Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
12.620
Βάση 2022
12.470
Εισακτέοι
103
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική   30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα ΕΙδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα ΕΙδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0393
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 • Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ένα από τα δύο Τμήματα στη χώρα μας που παρέχει σπουδές Μηχανικού στο αντικείμενο της Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας και των Θαλασσίων Κατασκευών και Μεταφορών.

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών έχει ως σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, υψηλής ποιότητας, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, στη σύγχρονη Ναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδίασης, μελέτης και κατασκευής πλοίων, πλωτών κατασκευών, και ναυπηγημάτων γενικότερα, καθώς και θεμάτων ναυτικής μηχανολογίας, και θαλασσίων μεταφορών.

 • Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, καλύπτει τους τομείς κατασκευής, μετασκευής, λειτουργίας πλοίων και πλωτών κατασκευών, καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων αυτών. Με τη διδασκαλία, τα εργαστήρια, την πρακτική άσκηση, και την έρευνα, παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες), τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και την επιτυχημένη επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Ναυπηγικής
 2. Ναυτικής Μηχανολογίας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ναυτικής Υδροδυναμικής
 • Ναυτικής Μηχανολογίας
 • Συγκολλήσεων και μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών
 • Ναυπηγικών Υλικών
 • Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως
 • Ατμολεβήτων και Θερμικών Στροβιλομηχανών
 • Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Αυτοματισμού
 • Μηχανουργικών Κατεργασιών
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Κατασκευής Πλοίου
 • Φυσικής (ανήκει στη Σχολή Μηχανικών)
 • Μηχανολογικού και Ναυπηγικού Σχεδίου
 • Παραδοσιακής Ναυπηγικής (Σάλα)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας και του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  H επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master).

 

 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών προσφέρονται

 • σαράντα οκτώ (48) υποχρεωτικά μαθήματα,
 • είκοσι δύο (22) μαθήματα επιλογής,
 • η Πρακτική Άσκηση και
 • η Διπλωματική Εργασία.

Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση Διπλώματος είναι  πενήντα επτά (57) (48 υποχρεωτικά και 9 επιλογής).

 Τα είκοσι δύο (22) μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 7ο έως το 9ο εξάμηνο και είναι οργανωμένα στις ακόλουθες
τρεις θεματικές ενότητες:

 • Θεματική Ενότητα Α: Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών,
 • Θεματική Ενότητα Β: Ναυτική Μηχανολογία,
 • Θεματική Ενότητα Γ: Διοίκηση, Ποιότητα και Οικονομικά Θαλασσίων Μεταφορών.

 Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει τρία (3) μαθήματα από κάθε μία από τις Θεματικές Ενότητες Α και Β και ένα ή τρία μαθήματα από τη Θεματική Ενότητα Γ, ανάλογα με το αν θα επιλέξει να κάνει Πρακτική Άσκηση ή όχι. 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται υποχρεωτικά στο δέκατο (10) εξάμηνο σπουδών ατομικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος με συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και έχει ως κύριο σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επαγγελματικούς χώρους όπως σε ναυπηγεία, νηογνώμονες, τεχνικά-ναυπηγικά γραφεία, ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή άλλες τεχνικές επιχειρήσεις ή γενικότερα σε υπηρεσίες του ευρύτερου ναυπηγικού-ναυτιλιακού τομέα.

 • Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η βέλτιστη, κατά το δυνατόν, αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει ο τελειόφοιτος φοιτητής για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τέσσερις (4) μήνες και μπορεί να εκπονηθεί σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό (μέσω του προγράμματος Erasmus).

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές/τριες από το 7ο ή/και μεγαλύτερο εξάμηνο και εφόσον έχουν περάσει συνολικά 30 μαθήματα εκ των οποίων τα 13 τουλάχιστον να είναι μαθήματα ειδικότητας, χωρίς να υπάρχει περιορισμός εξαμήνου.

 

1o Εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 • ΦΥΣΙΚΗ Ι    
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι    
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD    
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ    
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2ο Εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ    
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ    
 • ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ    
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ    
 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD    
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3ο Εξάμηνο

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ    
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ    
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ    
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ    
 • ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
 • MHXANIKH III

4ο Εξάμηνο

 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝIΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ    
 • ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ    
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ    
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ

5ο Εξάμηνο

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ    
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ    ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ    
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ EΛΕΓΧΟ    
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ    
 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ    
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

6ο Εξάμηνο

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ    
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ
 • ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ    
 • ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

7ο Εξάμηνο

 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ    
 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ    
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ    
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑ

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β

 • ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ    
 • ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

8ο Εξάμηνο

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ    
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ    
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β

 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
 • ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ    
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄

 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ    
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

9ο Εξάμηνο

 • ΑΝΩΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΙΚΩΝ    
 • ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ    
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
 • ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄

 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ    
 • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

10ο Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

  Στην Ελλάδα η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και από τους λίγους τομείς που είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια βάση.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης ετήσιας έκθεσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD), η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις κορυφαίες ναυτιλιακές χώρες παγκοσμίως όσον αφορά τη χωρητικότητα και την εμπορική αξία του στόλου τους μαζί με την Κίνα και την Ιαπωνία. Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος είναι πρώτος στον κόσμο όσον αφορά τη χωρητικότητα (deadweight tonnage), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% του παγκόσμιου.

  Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, περισσότερες από 1.300 ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες που σχετίζονται με τη ναυτιλία έχουν την έδρα τους στον Πειραιά και στις γύρω περιοχές.

 Έτσι, οι αυξημένες ανάγκες που έχει η ναυτιλιακή αγορά στην Ελλάδα καθιστούν το επάγγελμα του ναυπηγού μηχανικού εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Αν μάλιστα οι σπουδές συνδυαστούν και με μια στοχευμένη μεταπτυχιακή εξειδίκευση τότε οι απόφοιτοι/ ες αποκτούν πολύ καλές προοπτικές εργασίας και εξέλιξης στην Ελλάδα.  

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

 •   ως επαγγελματίες διπλωματούχoi μηχανικοί ή ερευνητές/τριες, συμμετέχουν ενεργά και κατευθύνουν τις εξελίξεις σε σύγχρονες και εξελισσόμενες τεχνολογίες, εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής, της Ναυτικής Μηχανολογίας, και των Θαλασσίων Μεταφορών
   

Πιο συγκεκριμένα, 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν:

Ως μελετητές/τριες,

 • σε Ναυπηγεία: επιβλέποντας νέες κατασκευές ή επισκευές.
 • σε Ναυπηγικά γραφεία (μεμονωμένα ή με συνεργάτες): αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις. 
 • στο Δημόσιο τομέα: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα), Πολεμικό Ναυτικό, Εκπαίδευση και Ερευνητικά Ινστιτούτα. 

Ως υπεύθυνοι/ες 

 • σε Ναυτιλιακές εταιρείες: λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, επιβλέποντες/ουσες νέων κατασκευών ή επισκευών, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις κ.λπ. 

Ως Νηογνώμονες

 • σε Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις, τμήματα έρευνας και ανάπτυξης κ.λπ. 
 • σε Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: π.χ., εταιρείες εμπορίας μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων. Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυπηγικά γραφεία.
 • σε Κατασκευαστικούς οίκους ναυτικών μηχανών πρόωσης και βοηθητικών μηχανημάτων και συστημάτων. 
 • σε Τράπεζες και Funds (Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων).
 • σε  Πολυεθνικές εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων από τη θάλασσα. 
 • στην Αμυντική βιομηχανία (σχεδίαση και κατασκευή πολεμικών πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων).

Ως εκπαιδευτικοί

 • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Επιστήμες Μηχανικών στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο