα
 • Διεθνής Πολιτική Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 • Πολιτική και Οικονομική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής‘Ένωσης
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων
 • Δικαιωμάτων - Advanced Study in International Law and
 • Ασιατικές Δυνάμεις στο Διεθνές Πολιτικοοικονομικό
 • Σύστημα
 • Ευρωπαϊκή Διπλωματία στον 20ο Αιώνα
 • Πολιτική Σκέψη , Ελευθερία και Δημοκρατία - Political
 • Thought, Freedom and Democracy
 • Εκλογική Συμπεριφορά - Electoral Behaviour
 • Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο του
 • Προγράμματος ERASMUS) .
 • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας
 • Κοινωνική Ευρώπη: Πολιτική και Οικονομία
 • Δημόσια Διπλωματία και Επικοινωνία
 • Digital Media and Society
 • Σύγχρονη Διπλωματία , Οικονομία και Επιχειρήσεις

Η΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση: Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία)

Δυνατότητα επιλογής έξι μαθημάτων

 • Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ
 • Διεθνείς Σχέσεις και Τρίτος Κόσμος
 • Διεθνείς Σχέσεις Βαλκανικών Κρατών
 • Δίκαιο της Ε.Ε. ΙΙ: Εσωτερική Αγορά και Πολιτικές
 • (μάθημα Έδρας Jean Monnet)
 • Οικονομικοπολιτικές Περιφερειακές Ενώσεις
 • Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο
 • Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτικό
 • Συγκρούσεις και Επίλυση Συγκρούσεων - Conflicts
 • and Conflict Resolution
 • Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο
 • Πρακτική Άσκηση (στο εξωτερικό στο πλαίσιο
 • του Προγράμματος ERASMUS)
 • Λογιστική
 • Πολιτική και Οικονομία της Άμυνας
 • Βιοασφάλεια και Παγκόσμια Υγεία στις Διεθνείς
 • Σχέσεις

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Η αποστολή του Τμήματος είναι η μελέτη και η διδασκαλία των Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας και των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, καθώς και η προετοιμασία στελεχών με καλή γνώση για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο