Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
14.344
Βάση 2022
13.868
Εισακτέοι
253
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1o πεδίο

  Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία  28%

  Αρχαία Ελληνικά 26%

  Ιστορία 26%

  Λατινικά 20%

  

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία  29%

 Φυσική 22%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 29%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία  29%

 Φυσική 27%

 Χημεία 20%

 Βιολογία 24%

  

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 28%

 Μαθηματικά 28%

 Πληροφορική 24%

 Οικονομία 20%

  


Κωδικός Σχολής
1286
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Κοινωνικής Εργασίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2019. 

 Η κατεύθυνση των Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως όραμα την εκπαίδευση σύγχρονων και πολυδύναμων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης, σκοπός των οποίων θα είναι η συμπερίληψη και η πολύπλευρη εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών τους, ένα ζητούμενο που συνδέεται τόσο με την εσωτερική τους ανάπτυξη όσο και τη σχέση τους με τον κόσμο στον οποίο θα κληθούν να ζήσουν, να ενταχθούν και να δημιουργήσουν. Επιπλέον, η κατεύθυνση έχει ως όραμα να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς που θα έχουν γνώση των αλλαγών που συντελούνται γενικότερα, τόσο ως προς τον χώρο όσο και ως προς τον χρόνο της «εκπαιδευτικής διαδικασίας».

 

 Η κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας στοχεύει στην επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση των αυριανών κοινωνικών λειτουργών. Ο σκοπός της είναι να καταρτίσει σκεπτόμενους και αποτελεσματικούς επαγγελματίες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις της κοινωνίας μας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (οικογένεια, κοινότητα, ομάδες). Επιπλέον, η κατεύθυνση έχει ως όραμα την παραγωγή κοινωνικών λειτουργών που θα αντιλαμβάνονται τις ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και θα είναι ικανοί να προσαρμόζονται και να δρουν μέσα σε ένα ρευστό κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

 1. Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών
 2. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης
 3. Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής
 • Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας
 • Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας
 • Ψυχολογίας για την Ανάλυση των Γνωστικών, Νευροψυχολογικών Συναισθηματικών και Κοινωνικών Παραμέτρων της Μάθησης, Ανάπτυξης και Σχέσεων του Κανονικού και του Αποκλίνοντος Ατόμου και ιδίως του παιδιού
 • Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης
 • Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Θετικών Επιστημών
 • Παιδαγωγικής Έρευνας

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν διάρκεια τέσσερα (4) έτη,

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρώτο (1ο) έτος είναι κοινό για όλους τους/τις φοιτητές/τριες και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού κοινά,  ενώ πριν από την έναρξη του δευτέρου (2ου)  έτους οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια από τις δύο (2) κατευθύνσεις επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

 Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων επιλογής από την άλλη κατεύθυνση.

ΦΕΚ

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε τρία (3) μαθήματα επιλογής.

 

 

Οι φοιτητές/τριες και των δύο (2) κατευθύνσεων πραγματοποιούν συστηματική Πρακτική Άσκηση.

 Οι φοιτητές της Α’ κατεύθυνσης σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

 οι φοιτητές της Β’ κατεύθυνσης σε Κοινωνικές Υπηρεσίες.

 Σημειώνεται ότι η Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση της κατεύθυνσης Κοινωνικής εργασίας («Εποπτεία Ι και IΙ»), εκτός του 6ωρου εβδομαδιαίου μαθήματος στο Τμήμα, περιλαμβάνει και 26 ώρες Άσκησης εβδομαδιαίως σε επιλεγμένες από το Τμήμα Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το 6ωρο μάθημα περιλαμβάνεται στις 32 ώρες.

 

1ο Εξάμηνο            

Υποχρεωτικά Μαθήματα     

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία    
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογική Θεωρία
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Νεοελληνική Γλώσσα Ι
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Εκπαίδευση Μειονοτήτων & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα & Κοινωνική Πολιτική
 • Βασικές Αρχές Διατροφής
 • Οι Παραστατικές Τέχνες ως μέσο Αγωγής και Κοινωνικοπολιτισμικής Εμψύχωσης 
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη 
 • Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα & Κοινωνική Πολιτική      

2ο Εξάμηνο         

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινωνική-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία    
 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική    
 • Εργαστήριο Η/Υ    
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη

Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Τέχνη
 • Σύγχρονος Χορός – Χορογραφία και Πρωτόγονη Έκφραση - Χοροθεραπεία
 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
 • Αγγλικά 
 • Γαλλικά 
 • Γερμανικά 

3ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ            

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σχολική Συμβουλευτική    
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης    
 • Σχολική Ψυχολογία    
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά

Κατ΄επιλογήν μαθήματα           

 • Προγραμματισμός & Εκπ/κή Ρομποτική
 • Ρυθμός & Χορός στην Εκπ/ση   
 • Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Προσωπικότητα και εαυτός
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης & Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Κοινωνική Εργασία με παιδιά και εφήβους
 • Συγκριτική Εκπαίδευση    
 • Στοιχειώδη Μαθηματικά για τη Σχολική Τάξη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συνέντευξη και Επικοινωνία    
 • Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής 
 • Δεοντολογία - Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας
 • Βασικές Αρχές Αστικού, Οικογενειακού και Ποινικού Δικαίου

Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δικτύων Κοινωνικής Φροντίδας
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Προσωπικότητα και Εαυτός
 • Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης & Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων

 4ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ           

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψυχολογία Ανάγνωσης & Γραφής
 • Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα & Ένταξη  
 • Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης
 • Μαθητική Αξιολόγηση
 • Βασικές Έννοιες Φυσικής

 Κατ΄επιλογήν μαθήματα         

 • Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ
 • Βασικά Μαθηματικά για το Δημοτικό Σχολείο
 • Πρακτική Άσκηση Ι: Εφαρμογές Αρχών Μάθησης
 • Νεοελληνική Γλώσσα: Σύνταξη - Λεξιλόγιο
 • Διδακτική Εκπαιδευτικού Δράματος - Τεχνικές Θεάτρου στην Εκπαίδευση 
 • Ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου
 • Χημεία στην καθημερινή ζωή
 • Βιολογία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ           

Υποχρεωτικά Μαθήματα        

 • Συμβουλευτική Οικογένειας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εργασίας
 • Μεθοδολογική Προσέγγιση Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες
 • Ψυχοπαθολογία του Παιδιού και του Εφήβου
 • Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα και Ένταξη

 Κατ΄επιλογήν μαθήματα  

 • Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός       
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ     
 • Κλινική Ψυχολογία
 • Νέες Τεχνολογίες, Διαδίκτυο και Ψυχική Υγεία

5ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ            

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Διδακτική Ν/Ε Γλώσσας    
 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
 • Κοινωνιολογία του Εκπαιδευτικού Θεσμού - Εκπαιδευτικές Πρακτικές
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας
 • Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Ψυχολογία της Οικογένειας
 • Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία: Αξιολόγηση & Εκπαιδευτική Παρέμβαση
 • Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης: Θεωρία & Πράξη
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδακτική της Αποτελεσματικής Διδασκαλίας
 • Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
 • Επιδράσεις από τη χρήση του Διαδικτύου
 • Δημιουργική Μέθοδος Ρυθμικού & Θεατρικού Παιχνιδιού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            

Υποχρεωτικά Μαθήματα            

 • Εξαρτήσεις και Κοινωνική Εργασία
 • Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης: Θεωρία & Πράξη    
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα    
 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων    

Κατ΄επιλογήν μαθήματα 

 • Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας    
 • Κοινωνιολογία του Εκπαιδευτικού Θεσμού – Εκπαιδευτικές Πρακτικές
 • Ψυχολογία της Οικογένειας
 • Επιδράσεις από τη χρήση του Διαδικτύου
 • Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση

6ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ           

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρία & Πράξη στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 • Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 

Κατ΄επιλογήν μαθήματα          

 • Ψυχογλωσσολογία ΙΙ    
 • Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Το άτομο στον κόσμο    
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Δυναμική της Ομάδας    
 • Θετική Ψυχολογία    
 • Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρία και Πράξη
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ: Διδασκαλία των Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης
 • Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
 • Η εξέλιξη της Μουσικής και ο ρόλος της στην Κοινωνία
 • Διατροφή και Ψυχική Υγεία
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου: Εκπαιδευτικές πρακτικές

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Κοινωνική Έρευνα
 • Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις ψυχολογικής κρίσης
 • Καινοτομίες στην Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Εισαγωγή στις Πρακτικές Ασκήσεις της ΚΕ ΙΙ (δεύτερο μέρος)

Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Το άτομο στον κόσμο
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Δυναμική της Ομάδας
 • Θετική Ψυχολογία
 • Διεπιστημονική Διϋπηρεσιακή Συνεργασία
 • Κοινωνική Εργασία με Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία
 • Διατροφή και Ψυχική Υγεία 
 • Ευρωπαϊκή και Ελληνική Κοινωνική Πολιτική

7ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ            

Υποχρεωτικά Μαθήματα            

 • Πρακτική Άσκηση σε Σχολεία Ι    

Κατ΄επιλογήν μαθήματα    

 • Εκπαίδευση, Ανάπτυξη, Εργασία: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
 • Οικονομία της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογική Ανάλυση Εκπ/κων Πρακτικών
 • Πρακτική Άσκηση IV: Διδασκαλία των Μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών του Δημοτικού Σχολείου
 • Αγωγή Κωφών
 • ΤΠΕ & Εκπαίδευση
 • Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Διαπροσωπική αλληλεπίδραση και σχέσεις
 • Ειδικά θέματα στη μελέτη των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Το Τραγούδι: Έκφραση & Δημιουργία
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
 • Έννοιες Αστρονομίας και Επιστημών Γης
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα: Ειδικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            

Υποχρεωτικά Μαθήματα        

 • Κοινωνιολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια
 • Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία Ι σε Κοινωνικές Δομές     

Κατ΄επιλογήν μαθήματα   

 • Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Διαπροσωπική Αλληλεπίδραση και σχέσεις
 • Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα: Ειδικά Θέματα
 • Οικονομία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ            

Υποχρεωτικά Μαθήματα         

 • Πρακτική Άσκηση σε σχολεία ΙΙ    

Κατ΄επιλογήν μαθήματα  

 • Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας    
 • Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Συναίσθημα & Συμπεριφορά
 • Σχέδια εργασίας (project) - Δημιουργική γραφή
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας
 • Πρακτική Άσκηση σε Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς Φορείς (Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης)
 • Μουσική & Συγγενείς Τέχνες
 • Το Σώμα στην Τέχνη και στο Performance Writing
 • Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας & εφαρμογές στη Δίγλωσση Εκπ/ση
 • Ανθρωπογεωγραφία Εκπαιδευτικών Οργανισμών 
 • Πτυχιακή Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ       

Υποχρεωτικά Μαθήματα        

 • Διαγνωστικές Μέθοδοι με Άτομα & Ομάδες    
 • Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία ΙΙ σε Κοινωνικές Δομές    

Κατ΄επιλογήν μαθήματα

 • Σεμινάρια Τελειοφοίτων    
 • Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους
 • Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Συναίσθημα και Συμπεριφορά   
 • Πρακτική Άσκηση σε Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς Φορείς (Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης)
 • Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: θεωρία και πράξη
 • Ανθρωπογεωγραφία Εκπαιδευτικών Οργανισμών  
 • Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας
 • Πτυχιακή Εργασία    

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν διασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και για τις δύο κατευθύνσεις και μέσω των σπουδών τους αποκτούν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής: 

       Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατοχυρώνονται με νομοθεσία Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985).

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ 70 Δασκάλων
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Ως επιστημονικό προσωπικό 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Παιδαγωγών.

 

Ως ερευνητές 

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς. 

 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών

 

Ως ειδικοί παιδαγωγοί

 • με περαιτέρω μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι/ες είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης,
  • των ΣΜΕ.Α.Ε.,
  • των Τμημάτων Ένταξης,
  • των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
  • των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης,
  • των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι

 Οι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 71 Δασκάλων Ε.Α.Ε. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/της Δασκάλου/Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

       Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

Στην Ελλάδα το επάγγελμα του/της κοινωνικού/ής λειτουργού και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός κλάδος της κοινωνικής εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα (Π.Δ. 4018/1959).

 •  Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών που ακολουθούν την κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ασκούν το επάγγελμα του/της κοινωνικού λειτουργού μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως Κοινωνικοί  Λειτουργοί στους τομείς

 

 • Κοινωνικής Πρόνοιας:  σε προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες. Προώθηση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας.

 

 • Υγείας: με την παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ.

 

 • Ψυχικής Υγείας: με την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ.

 

 • Κοινωνικής Ασφάλισης: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς.

 

 • Επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας, βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.λπ.

 

 • Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης: με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποβοήθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων κ.λπ.

 

 • Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης καθώς και συμβολή στο Γραφείο Ενδοοοικογενειακής  Βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

 

 

 • Εκπαίδευσης: με την παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με άδεια άσκησης επαγγέλματος και την ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών εντάσσονται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) στον κλάδο ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών 

Επιπλέον, 

  Οι πτυχιούχοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας για τη διδασκαλία μαθημάτων του αντικειμένου τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 
 

 

 • Πρόληψης και καταστολής της ροπής προς παραβάσεις ανηλίκων και εγκληματικότητας: με την παροχή ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους φορείς όπως Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλικών.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Κοινωνικές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.  


 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο