Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 9.975

ΕΠΑΛ: 13.140

Βάση 2022
9.645
Εισακτέοι
60
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  20%

 

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   40%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   40%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0200
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 • Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών.
 • Μηχανική Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 Η Επιστήμη και Μηχανική Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. 

 Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών είναι να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και δυναμικό κέντρο ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και οικονομίας. Επιδιώκει, επίσης, να συμμετέχει στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας σε έναν τομέα με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε μεσο- και μακρο-πρόθεσμη βάση.

Η έρευνα στο Τμήμα εστιάζεται στα ακόλουθα πεδία – τομείς (με τα αντίστοιχα εργαστήριά τους):

 • Βιοϋλικά
 • Επιστήμη Πολυμερών και Κολλοειδών
 • Θεωρητική και Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών
 • Μαγνητικά Υλικά
 • Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά Υλικά
 • Χημεία Υλικών

 

 

1. Εργαστήριο Βιοϋλικών και Εμβιομηχανικής με τις επιμέρους μονάδες:

 • Φυσικών Βιοϋλικών 
 • Βιοϋλικών στην Ιστοτεχνολογία

2. Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής με τις επιμέρους μονάδες:

 • Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής 
 • Εργαστήριο Αλληλεπιδράσεων Ύλης – Laser 
 • Εργαστήριο Φασματοσκοπίας 
 • Εργαστήριο Πολυμερών και Κολλοειδών 

3. Εργαστήριο Χημείας Υλικών με τις επιμέρους μονάδες:

 • Σύνθεσης Ανόργανων Υλικών
 • Σύνθεσης Οργανικών και Υβριδικών Υλικών 
 • Υπερμοριακής Χημείας - Συνθετικών Βιοϋλικών 

4. Εργαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών με τις επιμέρους μονάδες:

 • Φωτονικών υλικών, φωνονικών υλικών και μεταϋλικών
 • Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών
 • Μαγνητικών υλικών

 

 

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ΕCTS).

 

 

Το πρόγραμμα βασικών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών αποτελείται από

 • τα μαθήματα κορμού, που είναι υποχρεωτικά (Y),
 • από μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (επιλογής υποχρεωτικά(EY), όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από ομάδα μαθημάτων) και από
 • τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (E).

 

 Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια παρακολουθεί βασικά εισαγωγικά μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Επιστήμης Υλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 • Στο στάδιο αυτό ο/η  φοιτητής/τρια εξοικειώνεται επίσης και με την Αγγλική γλώσσα.

 Τα επόμενα τρία εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια παρακολουθεί εισαγωγικά μαθήματα Βιολογίας, διευρύνει τις εργαστηριακές του εμπειρίες, εμβαθύνει τις γνώσεις του σε βασικά μαθήματα Επιστήμης Υλικών όπως Θερμοδυναμική (κλασσική και στατιστική), Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ηλεκτρομαγνητισμό, αλλά και εισάγεται σε βασικές κατηγορίες Υλικών όπως Πολυμερή-Κολλοειδή, Ηλεκτρονικά Υλικά, Βιοϋλικά, και Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά. 


 Στο τρίτο στάδιο δίνεται η δυνατότητα στον/στην φοιτητή/τρια αφενός να εξειδικευθεί περαιτέρω στις διάφορες κατηγορίες Υλικών και αφετέρου να παρακολουθήσει ένα ικανό αριθμό κατ’ επιλογήν μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή και από άλλα Τμήματα.

 • H επιλογή αυτών των μαθημάτων πρέπει να γίνει έγκαιρα ώστε να προσαρμοστούν οι σπουδές του στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του κάθε φοιτητή/τριας.

 

 

O/η φοιτητής/τρια μπορεί να ασχοληθεί με ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή - συμβούλου, την οποία μπορεί να παρουσιάσει ως Διπλωματική Εργασία και να πάρει 12 μονάδες ECTS.

 • Η συγγραφή της Διπλωματικής μπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

Από το Ακ. Έτος 2021-22 δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του κύκλου των μαθημάτων, που δίδονται στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Πρακτικής Ασκησης στα Σχολεία.

 • Όσοι ολοκληρώνουν τον κύκλο θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 

Το Τμήμα  Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες του την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη θεματική περιοχή της σχεδιασμού, ανάπτυξης και χαρακτηρισμού υλικών.

 • Η Πρακτική άσκηση διαρκεί δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο του έτους.

 Αν η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας· έτσι προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση, ασφαλιστική κάλυψη (ατυχήματος).

 Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης από ένα φοιτητή είναι να έχει ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο φοίτησής του.

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική Φυσική Ι 
 • Γενικά Μαθηματικά Ι 
 • Η/Υ Ι: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 
 • Γενική Χημεία 
 • Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών 
 • Αγγλικά Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική Φυσική ΙΙ  
 • Γενικά Μαθηματικά ΙΙ  
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  
 • Οργανική Χημεία  
 • Εργαστήριο Χημείας  
 • Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σύγχρονη Φυσική – Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική
 • Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική-Θερμότητα 
 • Διαφορικές Εξισώσεις I 
 • Ανόργανη Χημεία 
 • Εργαστήριο Χημείας Υλικών 
 • Θερμοδυναμική

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός-Οπτική 
 • Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία  
 • Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά -Οπτοηλεκτρονικά Υλικά  
 • Υλικά ΙΙ: Πολυμερή-Κολλοειδή 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ  
 • Η/Υ ΙΙ: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση  

Μαθήματα Επιλογής

 • Προχωρημένος Προγρ/σμός Ι (C++) 
 • Φασματοσκοπία  
 • Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών  
 • Διδακτική της Επιστήμης των Υλικών Ι

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρομαγνητισμός  
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή  
 • Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία
 • Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης
 • Υλικά ΙV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Υλη και Φως

Μαθήματα Επιλογής

 • Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών
 • Διδακτική της Επιστήμης των Υλικών ΙΙ
 • Πρακτική Άσκηση Ι

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Στερεών Υλικών
 • Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Μαθήματα Επιλογής

 • Οπτική & Κύματα
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ
 • Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών
 • Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Υλικά και Περιβάλλον
 • Διδακτική της Επιστήμης των Υλικών ΙΙΙ
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών
 • Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών
 • Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών
 • Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών
 • Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά

Μαθήματα Επιλογής

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Βιοφωτονική
 • Εργαστήριο Νανοϋλικών & Βιοϋλικών
 • Κρυσταλλοχημεία
 • Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Φυσική Πολυμερών
 • Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών

Μαθήματα Επιλογής

 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα
 • Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή
 • Χημεία Στερεάς Κατάστασης 
 • Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου  
 • Διπλωματική Εργασία  
 • Iδιότητες και Eπιλογή Yλικών 
 • Ρευστοδυναμική 
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 
 • Ειδικά κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών
 • Σύνθεση Πολυμερών  
 • Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών  
 • Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες  
 • Ειδικά Κεφάλαια Κεραμικών Υλικών  
 • Σύνθεση & Χαρακτηρισμός Κολλοειδών Διασπορών  
 • Ετεροδομές, Νανοδομές & Νανοτεχνολογία Ημιαγωγών  
 • Εισαγωγή στην Μικροηλεκτρονική  
 • Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά Υλικά  
 • Τεχνολογία Επεξεργασίας Ημιαγωγών  
 • Ειδικά Κεφάλαια Μαγνητικών Υλικών  
 • Φωτονικά Υλικά  
 • Κυτταρική Βιολογία  
 • Εισαγωγή στην Βιοïατρική Μηχανική  
 • Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής
 • Ειδικά Κεφάλαια Χαλαρών Υλικών  
 • Οπτοηλεκτρονική & Λέιζερ  
 • Προηγμένα Οργανικά Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον  
 • Κίνηση Πρωτεïνών και Μοριακές Μηχανές  
 • Μοριακή Απεικόνιση  
 • Βιοοργανικές ΝανοδομέςΥπερμοριακή Χημεία  
 • Δημοσίευση Ι  
 • Δημοσίευση ΙΙ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Στο διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και επιστημονική έρευνα.  

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης απαριθμούνται στο Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009), σύμφωνα με το οποίο οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μπορούν να  απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε ποικίλους τομείς επιστημονικής δραστηριότητας.

  Ωστόσο, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο της επιστήμης των υλικών.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

Ως επιστήμονες

 • σε εργαστηριακή και σε βιομηχανική κλίμακα ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, όπως
  • α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά
  • β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά οπτικά οπτοηλεκτρονικά φωτονικά πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες
  • γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική. και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών.
 • σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
 • σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου και σχεδιασμού υλικών
 • σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών. 

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

Ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 • δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών. 

 Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει οριστικοποιηθεί η εισήγηση του αρμοδίου φορέα προς το Υπουργείο Παιδείας και δεν έχει γίνει ένταξη των αποφοίτων σε συγκεκριμένο κωδικό ειδικότητας. 

 

Ως ερευνητές/τριες σε θέματα Επιστήμης των Υλικών

 • σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
 • ερευνητικά κέντρα,
 • ερευνητικά ινστιτούτα,
 • ιδρύματα ερευνών και
 • τμήματα έρευνας επιχειρήσεων 

 

Στον ιδιωτικό τομέα

Ως υπεύθυνοι/ες

 • σε τμήματα R&D, Quality Control, Design, Procurement, και Project Management εταιρειών.

Ως πραγματογνώμονες

 • συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Ως διεπιστημονικός κλάδος η Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών προσφέρει ευκαιρίες εξειδίκευσης στους/ στις αποφοίτους: 

 στη Νανοτεχνολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την εφαρμογή υλικών σε νανοκλίμακα με εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η ηλεκτρονική, η ιατρική, η ενέργεια και η περιβαλλοντική αποκατάσταση.

 στην Τρισδιάστατη εκτύπωση, η οποία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο κατασκευής εξαρτημάτων και προϊόντων.  

 • Η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει τη μαζική προσαρμογή, όπου κάθε προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί στις μεμονωμένες προτιμήσεις των πελατών ή σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.
  • Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε βιομηχανίες όπως η υγειονομική περίθαλψη (για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων προσθετικών μελών, οδοντικών εμφυτευμάτων κ.ά.), τα καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα καθώς και για την αεροδιαστημική ( για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εξαρτημάτων αεροσκαφών).

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο