Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0288
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Πάτρα
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 9.615
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 13.275
 •   Εισακτέοι
 • 70
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  27%

 Χημεία  28%

 Μαθηματικά  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

  

 

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και μοναδικές δυνατότητες κάθετης ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ενσωματώνει δράσεις σχεδίασης και μοντελοποίησης της δομής, μελέτης θεμελιωδών φαινομένων, ανάπτυξης μεθοδολογίας σύνθεσης και ανάλυσης καινοτόμων νανοϋλικών, νανοδομημένων και υβριδικών υλικών, καθώς και σχεδίασης και κατασκευής μικρο- και νανο-δομών και λειτουργικών διατάξεων με έμφαση σε εφαρμογές φωτονικής, ηλεκτρονικής, ενέργειας και βιοϊατρικής.

  Το Τμήμα έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών.

 

 

 

 • Φυσικής    
 • Επιστήμης των Υλικών    
 • Φυσικοχημείας  

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα Υποχρεωτικά και Επιλογής.

 • Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία ή/και εργαστηριακές ασκήσεις.

 

 

Η Βιβλιογραφική Εργασία (ΒΕ) εκπονείται από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος κατά τη διάρκεια ενός από τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 96 ECTS.

 • Για την εκπόνηση της ΒΕ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

 Όσοι φοιτητές/τριες επιτύχουν στη Βιβλιογραφική Εργασία μπορούν να συνεχίσουν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, στη Διπλωματική Εργασία που αποτελεί την ερευνητική συνέχεια της.

 • Η Διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 10 ECTS.

 

 

Mέσα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων δεσμών των παραγωγικών μονάδων του ευρύτερου ιδιωτικού, αλλά και δημόσιου τομέα, τόσο με το Ίδρυμα (επιστημονικό - ερευνητικό πεδίο) όσο και με τον ασκούμενο φοιτητή (πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης).

 

 • Προϋπόθεση επιλογής των φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση είναι να έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 96 ECTS.

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι συνολικά τρείς (3) μήνες και αντιστοιχεί σε 5 ECTS. 

 

1o Eξάμηνο 

 • Εισαγωγικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών    
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
 • Πληροφορική Ι    
 • Φυσική Ι    
 • Εργαστήριο Ι Φυσικής    
 • Χημεία Ι

2ο Εξάμηνο

 • Επιστήμη των Υλικών Ι    
 • Εργαστήριο Ι Επιστήμης των Υλικών    
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Πληροφορική ΙΙ    
 • Φυσική ΙΙ    
 • Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής    
 • Χημεία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Βιολογία Κυττάρου Ι    
 • Επιστήμη των Υλικών ΙΙ
 • Εργαστήριο ΙΙ Επιστήμης των Υλικών
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Φυσική ΙΙΙ    
 • Εργαστήριο ΙΙΙ Φυσικής    
 • Φυσικοχημεία Ι

4ο Εξάμηνο

 • Βιολογία Κυττάρου ΙΙ    
 • Εργαστήριο Βιολογίας
 • Επιστήμη των Υλικών ΙΙΙ    
 • Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά IV
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Φυσική ΙV    
 • Εργαστήριο ΙV Φυσικής    
 • Ειδικά Θέματα Μηχανικής

5ο Εξάμηνο

 • Επιστήμη των Υλικών IV    
 • Εργαστήριο IV Επιστήμης των Υλικών
 • Φυσικοχημεία ΙΙ    
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας    
 • Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική    
 • Χημεία ΙΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

 • Γεωλογία  
 • Ηλεκτρονικές Βαθμίδες και Κυκλώματα  
 • Πληροφορική ΙΙΙ  
 • Δομικά Υλικά  
 • Υλικά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Πορώδη Υλικά  
 • Επιστήμη των
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Υλικά

6ο Εξάμηνο 

 • Επιστήμη των Υλικών V    
 • Εργαστήριο V Επιστήμης των Υλικών
 • Στατιστική Μηχανική    
 • Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Κβαντικής Χημείας    

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγγλική Γλώσσα και Ορολογία στην Επιστήμη των Υλικών
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υγροκρυσταλλικών Υλικών
 • Μελέτη της Δομής των Υλικών με Τεχνικές Σκέδασης
 • Πληροφορική IV
 • Διδακτική της Φυσικής
 • Βιομηχανικά Πλαστικά
 • Υλικά Καταλυτικών διεργασιών
 • Χημεία Προηγμένων Υλικών
 • Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστημάτων

7ο Εξάμηνο

 • Επιστήμη των Υλικών VΙ    
 • Εργαστήριο VΙ Επιστήμης των Υλικών    

Μαθήματα Επιλογής

 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Επιστήμης των Υλικών
 • Θέματα Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Υλικών Ι
 • Οπτικά και Οπτοηλεκτρονικά Υλικά
 • Μαγνητικά Υλικά
 • Σύνθετα Υλικά
 • Φωτονική
 • Βιομηχανικά Μέταλλα και Κράματα
 • Θεωρία Ομάδων και η εφαρμογή της στην Επιστήμη των Υλικών
 • Υλικά και Περιβάλλον
 • Ηλεκτρονική Δομή της Ύλης
 • Εφαρμοσμένη Κβαντομηχανική
 • Βιβλιογραφική Εργασία
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση
 • Άσκηση μέσω του προγράμματος κινητικότητας LLP/ERASMUS

8ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Επιστήμη Επιφανειών - Λεπτά Υμένια
 • Ευφυή Υλικά
 • Ημιαγώγιμα Υλικά και Διατάξεις 
 • Θέματα Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Υλικών ΙI
 • Κεραμικά και Ύαλοι
 • Προηγμένα Βιοϋλικά 
 • Εφαρμογές της Οπτοηλεκτρονικής
 • Εισαγωγή στα Υλικά και στις Διεργασίες Κβαντικής Ηλεκτρονικής
 • Μοριακά Νανoϋλικά
 • Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία: Υλικά και Διατάξεις
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
 • Άμορφα Κράματα και Νανοδομημένα Υλικά 
 • Βιβλιογραφική Εργασία
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση
 • Άσκηση μέσω του προγράμματος κινητικότητας LLP/ERASMUS

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Στον διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και επιστημονική έρευνα.  

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος απαριθμούνται στο Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009), σύμφωνα με το οποίο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να  απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε ποικίλους τομείς επιστημονικής δραστηριότητας.

  Ωστόσο, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο της επιστήμης των υλικών.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως επιστήμονες

 • σε εργαστηριακή και σε βιομηχανική κλίμακα ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, όπως
  • α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά
  • β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά οπτικά οπτοηλεκτρονικά φωτονικά πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες
  • γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική. και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών.
 • σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
 • σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου και σχεδιασμού υλικών
 • σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών. 

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

Ως εκπαιδευτικοί  

 • σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών. 

 Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει οριστικοποιηθεί η εισήγηση του αρμοδίου φορέα προς το Υπουργείο Παιδείας και δεν έχει γίνει ένταξη των αποφοίτων σε συγκεκριμένο κωδικό ειδικότητας. 

 

Ως ερευνητές/τριες σε θέματα Επιστήμης των Υλικών

 • σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
 • ερευνητικά κέντρα,
 • ερευνητικά ινστιτούτα,
 • ιδρύματα ερευνών και
 • τμήματα έρευνας επιχειρήσεων 

Στον ιδιωτικό τομέα

Ως υπεύθυνοι/ες 

 • σε τμήματα R&D, Quality Control, Design, Procurement, και Project Management εταιρειών.

Ως πραγματογνώμονες

 • συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Ως διεπιστημονικός κλάδος η Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών προσφέρει ευκαιρίες εξειδίκευσης στους/ στις αποφοίτους: 

 στη Νανοτεχνολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την εφαρμογή υλικών σε νανοκλίμακα με εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η ηλεκτρονική, η ιατρική, η ενέργεια και η περιβαλλοντική αποκατάσταση.

 στην Τρισδιάστατη εκτύπωση, η οποία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο κατασκευής εξαρτημάτων και προϊόντων.  

 • Η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει τη μαζική προσαρμογή, όπου κάθε προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί στις μεμονωμένες προτιμήσεις των πελατών ή σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.
  • Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε βιομηχανίες όπως η υγειονομική περίθαλψη (για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων προσθετικών μελών, οδοντικών εμφυτευμάτων κ.ά.), τα καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα καθώς και για την αεροδιαστημική (για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εξαρτημάτων αεροσκαφών).

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο