Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  14.268

ΕΠΑΛ: 10.898

Βάση 2022
13.828
Εισακτέοι
120
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 22%

 Φυσική  22%

 Χημεία  22%

 Μαθηματικά  34%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 22%

 Μαθηματικά  34%

 Πληροφορική  22%

 Οικονομία   22%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   34%

 Νέα Ελληνικά   22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   22%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   22%


Κωδικός Σχολής
0329
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ιστορικά το πρώτο, και παραμένει έως σήμερα το μόνο, αμιγές Τμήμα Στατιστικής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Στόχος της λειτουργίας του Τμήματος Στατιστικής είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής επιστήμης και των συναφών με αυτήν αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης, καταρτίζοντας πτυχιούχους επιστήμονες με την ικανότητα εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας (π.χ. οικονομικής, κοινωνικής, επιχειρηματικής, διοικητικής, ερευνητικής,
εκπαιδευτικής, κ.λπ.).

 

 

Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of Statistical Methodology)
 • Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (Stochastic Modelling and Applications Laboratory)
 • Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής (Computational and Bayesian Statistical Laboratory)

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο:

 • Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων (Laboratory of Applied Statistics, Probability and Data Analysis)

 

 

 

 Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής ΟΠΑ

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

 • 14 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος και
 • μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε:
  • μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Στατιστικής και
 •  μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία διακρίνονται σε:
  • μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος
  • Πρακτική Άσκηση


Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών (οκτώ (8) στο α’ έτος, τέσσερα (4) στο β’ έτος και δύο (2) στο γ’ έτος), ώστε ο/η  φοιτητής/τρια να αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για να διαμορφώσει τις επιλογές του στη συνέχεια.

 •  Στα 2 τελευταία εξάμηνα δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Έτσι, δίνεται ευελιξία στον/στην φοιτητή/τρια να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα καλύπτει μεν τις βασικές γνώσεις Στατιστικής (όπως αυτές παρέχονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα Στατιστικής), αλλά ταυτόχρονα θα του δίνει την ευκαιρία διαμόρφωσης ενός προγράμματος που να ικανοποιεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του/της.

 

 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές/τριες του τμήματος, που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και πάνω, να εκπονούν Διπλωματική Εργασία σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα Στατιστικής.

 • Για να δηλώσει κάποιος/α φοιτητής/τρια τη Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να έχει μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον) 7 (επτά) σε αυτά.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωσή της πιστώνεται με 8 Π.Μ.

 

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής και λαμβάνει 6-14 ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

 • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών τους (3ο έτος), έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους, και έχουν συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες Ι (Υ)
 • Μαθηματικός Λογισμός Ι (Υ)
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι (Υ)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R (Υ) 

2ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες ΙΙ (Υ)
 • Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (Υ)
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Υ)
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R (Υ)

3ο Εξάμηνο

 • Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (Υ)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες Ι (Υ)
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση
 • Δημογραφική Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

4ο Εξάμηνο

 • Γραμμικά Μοντέλα (Υ)
 • Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Υ)
 • Δειγματοληψία
 • Μαθηματικές Μέθοδοι
 • Αναλογιστικά Ι

5ο Εξάμηνο

 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Υ)
 • Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα
 • Στατιστική κατά Bayes
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Θεωρητική Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

6ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Δεδομένων (Υ)
 • Προσομοίωση
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
 • Βιοστατιστική I
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Επίσημες Στατιστικές

7ο Εξάμηνο

 • Στατιστική Μάθηση
 • Βιοστατιστική ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ
 • Αναλογιστικά ΙΙ
 • Μεθοδολογία Έρευνας*
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση


8ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας
 • Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική
 • Μη Παραμετρική Στατιστική
 • Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων*
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ

εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως 

 αναλυτές/τριες δεδομένων, 
 αναλογιστές/τριες, 
 διαχειριστές/τριες κινδύνων, 
 χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι   
 στελέχη διοίκησης κινδύνου  
 στατιστικοί  
 

σε εταιρίες ή οργανισμούς, όπως π.χ.

 • τράπεζες,
 • ασφαλιστικές εταιρίες,
 • χρηματιστηριακές εταιρίες και αμοιβαία κεφάλαια,
 • εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων,
 • εταιρίες έρευνας αγοράς,
 • εταιρίες δημοσκοπήσεων,
 • διαφημιστικές εταιρίες,
 • εταιρίες τηλεπικοινωνιών,
 • φαρμακευτικές εταιρίες ή νοσοκομεία (βιοστατιστική),
 • Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί,
 • υπερεθνικοί οργανισμοί (όπως π.χ. Διεθνές Νομισματικό ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat, Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ.). 

 

Επιπλέον, 

 οι απόφοιτοι/ες του Tμήματος Στατιστικής έχουν:  

 • δυνατότητα απασχόλησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 • δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Ειδικότερα για

 

Πρόκειται για ένα/μία επιστήμονα ικανό/ή να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς επίσης και κινδύνους που έχουν σχέση με τα διαρκώς εμφανιζόμενα κοινωνικά προβλήματα.

 • Ο επαγγελματίας αναλογιστής χρησιμοποιεί Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική και Οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.
  • Είναι ικανός/ή να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.

Ο/η αναλογιστής/τρια είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών.

 • Είναι ικανός/ή να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση.

Η σταδιοδρομία του Αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως ‘επιχειρηματία’ με μαθηματικές βάσεις παρά ως ‘τεχνοκράτη’ μαθηματικού. Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο. Οι μισθοί (για όσους αποφοίτους εργασθούν ως μισθωτοί) προβλέπονται αρκετά πάνω από τον μέσο μισθό ενός/μιας πτυχιούχου.

 

 

 

O/η χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι ένας/μία επαγγελματίας που απασχολείται στους τομείς της οικονομίας που ιδιαίτερα σχετίζονται με την αποδοτική διαχείριση του χρήματος προς όφελος επενδυτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και εν γένει κάθε οικονομικής μονάδας.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενδέχεται να αποτελούν στελέχη

 • τραπεζών,
 • ασφαλιστικών εταιριών και οργανισμών,
 • επενδυτικών εταιριών και εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων αλλά και
 • κυβερνητικών ή διεθνών οργανισμών.

Επίσης ένας/μία χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσει δική του εταιρία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

Είναι αυτονόητο ότι, υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως

 • το σχεδιασμό-επιλογή και διαχείριση επενδύσεων,
 • τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού σχεδίου,
 • τις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο,
 • τις αυξήσεις κεφαλαίου,
 • το σχεδιασμό και την έκδοση ομολόγων, παραγώγων προϊόντων και εν γένει όλων των χρηματοοικονομικών τίτλων,
 • τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
 • τις εξαγορές και συγχωνεύσεις,
 • τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων κλπ.

 

 

Ο/Η πτυχιούχος Στατιστικής σχεδιάζει έρευνες και πειράματα, συγκεντρώνει και αναλύει αριθμητικά δεδομένα (με την χρήση Στατιστικών πακέτων) και εξάγει συμπεράσματα.

 • Οι γνωμοδοτήσεις του/της βάσει των συμπερασμάτων ου/της από την επιστημονική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι καίριες και εξαιρετικά χρήσιμες στον φορέα που απασχολείται.

Ο/Η απόφοιτος/η του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε

 • τράπεζες, εταιρίες
 • έρευνας αγοράς,
 • εταιρίες δημοσκοπήσεων,
 • ασφαλιστικές εταιρίες,
 • διαφημιστικές εταιρίες,
 • εταιρίες πετρελαιοειδών,
 • εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Στο δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι/ες της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης μπορούν να διοριστούν σε

 • δημόσιες υπηρεσίες,
 • επιχειρήσεις,
 • οργανισμούς,
 • Τράπεζες,
 • στη Στατιστική Υπηρεσία,
 • στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) και
 • σε άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ κτλ.

Επίσης, Τμήματα Στατιστικής υπάρχουν σε Υπουργεία και σε δημόσιους οργανισμούς, τα οποία μπορούν να στελεχωθούν από στατιστικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να αναλύσουν διάφορα δεδομένα με χρήση Στατιστικών πακέτων στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

 Επίσης, ο/η πτυχιούχος Στατιστικής με γνώσεις Βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε φαρμακευτικές εταιρίες ή σε νοσοκομεία ως αναλύτρια/τής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της Στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι διεθνώς παρατηρείται έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη Βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας/μία πτυχιούχος Στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ (2:04:21)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο