Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Αθήνα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1999 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Αποτελεί το ένα από τα δύο ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα που υπηρετούν την επιστήμη της Γεωγραφίας.

Αποστολή του Τμήματος Γεωγραφίας:

 • η προώθηση της επιστήμης της Γεωγραφίας,
 • η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, συνδυάζοντας τις επιστημονικές αρχές και θεωρίες της Επιστήμης της Γεωγραφίας με την κατανόηση των προβλημάτων των απαιτήσεων και των αναγκών της κοινωνίας,
 • η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς της Γεωγραφίας σε διεθνές επίπεδο
 • η διασφάλιση του κατάλληλου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ώστε φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό να αξιοποιήσουν κατά το βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητές τους.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της γνώσης, στο Τμήμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Τμήματος, έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η προώθηση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας γίνεται μέσα από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και με τη συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος και των φοιτητών σε διεθνή συνέδρια.

Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
 • Εργαστήριο Ανθρώπινης και Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας
 • Εργαστήριο Γεωπληροφορικής
Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 32 υποχρεωτικών και 13 μαθημάτων επιλογής καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της πτυχιακής εργασίας με 4 μαθήματα επιλογής, οποιουδήποτε εξαμήνου.

Στα 5 πρωτα εξάμηνα σπουδών προσφέρονται αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα. Πρόκειται για μαθήματα υποδομής τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της γεωγραφίας και τους βοηθούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Η δεύτερη φάση η οποία καλύπτει τα τρία τελευταία εξάμηνα (6ο, 7ο, 8ο) σπουδών αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης, τα οποία ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές: (α) φυσική γεωγραφία, (β) ανθρώπινη γεωγραφία, (γ) σχεδιασμός του χώρου και (δ) γεωπληροφορική. Ειδικά στο ΣΤ’ εξάμηνο, προσφέρεται ένα υποχρεωτικό μάθημα, το Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα, που αποσκοπεί στη σύνθεση γνώσεων από διαφορετικά μαθήματα και αποτελεί συνδυασμό ασκήσεων γραφείου και πεδίου.


Α’ Εξάμηνο 

 • Φυσική Γεωγραφία 
 • Ιστορική Γεωγραφία 
 • Στοιχεία Οικονομικών για Γεωγράφους
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία 
 • Ξένη Γλώσσα 

Β’ Εξάμηνο 

 • Στατιστική Ανάλυση για Γεωγράφους 
 • Κοινωνική Γεωγραφία 
 • Εισαγωγή στη Χαρτογραφία 
 • Περιβάλλον και Άνθρωπος 
 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Μεθοδολογία
 • Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών 
 • Ξένη Γλώσσα

Γ’ Εξάμηνο 

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος 
 • Θεματική Χαρτογραφία 
 • Ποιοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους 
 • Οικονομική Γεωγραφία 
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία & Δημογραφία 
 • Μετεωρολογία-Κλιματολογία 

Δ’ Εξάμηνο 

 • Πολιτική Γεωγραφία 
 • Αστική Γεωγραφία 
 • Γεωγραφία της Υπαίθρου 
 • Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση 
 • Υδρολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
 • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Ε’ Εξάμηνο 

 • Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 • Πολιτισμική Γεωγραφία 
 • Χωρική Ανάλυση 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • Χωροταξία 
 • Ωκεανογραφία 

ΣΤ’ Εξάμηνο 

 • Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα 
 • Γεωμορφολογία 
 • 4 μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ζ’ Εξάμηνο 

 • 6 μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η’ Εξάμηνο 

 • 2 μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ
 • ή εναλλακτικά 6 μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα επιλογής

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 • Κλιματική Αλλαγή 
 • Παράκτια Γεωμορφολογία 
 • Βιογεωγραφία 
 • Γεωλογία Τεταρτογενούς 
 • Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
 • Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 
 • Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 • Οικονομική του Χώρου 
 • Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες 
 • Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων 
 • Εφαρμογές Χωροθέτησης 
 • Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού 
 • Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού 
 • Διεθνής Μετανάστευση 
 • Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου 
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας 

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 • Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 


Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 • ΣΓΠ ΙΙ | 5
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής 
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης 
 • Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης 

Ανεξάρτητα Ομάδων

 • Πρακτική Άσκηση
 • Διδακτική της Γεωγραφίας 
 • Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας 
 • Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών

Ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας έχει δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό τομέα. Οι μεταβολές στη διοικητική οργάνωση της χώρας («σχέδιο Καλλικράτης») και η διεθνοποίηση των αγορών δημιουργούν νέες δυνατότητες για πτυχιούχους με τα επιστημονικά χαρακτηριστικά του γεωγράφου. Αναλυτικά οι εν δυνάμει χώροι επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης και συνεισφοράς των πτυχιούχων γεωγράφων στους επί μέρους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας είναι: Κρατικός και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Οργανισμοί Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις με εθνικό-περιφερειακό δίκτυο, σύνδεσμοι ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, εταιρείες και γραφεία μελετών, Μέση Εκπαίδευση (διορισμός τους μέσω της κατηγορίας ΠΕ04.05 κατόπιν εξετάσεων), Επιστημονική Έρευνα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο