Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  11.575

ΕΠΑΛ: 11.950

Βάση 2022
11.075
Εισακτέοι
95
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,88

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία    25%

 Μαθηματικά    25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2     25%Κωδικός Σχολής
0363
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) ιδρύθηκε το 2004 και είναι το νεότερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΤΜΧΑ είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Σχολών Πολεοδομίας (Association of European Schools of Planning – AESOP).

Αποστολή και σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως:
α. Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) και
β. Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικό σχεδιασμό, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

 Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΧΑ αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στα παραπάνω γνωστικά πεδία και αντικείμενα.

 

 

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα (πέντε έτη) και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπεται η οργάνωση των μαθημάτων σε 3 κύκλους σπουδών ως εξής:

 • κύκλος υποβάθρου (εξάμηνα 1 και 2),
 • κύκλος κορμού (εξάμηνα 3,4,5 και 6) και
 • κύκλος ολοκλήρωσης (εξάμηνα 7,8, 9 και 10).

 Προβλέπονται τρεις διακριτοί τύποι μαθημάτων: συνθετικά εργαστήρια, εργαστηριακά μαθήματα και θεωρητικά μαθήματα. Τα μαθήματα υποβάθρου και κορμού είναι υποχρεωτικά ενώ στον κύκλο ολοκλήρωσης εισάγονται μαθήματα επιλογής και προαιρετικά πρακτική άσκηση .

 • Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο.  

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται

 • με την παρακολούθηση πενήντα τριών (53) μαθημάτων από τα εβδομήντα δύο (72) που προσφέρονται στο πρόγραμμα (εκ των οποίων τα σαράντα ένα (41) είναι υποχρεωτικά και τα  δώδεκα (12) επιλογές από 31 μαθήματα επιλογής) και
 • την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση δεν αποτελεί μάθημα επιλογής που συνυπολογίζεται στα ECTS για τη λήψη διπλώματος και ούτε βαθμολογείται.

 • Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανά φοιτητή/τρια είναι δύο μήνες και αφορά την απασχόληση του/της στο Φορέα Υποδοχής που μπορεί να είναι τόσο φορείς του δημοσίου όσο και ιδιωτικές εταιρείες (εταιρείες μελετών, μελετητικά γραφεία, κ.λπ.).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών ή ακόμη και σε μεγαλύτερο.

 

1ο Εξάμηνο

 • Πόλη και Πολεοδομία 
 • Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
 • Μαθηματικά
 • Ψηφιακή Σχεδίαση
 • Τοπογραφία-Γεωδαισία
 • Εισαγωγή στο Χωρικό Σχεδιασμό

 

2o Εξάμηνο

 • Οργάνωση του Χώρου και Χωροταξία
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία
 • Στατιστική
 • Ψηφιακή Χαρτογραφία
 • Πληροφορική – Βάσεις Δεδομένων
 • Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό

 

3ο Εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιφερειακές Ανισότητες: Θεσμοί και Πολιτικές
 • Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Σχεδιασμός Δικτύων και Συστημάτων Μεταφορών
 • Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Χωρικού Σχεδιασμού
 • Θεματική Χαρτογραφία – Οπτικοποίηση Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός

 

4ο Εξάμηνο

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τεχνικά Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
 • Θεωρία Γραφημάτων και Δικτύων στη Χωρική Ανάλυση
 • Φωτογραμμετρία
 • Τηλεπισκόπηση-Περιβαλλοντική Χαρτογραφία
 • Από τον Πολεοδομικό στον Αστικό Σχεδιασμό

 

5ο Εξάμηνο

 • Γεωγραφία και ΖητήματαΑνάπτυξης - Σχεδιασμού
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Αστικός Χώρος και Αστικές Μεταφορές
 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός

 

6ο Εξάμηνο

 • Αγροτική Οικονομική καιΠολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Θεωρίες και Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Οικονομική της Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Κοινωνιολογία του Χώρου –Κοινωνικές Διαστάσεις τουΧωρικού Σχεδιασμού
 • Συγκοινωνιακή Τεχνική και Μοντέλα Μεταφορών
 • Προγραμματισμός Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

7ο Εξάμηνο

 • Στρατηγικός ΧωρικόςΣχεδιασμός Μητροπολιτικών Περιοχών
 • Μελέτη ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων: Θεωρία –Εφαρμογές

Επιλέγεται 1 από τα παρακάτω 2 εργαστηριακά μαθήματα:

 • Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογές
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Επιλέγονται 3 από τα παρακάτω 8 θεωρητικά μαθήματα:

 • Διαχείριση απορριμμάτων στο αστικό περιβάλλον
 • Γεωγραφία και Κοινωνική καιΑλληλέγγυα Οικονομία
 • Πολιτισμική Γεωγραφία και Ανθρωπολογία του Χώρου
 • Πολιτική και Οικονομική των Μεταφορών
 • Ειδικά Θέματα Παγκοσμιοποίησης και Ανάπτυξης
 • Αστικός Χώρος και Μεταναστευτικές Ροές
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

8ο Εξάμηνο

 • Πολεοδομικά Σχέδια και Μελέτες

Επιλέγεται 1 από τα παρακάτω 2 εργαστηριακά μαθήματα:

 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Προστατευόμενων περιοχών
 • Ρυμοτομικά Σχέδια – Πράξεις Εφαρμογής

Επιλέγονται 3 από τα παρακάτω 8 θεωρητικά μαθήματα:

 • Στέγαση και Κατοικία: Ζητήματααστικής κοινωνικής γεωγραφίας και πολιτικής οικονομίας
 • Εκτίμηση και Διαχείριση Ακινήτων
 • Χωρικός Σχεδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Χωρικές Στρατηγικές Καινοτομίας
 • Εναλλακτικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές Χωρικής Ανάπτυξης
 • Κοινωνικοχωρικές Προσεγγίσεις και Κοινωνική Χαρτογραφία
 • Οικονομετρία
 • Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια
 • Οργάνωση Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Χωρική Ανάπτυξη
 • Αναπτυξιακή Πολιτική και Προγραμματισμός
 • Συμμετοχικές Διαδικασίες για την Ανάπτυξητης Υπαίθρου
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Πρακτική Άσκηση

 

9ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Επιλέγεται 1 από τα παρακάτω 2 εργαστηριακά μαθήματα:

 • Βιώσιμη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Περιβαλλοντικός ΧωρικόςΣχεδιασμός

Επιλέγεται 1 από τα παρακάτω 2 θεωρητικά μαθήματα:

 • Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
 • Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Ως Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με το σχεδιασμό, τη ρύθμιση, την ισόρροπη και βιώσιμη οργάνωση και ανάπτυξη του χώρου.

 

 

 • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.
 • Αστική ανάπλαση, αστική αναζωογόνηση, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, αστικός σχεδιασμός και σχεδιασμός τοπίου.
 • Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.
 • Χωρική ανάπτυξη (αστική, τοπική, περιφερειακή) και επιχειρησιακά προγράμματα.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός.
 • Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα, χρονικός και οικονομικοτεχνικός προγραμματισμός έργων.
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων.
 • Τοπογραφία Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών εφαρμογές τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών χαρτογραφία.
 • Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.
 •  Ενεργειακός σχεδιασμός και έλεγχος.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ορίζονται από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

 

Ειδικότερα,

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ..
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Eκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
 • Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

 • σε Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΟΤ),
 • σε Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης),
 • σε Κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών),

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.

 • σε Αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς,
 • σε Ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων,
 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
 • σε Κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων,
 • σε μη κυβερνητικές οργανώσεις,
 • σε επαγγελματικές ενώσεις.

 

Επιπλέον, 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής

 • στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
 • στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, και
 • στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.
   

 

Αναδυόμενοι τομείς

Οι εξειδικεύσεις στον τομέα της Μηχανικής Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ευθυγραμμίζονται με τις αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και αφορούν

 το Σχεδιασμό Έξυπνων Πόλεων, που περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των υποδομών, των συστημάτων μεταφορών, της χρήσης ενέργειας και των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της χρήσης δεδομένων και τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
Παρουσίαση Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (53:40)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο