Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Εισακτέοι
150
Βάση 2023
7.630
Βάση 2022
7.820
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0310
Πόλη
Μυτιλήνη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες διεπιστημονικής ανάλυσης και σύνθεσης στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης/Σχεδιασμού του Χώρου, και Γεωπληροφορικής για την υποστήριξη αποφάσεων αντιμετώπισης κρίσιμων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 

 

Eκπαιδευτικά

 • Γεωπληροφορικής 
 • Φυσικής Γεωγραφίας 
 • Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού 

Ερευνητικά

 • Βιογεωγραφίας & Οικολογίας
 • Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών
 • Δορυφορικής Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας
 • Χαρτογραφίας & Γεωπληροφορικής
 • Ανάλυσης & Σχεδιασμού Τοπίου
 • Αστικής Γεωγραφίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας & Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
 • Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης & Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Μετακινήσεων Πληθυσμών
 • Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών & Τηλεπισκόπησης
 • Ανάλυσης και Αναπαράστασης Χωρο-χρονικών Δεδομένων
 • Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

 

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 30%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Η φοίτηση στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχεί συνολικά σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και Προαιρετικά (ΠΡ).

α Υποχρεωτικά μαθήματα και η πτυχιακή εργασία αναλογούν σε 125 πιστωτικές μονάδες.

β. Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει επιπλέον τουλάχιστον 70 πιστωτικές μονάδες από Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες μαθημάτων:

 1. Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον,
 2. Ανθρωπογεωγραφία,
 3. Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου,
 4. Γεωπληροφορική.

Από το Δ’ εξάμηνο των σπουδών του και μετά, ο/η  φοιτητής/τρια επιλέγει δύο (2) από τις τέσσερις (4) ομάδες μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Από τις δύο ομάδες που επιλέγει ο φοιτητής, η μία χαρακτηρίζεται ως κύρια και η άλλη ως δευτερεύουσα.  

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως διατμηματικά, πιστώνονται με τις πιστωτικές μονάδες που έχουν στο Τμήμα προέλευσής τους και αναγνωρίζονται από το Τμήμα Γεωγραφίας ως προαιρετικά.

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδος» προβλέπεται η πραγματοποίηση μιας εκδρομής εντός Ελλάδας, στην οποία η συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών είναι υποχρεωτική.

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για την απόκτηση πτυχίου Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

  

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετικό μάθημα (επιλογής) με προτεινόμενη διάρκεια δύο (2) μήνες, κατά τη θερινή περίοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης εκτός ΕΣΠΑ μπορεί να αφορά μεγαλύτερο ή διαφορετικό χρονικό διάστημα.

 

 

Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Γεωγραφίας στους/στις αποφοίτους, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τουλάχιστον μαθήματος από κάθε μία από τις τρείς παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων (δηλαδή συνολικά τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων):

ΟΜΑΔΑ Α
• Παιδαγωγική Ψυχολογία
• Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
ΟΜΑΔΑ Β
• Γενική Διδακτική (& πρακτική άσκηση σε σχολείο)
ΟΜΑΔΑ Γ
• Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας (& πρακτική άσκηση σε σχολείο)
• Πτυχιακή Εργασία, εφόσον έχει θέμα σχετικό με τη διδακτική και έρευνα στην τάξη

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία    
 • Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία
 • Εισαγωγή στα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
 • Εισαγωγή στη Χαρτογραφία
 • Φυσική Γεωγραφία-Κλιματολογία
 • Κοινωνική Γεωγραφία
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία
 • Αστική Γεωγραφία
 • Αγγλικά Ι (ESP: English for Specific Purposes)
 • Αγγλικά ΙΙ (EAP: English for Academic Purposes)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Περιβάλλον και Οικολογία
 • Πολιτισμική Γεωγραφία
 • Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • Γεωγραφία της Ελλάδας
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Ποιοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
 • Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία
 • Χωρική Στατιστική
 • Πτυχιακή Εργασία

Κατ'Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ομάδα 1: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

 • Εισαγωγή στη Γεωλογία    
 • Περιβαλλοντική Γεωλογία
 • Υδρογεωγραφία
 • Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών
 • Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Χαρτογράφηση
 • Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδας
 • Περιβαλλοντική Γεωγραφία
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Βιογεωγραφία

Ομάδα 2: Ανθρωπογεωγραφία

 • Ιστορία της Γεωγραφίας
 • Γεωγραφία της Υπαίθρου
 • Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
 • Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μετανάστευση στην Ευρώπη
 • Ανάλυση και Αντίληψη του Τοπίου
 • Οικονομική του Χώρου
 • Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη
 • Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης
 • Τουρισμός και Ανάπτυξη
 • Ιστορική Γεωγραφία
 • Γεωγραφία Μητροπολιτικών Περιοχών

Ομάδα 3: Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

 • Αστική Ανάλυση
 • Οικονομική του Χώρου
 • Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη
 • Οικιστική Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας
 • Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης
 • Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές
 • Τουρισμός και Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική
 • Μακροπεριφέρειες και Περιφερειακές Ολοκληρώσεις

Ομάδα 4: Γεωπληροφορική   

 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση
 • Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Γεωγραφική Οπτικοποίηση
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
 • Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Γενική Μετεωρολογία
 • Παράκτια Γεωμορφολογία
 • Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης
 • Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής
 • Πολιτική Γεωγραφία Βαλκανικού & Ανατολικο-Μεσογειακού Χώρου
 • Γεωγραφία της Κατοικίας
 • Ειδικά Θέματα Γεωγραφικής Ανάλυσης
 • Γενική Διδακτική
 • Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας
 • Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
 • Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Βιο-γεωτόπων
 • Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία
 • Κλίμα και Άνθρωπος
 • Εκτίμηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας
 • Νησιωτική Γεωγραφία
 • Σύνορα και Διασυνοριακές Ζώνες
 • Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ
 • Γεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου
 • Πόλεις και Περιφέρειες στη Λατινική Αμερική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία
 • Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων
 • Ειδικά Θέματα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Επιχειρηματικότητα
 • Υποδομές και Χωρική Ανάπτυξη
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός Ειδικών Περιοχών
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Human Geography: An Introduction
 • Introduction to Spatial Development Planning
 • Aegean Geography: Environment and Threats
 • Θερινό Σχολείο
 • Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη
 • Πρακτική Άσκηση

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Οδηγός Σπουδών

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωγράφων κατοχυρώνονται μέσω του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο και δημοσιεύθηκε επίσημα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΔ 147, ΦΕΚ 124, 4/6/2002). 

Οι  απόφοιτοι Τμημάτων Γεωγραφίας έχουν στη διάθεση τους ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών προοπτικών και επιλογών σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο, καθώς μπορούν

 • να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανάλυση και διαχείριση μιας μεγάλης ποικιλίας ζητημάτων του χώρου και του περιβάλλοντος,
 • να συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθημάτων Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση καθώς επίσης και
 • να ασχοληθούν με τη γεωγραφική έρευνα. 

Ωστόσο,


  Με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι πτυχιούχοι Γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.

 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 

 'Ετσι,

 

α. Σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα  όπως Μελετητικά, Κτηματολογικά, Περιβαλλοντικά, Τοπογραφικά και Αρχιτεκτονικά γραφεία  αλλά και αναπτυξιακές  και χαρτογραφικές εταιρείες με κύριες αρμοδιότητες:

 • την εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, τουριστικών και χαρτογραφικών μελετών 
 • την οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, αξιοποίησης κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης κινήτρων, τουριστικής ανάπτυξης κλπ. 
 • την παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου 
 • τη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
 • την εκπόνηση φυσικογεωγραφικών μελετών. 

    
β. Σε  ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου. 


γ. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς, ΕΛΣΤΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητας τους.


δ. Σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.


ε. Στην ιδιωτική ή δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην μεταλυκειακή εκπαίδευση και επιμόρφωση των ασχολούμενων με τη γεωγραφική εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι Γεωγράφοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).


στ. Σε κέντρα ΤεκμηρίωσηςΥπηρεσίες Διαχείρισης ΔεδομένωνΥπηρεσίες Στατιστικής και Βιβλιοθήκες.
 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/της Γεωγράφου στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο