Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 14.775

ΕΠΑΛ: 12.100
 

Βάση 2022
14.350
Εισακτέοι
190
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ
2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά  25%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

  Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  40%

  Νέα Ελληνικά 20%

  Μάθημα Ειδίκευσης 1  20%

  Μάθημα Ειδίκευσης 2   20%

Κωδικός Σχολής
0155
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1990. Παρέχει σπουδές που εξασφαλίζουν γνώσεις, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικά δικαιώματα στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής, της Οικονομίας και της Λογιστικής.

 • Το Τμήμα χαίρει σημαντικής αναγνώρισης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής διαθέτει το πρώτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από τον Διεθνή Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης CFA Institute.

Επιπλέον, 

 το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος συμμετέχει, από τον Νοέμβριο 2019, στο Chartered Financial Analyst (CFA) Institute University Affiliation Programme.

 • Η συμμετοχή πιστοποιεί ότι η ύλη που διδάσκεται στο ΠΠΣ καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης που εξετάζεται στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποιήσεως χρηματοοικονομικών αναλυτών CFA Level I. Επιπλέον, χορηγούνται ετησίως 8-10 υποτροφίες μειωμένου κόστους συμμετοχής στις εξετάσεις CFA Level I. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος με το CFA Society Greece διδάσκεται στο ΠΠΣ ένα σεμιναριακό μάθημα “Ethics in the investment profession”.

 

 

 • Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών
 • Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
 • Πράσινης  Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ("Green Banking Lab")
 • Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 •  Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Ο αριθμός μαθημάτων για τη λήψη Πτυχίου είναι 32 μαθήματα στο σύνολο.

 

 

1o Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Ι  
 • Στατιστική Ι  
 • Μαθηματικά Ι  
 • Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

2o Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙ
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3o Εξάμηνο

 • Η/Υ (+εργαστήριο)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Χρηματοοικονομική Διοικητική
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)


4o Εξάμηνο

 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομετρία
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

5o Εξάμηνο

 • Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
 • Παράγωγα Αξιόγραφα
 • Επιλογή (2)
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

6o Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Θεωρία
 • Τραπεζική
 • Επιλογή (2)
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)


7o Εξάμηνο

 • Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Επιλογή (3)
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Επιλογή (3)
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

 • Αναλογιστικά Μαθηματικά
 • Διοικητική Λογιστική
 • Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Εισαγωγή στην Ασφάλιση
 • Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
 • Θεωρία Μικροδομής Αγορών
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
 • ΝευροΧρηματοοικονομική
 • Τραπεζική Μικροοικονομική
 • Φορολογική Λογιστική

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 • Αποτίμηση Αξιογράφων
 • Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
 • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Τραπεζική Λογιστική
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Οικονομική της Πληροφορίας
 • Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
 • Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
 • Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
 • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
 • Στοχαστική Ανάλυση
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως υψηλόβαθμα στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες  (Financial analyst)

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

 

Ως Διαπραγματευτές/τριες περιουσιακών στοιχείων (Trader)

Ως Διαχειριστές/τριες επενδυτικών χαρτοφυλακίων (Portfolio manager)

Ως Διαχειριστές/τριες κινδύνων (Risk manager)

Ως Σύμβουλοι ιδιωτικής τραπεζικής (Private banking)

Ως Στελέχη εταιρειών καινοτομικού κεφαλαίου (venture capital) και ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων (private equity funds)

Ως  Ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές/τριες

Ως Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι νοικοκυριών (Financial consultant & Financial Planner)

Ως Στελέχη ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο