Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
160
Βάση 2023
9.220
Βάση 2022
8.650
Κωδικός Σχολής
0167
Πόλη
Μυτιλήνη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εστιάζει στην μελέτη, ανάλυση και κριτική ερμηνεία των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δράσεων των ανθρώπινων κοινωνιών, υποστηρίζοντας πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που υπηρετούν την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων στο παρελθόν και το παρόν. Προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

 

 • Εθνογραφίας
 • Κοινωνικής Ιστορίας
 • Μελετών της Οικογένειας και της Συγγένειας
 • Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας

 

 

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

Λατινικά 20%

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, τα οποία οργανώνονται σε δύο κύκλους.

Σε αυτά περιλαμβάνονται

 • είκοσι τέσσερα (24) υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών,
 • δεκαεπτά (17) μαθήματα ελεύθερης επιλογής και
 • τρία (3) πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια.

 

 Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,Πολιτικής Οικονομίας, Γλωσσολογίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας.

 Στο δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων, στη βάση των οποίων οι φοιτητές / -τριες μπορούν να εξειδικευτούν επιλέγοντας μαθήματα με συγγενή θεματολογία.

 

 

Οι φοιτητές/ -τριες του δευτέρου κύκλου σπουδών έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν προαιρετική πτυχιακή εργασία η οποία προϋποθέτει έρευνα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε τρία (3) μαθήματα επιλογής (18 ECTS). 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής  
 • Εισαγωγή στην ιστορία  
 • Ιστορία αρχαίου κόσμου Ι: Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  
 • Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική  
 • Αγγλικά Ι

2ο Εξάμηνο

 • Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)
 • Ελληνική εθνογραφία  
 • Ανθρωπολογία της συγγένειας  
 • Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
 • Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  
 • Αγγλικά II

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη γλωσσολογία 
 • Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα (19ος - αρχές 20ου αι.)
 • Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης  
 • Ανθρωπολογία της μουσικής  
 • Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία  
 • Αγγλικά III

4ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου
 • Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης
 • Ανθρωπολογική θεωρία  
 • Ανθρωπολογία της υγείας  
 • Αρχές της Οικονομικής  
 • Αγγλικά IV

5ο Εξάμηνο

 • Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)  
 • Έθνη και εθνικισμοί στο βαλκανικό χώρο (19ος - αρχές 20ού αι.)
 • Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη  
 • Ανθρωπολογία των φύλων  
 • Ιστορία της Τέχνης  
 • Ιστοριογραφία του Βυζαντίου  
 • Μνήμη, ιστορία και αναπαράσταση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης
 • Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση
 • Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

6ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της σεξουαλικότητας: Ευρωπαϊκές και ελληνικές αναγνώσεις, 19ος-20ος αι.
 • Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας  
 • Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
 • Οικονομική Ανθρωπολογία  
 • Πολιτική Ανθρωπολογία  
 • Ανθρωπολογία του ήχου  
 • Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία  
 • Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας
 • και κριτικής των πηγών
 • Γλωσσικό τοπίο  
 • Ιστορία και ιστορικό φιλμ  
 • Ανθρωπολογία του σώματος  
 • Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού

7ο Εξάμηνο

 • Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Ανθρωπολογία της επιστήμης 
 • Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες
 • Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία
 • Ιστορία της οικονομικής σκέψης  
 • Μουσεία και Ψηφιακές Τεχνολογίες  
 • Όψεις της έννοιας του προσώπου (Αφρική, Μελανησία)
 • Ιστορικοί και ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης
 • Ανθρωπολογία της φύσης 
 • Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός  
 • Ανάλυση λόγου

8ο Εξάμηνο

 • Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος το Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα
 • Κράτος και κοινωνία στον ελληνοοθωμανικό χώρο, 1770-1821
 • Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία  
 • Ευρώπη, αυτοκρατορίες και παγκοσμιότητα στη πρώιμη νεότερη περίοδο
 • Διδακτική της Ιστορίας  
 • Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ  
 • Ειδικά ζητήματα του Οικονομικού  
 • Κοινωνική Γεωγραφία  
 • Θερινή πρακτική άσκηση  
 • Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων
 • Η Δημόσια ιστορία
 • Η ελληνική οικονομία το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι.
 • Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

Οδηγός Σπουδών

 

  Ο συνδυασμός της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με τη Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διευρύνει το γνωστικό πεδίο των φοιτητών/τριών, αλλά και αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

 • στην έρευνα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.

 • σε μουσεία,
 • στους τομείς
  • της κοινωνικής ιατρικής και της επιδημιολογίας,
  • της ψυχολογίας,
  • της πολεοδομίας και του προγραμματισμού
  • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση  

 

 

 • Ως Συντηρητές - διαχειριστές αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές έργων Τέχνης, υπεύθυνοι εκθέσεων και επιιμελητές συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί κα ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως Δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, επιμελητές κειμένου 

 

 • Ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ

 

 • Ως Σχεδιαστές ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο