Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 8.700

ΕΠΑΛ: 13.225
 

Βάση 2022
8.575
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά  25%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Mαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Mαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Mαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Mαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Κωδικός Σχολής
0222
Πόλη
Χίος
Κατευθύνσεις

1. Χρηματοοικονομική Μηχανική
2. Μηχανική της Διοίκησης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000) ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

 • Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί.

   Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Τ.Μ.Ο.Δ.) εκπαιδεύει μια νέα γενιά Μηχανικών, προσφέροντας τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες εργασιακές προκλήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καλλιεργώντας τη διεπιστημονικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα.

 • Παράλληλα, συνδυάζοντας αρμονικά τα πεδία της μηχανικής, της οικονομίας και της διοίκησης, το Τμήμα διεξάγει σύγχρονη διεπιστημονική έρευνα που προάγει την παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στους τομείς:

•    Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
•    Μηχανικής της Διοίκησης (Management Engineering)

 

 

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων
 • Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών
 • Μηχανική της Αξιοπιστίας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας, του Τομέα Πληροφορικής, του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα συνίστανται στην επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον πενήντα τριών (53) μαθημάτων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων: 

 • Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά), τα οποία διδάσκονται αποκλειστικά κατά τα πρώτα  4 έτη σπουδών και είναι κοινά για όλους τους/τις φοιτητές/τριες.
  • Τα Μαθήματα Κορμού είναι σαράντα ένα (41) και ανήκουν στους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Επιστήμης του Μηχανικού, των Οικονομικών και της Διοίκησης.
 • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία διδάσκονται στο 4ο και 5ο έτος σπουδών και είναι απαραίτητα για την ειδίκευση στον τομέα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/-τρια.
  • Συγκεκριμένα, πρόκειται για επτά (7) μαθήματα που καθορίζουν το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης.
 • Κατ’ Επιλογή Μαθήματα Κατεύθυνσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας κατεύθυνσης, επιτρέπει στο/στη φοιτητή/-τρια την ειδίκευση στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει, με την επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων.

Ειδικότερα, 

Κατεύθυνση I:  Χρηματοοικονομική Μηχανική
Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμπεριφοράς της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και βέλτιστης απόδοσης γενικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων
 • τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου
 • τη σύνθεση, τη συμπεριφορά και την απόδοση κλασικών αλλά και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • τον προσδιορισμό της ελκυστικής τιμής αγοράς και πώλησης διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • την ανάλυση χρονοσειρών, τη χρηματοοικονομική πρόβλεψη, τη στοχαστική μοντελοποίηση και την παρακολούθηση πολύπλοκων δυναμικών οικονομικών και χρηματο-οικονομικών συστημάτων
 • θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικές τραπεζικές υπηρεσίες, αρχές αναλογιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης

Κατεύθυνση IΙ:  Μηχανική της Διοίκησης
Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τον χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό έργων
 • τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τον έλεγχο αποθεμάτων, τον προγραμματισμό πόρων, τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και βιομηχανικές μονάδες
 • μελέτες στρατηγικής των επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες, business & marketing plans κ.ά.
 • τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
 • θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης αλλαγής και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών
 • μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τις αντίστοιχες Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (Πληροφοριακά Συστήματα) που τις υποστηρίζουν
 • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (e-business), την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σχετικά με υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό (web services), σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (web-enabled analytics), τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), κ.λπ.

 

 • Γενικής Επιλογής Μαθήματα, εκ των οποίων είναι υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον δύο (2).
  • Τα μαθήματα αυτά είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με θέματα σημαντικά για τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων ενός Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης.

 

 

 

 H διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική, η εκπόνηση της μπορεί να ξεκινά κατά το ένατο εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο δέκατο εξάμηνο και μετράει 15% στον τελικό βαθμό του Διπλώματος.

 

 

 

H πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα Γενικής Επιλογής του προγράμματος σπουδών, είναι δίμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο.

 • Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

1ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός Ι 
 • Φυσική Ι 
 • Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων
 • Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια
 • Εισαγωγή στην Οικονομική
 • Χημεία

 

2ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία 
 • Φυσική ΙΙ Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων
 • Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική 
 • Στατική Εργαστήρια
 • Μακροοικονομική
 • Πιθανότητες Εργαστήρια

 

3ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 
 • Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική 
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Θερμοδυναμική
 • Αντοχή Υλικών Εργαστήρια

 

4ο Εξάμηνο

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια
 • Στατιστική Εργαστήρια
 • Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python 

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής 
[ επιλογή ενός (1) ]

 • Μηχανική Περιβάλλοντος 
 • Χημική Τεχνολογία 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς (Ρευστά –  Θερμότητα)
 • Δυναμική – Κινηματική 

 

5ο Εξάμηνο

 • Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Λογιστική – Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 • Διοίκηση Λειτουργιών 
 • Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ
 • Οικονομετρία

 

6ο Εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Εργαστήρια
 • Χρηματοοικονομική     
 • Τεχνικά Υλικά 
 • Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων
 • Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός
 • Ανάλυση Δεδομένων

 

7ο Εξάμηνο

 • Προσομοίωση
 • Εταιρική Χρηματοοικονομική 
 • Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων
 • Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Κατεύθυνση Ι: Χρηματοοικονομική Μηχανική

 • Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ   


Κατεύθυνση II: Μηχανική της Διοίκησης

 • Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ  
 • Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων 

            

8ο Εξάμηνο

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing

Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική        

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  
 • Παράγωγα και Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα  
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις  
 • Στοχαστικά Μοντέλα 

Κατεύθυνση II: Μηχανική της Διοίκησης

 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας I
 • Συστήματα Παραγωγής
 • Αξιοπιστία Συστημάτων  
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις

 

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική  

Υποχρεωτικά Μαθήματα                

 • Ανάλυση/ Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Μαθήματα Επιλογής

 • Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 
 • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας  
 • Διαχείριση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων  


Κατεύθυνση II: Μηχανική της Διοίκησης

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοίκηση Έργων

Μαθήματα Επιλογής

 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων   
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών  
 • Ειδικά θέματα στη Διοίκηση Λειτουργιών 
 • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 
 • Διαχείριση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων  
 • Εισαγωγή στην Κοστολόγηση   
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 

 

10ο Εξάμηνο

 •  Διπλωματική Εργασία

Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική   

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική  
 • Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες  
 • Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις   
 • Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων  

Κατεύθυνση II: Μηχανική της Διοίκησης
Μαθήματα Επιλογής

 • Συστήματα Ποιότητας  
 • Διοίκηση Δικτυακών Επιχειρήσεων & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας II

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 Ο/Η Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης καλύπτει ανάγκες που δημιουργούν οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και την οικονομία.

 Έχει ως κύρια δραστηριότητά του τη διαχείριση έργων και λειτουργιών, τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων από το χώρο της χρηματοοικονομικής μηχανικής, τη διοίκηση τεχνο-οικονομικών συστημάτων, και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. 

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές θέσεις εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως στελέχη ή ελεύθεροι επαγγελματίες ώστε να μπορούν

 • να προετοιμάσουν και να προχωρήσουν στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση), λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής διάστασης των εξεταζόμενων προβλημάτων.

  Με πρόσφατη απόφασή της (23/02/2019) η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποφάσισε την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ΤΕΕ.

Επιπλέον,

 Με βάση απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με κατεύθυνση τη Χρηματοοικονομική Μηχανική έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Έτσι, oι απόφοιτοι/ες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τους παρακάτω ακόμη τομείς εξειδίκευσης:

 • Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών,
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων,
 • Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων),
 • Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και  νέων τεχνολογικών εφαρμογών,
 • Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών,
 • Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου μελετητών.

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ένταξης στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 80 Οικονομίας.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο