Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  12.535

ΕΠΑΛ: 17.340

Βάση 2022
12.775
Εισακτέοι
117
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  35%

 Φυσική 20%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά 25%

 Ειδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 35%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 20%

 Ειδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 Ειδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα  2   10%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 Ειδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%Κωδικός Σχολής
0675
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

 

 

Σκοπός του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων Εσωτερικού Χώρου οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο θεωρητικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, με αναφορά στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς χώρου (σχεδιασμός χώρου και αντικειμένου) ως έκφραση της ενότητας επιστήμης και τέχνης.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Θεωρίας και Κριτικής
 2. Σχεδιασμού (Design), Θεωρίας και Κριτικής
 3. Χώρου και Εικαστικών Τεχνών
 4. Αειφορικού & Ψηφιακού Σχεδιασμού και κατασκευαστικής τεχνολογίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης
 • Χώρος, Αισθητική και Αειφορία

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πα.Δ.Α

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες.

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει

 • σαράντα τρία (43) Υποχρεωτικά μαθήματα και
 • δεκατρία (13) Υποχρεωτικά-Επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν τα τέσσερα (4).

 Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση σε σαράντα επτά (47) μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική στο 8ο εξάμηνο φοίτησης και αντιστοιχεί σε 16 ECTS.

 • Ανατίθεταισε έναν ή σε ομάδα μέχρι τριών φοιτητών, με την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και δεν οφείλει περισσότερα από δύο μαθήματα ειδίκευσης για τη λήψη του πτυχίου.

 

 

Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη διάρκεια και πραγματοποιείται μετά το τέλος του εβδόμου εξαμήνου σπουδών.

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα ειδικότητας.


 Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον γνωσιολογικό προσανατολισμό του Τμήματος όπως γραφεία Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών, Διακοσμητών, εργαστήρια καλλιτεχνών, βιομηχανίες και γραφεία σχεδιασμού επίπλων και αντικειμένων, καθώς επίσης και συναφές έργο σε Τεχνικές Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 

 1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία και θεωρία αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι     
 • Δομική Τέχνη Ι     
 • Εικαστικά Θέματα Ι     
 • Οπτική γλώσσα     
 • Πλαστική Ι     
 • Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Αναλογικά και Ψηφιακά Μέσα Ι     
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ     
 • Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα ΙΙ     
 • Ιστορία και θεωρία του Σχεδιασμού (Design) Ι     
 • Εικαστικά Θέματα ΙΙ     
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙ     
 • Πλαστική ΙΙ

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΙΙΙ     
 • Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙI     
 • Ιστορία & Θεωρία Σχεδιασμού (Design) IΙ     
 • Εικαστικά Θέματα ΙΙΙ     
 • Δομική Τέχνη ΙΙ     
 • Επικοινωνία & Χώρος Ι

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων IV 
 • Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙV     
 • Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι     
 • Επικοινωνία & Χώρος ΙΙ     
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) I

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πλαστική ΙΙΙ     
 • Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος Ι     
 • Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής     
 • Ειδικά εικαστικά θέματα

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις     
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων V     
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) II     
 • Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων I     
 • Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙ

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σκηνικός Χώρος Ι     
 • Παραμετρικός Σχεδιασμός

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αειφορικός Σχεδιασμός Ι     
 • Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο     
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VI: Βιομηχανικοί Χώροι και Πολιτισμός     
 • Δομική τέχνη ΙΙΙ     
 • Κοινωνιολογία Χώρου

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σκηνικός Χώρος ΙΙ     
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) III     
 • Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων ΙΙ: Αστική Οικολογία

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φιλοσοφία, Αισθητική     
 • Ψυχολογία     
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VII     
 • Αειφορικός Σχεδιασμός ΙΙ     
 • Ακουστική – Φωτισμός και Χώρος     
 • Διάλεξη

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) IV     
 • Δομική Tέχνη IV 
 • Σκηνικός Χώρος ΙΙΙ     
 • Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙΙ

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πτυχιακή εργασία     
 • Χωρικές Αφηγήσεις     
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων VIII

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. εφοδιάζονται με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην επιστήμη του Αρχιτέκτονα Εσωτερικών Χώρων. Μέσα από την ολοκληρωμένη γνώση που αποκτούν από την εκπαίδευσή τους, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης.

Ειδικότερα,

 

 • να αντιμετωπίζει και να επιλύει σύνθετα προβλήματα στα εξειδικευμένα πεδία, όπως μελέτες λειτουργικών, αισθητικών και αειφορικών παραμέτρων του εσωτερικού χώρου, τον σχεδιασμό αναπαραστατικών και παραμετρικών συνθέσεων στις εικαστικές, πλαστικές και παραστατικές τέχνες, δισδιάστατων και τρισδιάστατων εφαρμογών, αναλογικών και ψηφιακών, διαδραστικών και υβριδικών περιβαλλόντων, πρωτοτυποποίηση βιομηχανικά και βιοτεχνικά παραγόμενων αντικειμένων -επίπλων, όπως και ιδιότυπων ή μοναδικών αντικειμένων εφαρμοσμένων τεχνών. 
 • να εκπονεί μελέτες που αφορούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ελαφρών εφήμερων, φορητών ή μεταβλητών κατασκευών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Επίσης μελετά και σε μεγαλύτερη κλίμακα, διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων σε επίπεδο συνθετικό, αειφορικό, λειτουργικό και κατασκευαστικό. Επιπλέον, ο απόφοιτος εκπαιδεύεται να εργάζεται αποτελεσματικά είτε ατομικά, είτε ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας. 
 • να εμβαθύνει και να διευρύνει το αντικείμενο των σπουδών του στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά εργαστήρια και προγράμματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά εργασίας δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 Ως στελέχη του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στο ευρύτερο πεδίο του Σχεδιασμού/ Design Εσωτερικών Χώρων. 

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.


Στο πλαίσιο της ειδικότητας τους, οι πτυχιούχοι μπορούν να εκπονήσουν

 • μελέτες σχετικές με τη λειτουργία, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του εσωτερικού χώρου, με γνώμονα την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της ασφάλειας του ατόμου, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ευσυνειδησίας και των ισχυόντων κανονισμών. 

Ενδεικτικά πεδία απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος μπορούν να αποτελέσουν: 


 Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού, της ανάλυσης και της επίβλεψης του έργου, υπό την προϋπόθεση μη παρέμβασης στον κύριο στατικό φορέα (φέροντα οργανισμό) του κτιρίου.

 Η παραγωγή και επεξεργασία σχηματικών αναπαραστάσεων, διαγραμμάτων και σχεδίων που αφορούν στον προγραμματικό και στον σχεδιασμένο χώρο.

 Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή ελαφριών κατασκευών και μη φερόντων δομικών στοιχείων. • Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή/παραγωγή ψηφιακών, υβριδικών και διαδραστικών περιβαλλόντων.

 Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή χώρων με αειφορικά κριτήρια.

 Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η παραγωγική διαδικασία διακοσμητικών εφαρμογών, βιοτεχνικών αντικειμένων, επίπλων, καθώς και χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ιδιότυπων ή βιοτεχνικά/βιομηχανικά παραγόμενων.

 Κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που εμφανίζονται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων και στο Σχεδιασμό (design) επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενό τους.

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής μπορούν:

 • να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο απασχόλησής τους,  
 • να απασχολούνται στην εκπαίδευση, μετά και την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις Εφαρμοσμένες Τέχνες στο άρθρο μας εδώ. 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο