Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 10.613

ΕΠΑΛ: 12.520

Βάση 2022
9.766
Εισακτέοι
60
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  27%

 Χημεία    20%

 Μαθηματικά    33%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2     25%

Κωδικός Σχολής
0228
Πόλη
Βόλος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤμΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 και είναι το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα που προσέφερε Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη Χωροταξία, Πολεοδομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι πτυχιούχοι μηχανικοί.

 Οι σπουδές στο Τμήμα χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τις τεχνικές επιστήμες με την παροχή ουσιαστικών γνώσεων σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, υποδομών και σε εξειδικευμένα μεθοδολογικά  εργαλεία με εστίαση στο καινούριο μίγμα ευκαιριών, κινδύνων και προτεραιοτήτων το οποίο έχει αναδυθεί στην ελληνική και στη διεθνή πραγματικότητα.

 

 

 • Αγροτικού Χώρου
 • Αναπτυξιακής Πολιτικής
 • Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης
 • Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (GREENPLAN)
 • Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ)
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
 • Μορφολογίας Αστικού Χώρου
 • Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΕΠεΧΣ)
 • Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤουΣΕΠ)
 • Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤεΠοΑ)
 • Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας (ΕΓΕΩΠΛΗ)
 • Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΕΧ&ΠΣ)

 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα (πέντε έτη) και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται γενικά υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και μαθήματα επιλογής (Ε) ή υποχρεωτικής επιλογής (ΥΕ) που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου του Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Τα μαθήματα επιλογής διαρθρώνονται σε 5 ομάδες μαθημάτων που συνιστούν «διαδρομές» ενός γνωστικού πεδίου. Αυτά τα γνωστικά πεδία είναι:

 • Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης
 • Υποδομές-Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Κοινωνικο-οικονομικές Διαστάσεις του Χώρου
 • Σχεδιασμός και Πόλη

 

 Για την λήψη πτυχίου απαιτείται:

 • Η επιτυχής παρακολούθηση 42 Υποχρεωτικών μαθημάτων
 • Η επιτυχής παρακολούθηση 10 μαθημάτων επιλογής
 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, που πραγματοποιείται σε 2 εξάμηνα και έχει 30 ECTS
 • Η πραγματοποίηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης με 10 μονάδες ECTS πλέον των απαιτούμενων 300 μονάδων ECTS, που απαιτούνται για την λήψη διπλώματος.


 Είναι δυνατή η επιλογή από τους φοιτητές μαθήματος Ξένης Γλώσσας, το οποίο δεν θα συνυπολογίζεται στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

 • Η Πρακτική Άσκηση είναι δίμηνη και αντιστοιχεί σε 10 ECTS τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη Πτυχίου.

 
Τα κριτήρια επιλογής των ασκούμενων φοιτητών/τριων είναι να βρίσκονται στο έκτο εξάμηνο και εξής.

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωγραφία – Ανθρωπογεωγραφία (αντ)
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία και το Δίκαιο
 • Ιστορία Πόλης και Πολεοδομίας
 • Πολιτική Οικονομία
 • Στατιστική Ι (ν)
 • Τεχνικό Σχέδιο – Σχεδίαση με Η/Υ (αντ) 

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση (αντ)
 • Δημόσια Οικονομικά και Δημόσια Διοίκηση (αντ)
 • Μαθηματικά (ν)
 • Οικολογία και Οικοσυστήματα (αντ)
 • Στατιστική ΙΙ (ν)
 • Τοπογραφία – Γεωδαισία

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αειφορία και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (αντ)
 • Αστική Οικονομική και Ανάπτυξη (αντ)
 • Δημογραφία
 • Μεταφορές Ι: Κυκλοφοριακή Τεχνική και Στοιχεία Οδοποιίας
 • Οικοδομική και Δομικά Υλικά Ι (ν)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αστική Σύνθεση και Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Μέθοδοι Έρευνας
 • Μεταφορές ΙΙ: Σχεδιασμός Μεταφορών και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Περιφερειακή Οικονομική
 • Πολεοδομική Πολιτική (ν)
 • Τοπογραφία – Γεωδαισία ΙΙ (ν)

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου
 • Θεωρίες Χωρικού Σχεδιασμού (αντ)
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πολεοδομία Ι: Ανάλυση Αστικού Χώρου
 • Τηλεπισκόπηση
 • Χωροταξική Πολιτική (ν)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αστική Κοινωνική Γεωγραφία
 • Διαχείριση Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Τοπίου 
 • Μάρκετινγκ του Τόπου 
 • Μεταφορές ΙΙΙ: Εφαρμογές σχεδιασμού μεταφορών για την Βιώσιμη Κινητικότητα (ν)

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκαιο Πολεοδομίας – Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ι
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Πολεοδομία ΙΙ: Πολεοδομική Μελέτη, Ρυμοτομικό
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

 • Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων (αντ) 
 • Κλιματική Αλλαγή, Φυσικές Καταστροφές και Χωρική Ανθεκτικότητα (αντ)
 • Οικοδομική και Δομικά Υλικά ΙΙ (ν) 
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος 
 • Προγραμματισμός Η/Υ 
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Ειδικών Γεγονότων
 • Σχέδιο Εδαφικής Ανάπτυξης: Μέθοδοι και Εργαλεία 
 • Χωρική Προσέγγιση της Κινητικότητας και του Πληθυσμού

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αξιολόγηση Έργων και Επενδύσεων
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Πολεοδομία ΙΙΙ: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια / Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Υποδομών
 • Χωροταξία Ι: Ανάλυση σε Περιφερειακό Επίπεδο

Μαθήματα Επιλογής

 • Αστική Κοινωνική Γεωγραφία 
 • Διαχείριση Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Τοπίου 
 • Δίκαιο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΙΙ 
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Διατμηματικό) 
 • Μάρκετινγκ του Τόπου 
 • Μεταφορές ΙΙΙ: Εφαρμογές σχεδιασμού μεταφορών για την Βιώσιμη Κινητικότητα (ν) 
 • Οικονομικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης (αντ) 
 • Πολεοδομία: Ανθεκτικές και Ευφυείς Πόλεις (ν)

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
 • Πολεοδομία IV: Πράξεις Εφαρμογής
 • Πολιτικές Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ι
 • Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επενδύσεων (αντ)
 • Χωροταξία ΙΙ: Σύνθεση σε Περιφερειακό Επίπεδο

Μαθήματα Επιλογής

 • Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων (αντ) 
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (ΕΠΕΑΕΚ) 
 • Ειδικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης 
 • Κλιματική Αλλαγή, Φυσικές Καταστροφές και Χωρική Ανθεκτικότητα (αντ) 
 • Νέες Τεχνολογίες και Χώρος 
 • Οικοδομική και Δομικά Υλικά ΙΙ (ν) 
 • Οικονομετρία 
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος 
 • Προγραμματισμός Η/Υ 
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Ειδικών Γεγονότων
 • Σχέδιο Εδαφικής Ανάπτυξης: Μέθοδοι και Εργαλεία 
 • Χωρική Προσέγγιση της Κινητικότητας και του Πληθυσμού 

 

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία Α
 • Πολιτικές Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΙΙ
 • Σχεδιασμός Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου

Μαθήματα Επιλογής

 • Αστική Κοινωνική Γεωγραφία 
 • Διαχείριση Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Τοπίου 
 • Δίκαιο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΙΙ 
 • Ειδικά Θέματα Χωροταξίας 
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Διατμηματικό) 
 • Μάρκετινγκ του Τόπου 
 • Μεταφορές ΙΙΙ: Εφαρμογές σχεδιασμού μεταφορών για την Βιώσιμη Κινητικότητα (ν) 
 • Οικονομικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης (αντ) 
 • Πολεοδομία: Ανθεκτικές και Ευφυείς Πόλεις (ν)

 

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αστική Ανάπλαση, Αναγέννηση και Ανάπτυξη
 • Διπλωματική Εργασία Β
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Θεσμοί και Πολιτικές (ν)
 • Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μαθήματα Επιλογής

 • Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων (αντ) 
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (ΕΠΕΑΕΚ) 
 • Ειδικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης 
 • Κλιματική Αλλαγή, Φυσικές Καταστροφής και Χωρική Ανθεκτικότητα (αντ) 
 • Νέες Τεχνολογίες και Χώρος 
 • Οικοδομική και Δομικά Υλικά ΙΙ (ν) 
 • Οικονομετρία 
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Προγραμματισμός Η/Υ 
 • Στρατηγική Χωροταξία – Γεωπολιτική 
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Ειδικών Γεγονότων 
 • Σχέδιο Εδαφικής Ανάπτυξης: Μέθοδοι και Εργαλεία
 • Χωρική Προσέγγιση της Κινητικότητας και του Πληθυσμού

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

Οδηγός Σπουδών

 Ως Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με το σχεδιασμό, τη ρύθμιση, την ισόρροπη και βιώσιμη οργάνωση και ανάπτυξη του χώρου.

 

 

 • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.
 • Αστική ανάπλαση, αστική αναζωογόνηση, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, αστικός σχεδιασμός και σχεδιασμός τοπίου.
 • Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.
 • Χωρική ανάπτυξη (αστική, τοπική, περιφερειακή) και επιχειρησιακά προγράμματα.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός.
 • Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα, χρονικός και οικονομικοτεχνικός προγραμματισμός έργων.
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων.
 • Τοπογραφία Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών εφαρμογές τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών χαρτογραφία.
 • Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.
 • Ενεργειακός σχεδιασμός και έλεγχος.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα,

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ..
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
 • Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

 • σε Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΟΤ),
 • σε Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης),
 • σε Κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών),

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.

 • σε Αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς,
 • σε Ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων,
 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
 • σε Κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων,
 • σε μη κυβερνητικές οργανώσεις,
 • σε επαγγελματικές ενώσεις.

 

Επιπλέον, 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής

 • στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
 • στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, και
 • στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

Αναδυόμενοι τομείς

Οι εξειδικεύσεις στον τομέα της Μηχανικής Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ευθυγραμμίζονται με τις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και αφορούν

 το Σχεδιασμό Έξυπνων Πόλεων, που περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των υποδομών, των συστημάτων μεταφορών, της χρήσης ενέργειας και των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της χρήσης δεδομένων και τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής.

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο