Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζει γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Διερευνά τη διασύνδεση  συμπεριφοράς και  σκέψης  λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες,  βιολογικά και κοινωνικά προσανατολισμένες. Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε πλέον εξειδικευμένους στόχους, όπως την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας, την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών και την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

 • Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος;
 • Σας έτυχε ποτέ να μην μπορείτε να θυμηθείτε μια λέξη την οποία γνωρίζετε πολύ καλά;
 • Ορισμένα τραγούδια σάς προκαλούν μελαγχολία ενώ άλλα ευφορία;
 • Σας έχει ταξιδέψει μια μυρωδιά σε ένα γεγονός ή ένα μέρος που έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν;

Οι ψυχολόγοι μελετούν, μεταξύ άλλων, φαινόμενα όπως τα πιο πάνω. Όμως, το αντικείμενο μελέτης τους διευρύνεται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης, καθώς και στους παράγοντες που τη διέπουν.

Το Πτυχίο στην Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Νεάπολις, υιοθετεί και ενσωματώνει το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), καθώς επίσης και μια σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς διάδρασης φοιτητών – διδασκόντων, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίζονται τόσο στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ) του Πανεπιστημίου,  όσο και από τους διδάσκοντες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών  έχουν ενσωματωθεί στη διδασκαλία των μαθημάτων όλες οι πολύπλευρες πτυχές, οι οποίες  συνθέτουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σήμερα. Το περιεχόμενο των μαθημάτων καλύπτει τόσο τους εφαρμοσμένους κλάδους της κλινικής, συμβουλευτικής, σχολικής, οργανωσιακής και δικανικής Ψυχολογίας, καταλήγοντας  στην εφαρμογή της γνώσης αιχμής στην πρακτική άσκηση στο τελευταίο έτος, όσο και τα ερευνητικά και άκρως σημαντικά θεωρητικά υπόλοιπα πεδία του κλάδου, όπως η εξελικτική, κοινωνική, γνωστική, πειραματική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία.

Στο 4-ετές ταξίδι των σπουδών σας στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα έχετε την ευκαιρία να στοχαστείτε, να συζητήσετε και να απαντήσετε ερωτήματα όπως τα παραπάνω.

Στόχος του Προγράμματος

Το Πτυχίο στην Ψυχολογία εστιάζεται στη μελέτη του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα αποβλέπει στην:

 1. Εκ μέρους των φοιτητών και φοιτητριών κατανόηση των γνωστικών και συναισθηματικών διαδικασιών οι οποίες εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα συμπεριφορικών αντιδράσεων.
 2. Εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς και την εφαρμογή θεωρητικών αρχών για την τροποποίηση της.
 3. Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με την συσχέτιση της θεωρίας και της εφαρμογής.
 4. Εξοικείωση και εμπέδωση των φοιτητών και φοιτητριών σε βασικά πεδία της ψυχολογίας, όπως Κλινική, Συμβουλευτική, Αναπτυξιακή, Ψυχοπαθολογία, Γνωστική, Νευροψυχολογία, Στατιστική, Μέθοδοι Έρευνας, Οργανωσιακή, Υγείας, Κοινωνική, Γλώσσα, Εκπαιδευτική, Δικανική, και άλλα μαθήματα εξειδίκευσης.
 5. Εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ενασχολήσεων.
 6. Ανάπτυξη και εφαρμογή κριτικής σκέψης και αυτόνομης μάθησης.
 7. Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
 8. Κρητική ανάλυση επιστημονικών άρθρων.
 9. Ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της επιστημονικής μεθοδολογίας.
 10. Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εκθέσεων χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του APA.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε τρεις πιο εξειδικευμένους στόχους:

 • την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας,
 • την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών,
 • την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια εισδοχής

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
 • Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (εμβάθυνσης) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία Ενηλίκων, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική.

Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, που αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ).

Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα Επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικανική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία, Αρχές Marketing κλπ) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου.

 Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

 

 

1ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία    
 • Εξελικτική Ψυχολογία I
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία    
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ξένη Γλώσσα I (ΓΠ)  
 • Πληροφορική (ΓΠ)    
 • Κοινωνιολογία & Ανθρωπολογία (ΓΠ)

2ο εξάμηνο

 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι    
 • Θεωρίες Προσωπικότητας    
 • Σχολική Ψυχολογία    
 • Αρχές Μάρκετινγκ (ΓΠ)    
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ξένη Γλώσσα IΙ (ΓΠ)    
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (ΓΠ)

3ο εξάμηνο

 • Συμβουλευτική Ψυχολογία I    
 • Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία    
 • Εξελικτική Ψυχολογία II    
 • Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική Εκπαίδευση    
 • Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

4ο εξάμηνο

 • Κλινική Ψυχολογία I    
 • Γνωστική Ψυχολογία Ι    
 • Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ    
 • Εξελικτική Ψυχοπαθολογία    
 • Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

5ο εξάμηνο

 • Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙ    
 • Βιομηχανική & Οργανωσιακή Ψυχολογία    
 • Ψυχολογικές Μετρήσεις    
 • Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ    
 • Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

6ο εξάμηνο

 • Κλινική Ψυχολογία ΙΙ    
 • Δικανική Ψυχολογία
 • Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς    
 • Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι    
 • Θέματα Διαφορετικότητας και Πολυπολιτισμικότητας

7ο εξάμηνο

 • Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας Ι    
 • Ψυχολογία της Γλώσσας    
 • Πρακτική Άσκηση    
 • Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙ    
 • Ψυχολογία της Υγείας / ή Πτυχιακή

8ο εξάμηνο

 • Νευροψυχολογία    
 • Ψυχολογία της Ανάγνωσης    
 • Ψυχολοπαθολογία Ενηλίκων    
 • Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΙ    
 • Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας / ή Πτυχιακή

Μαθήματα Επιλογής *

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό    
 • Εγκληματολογία
 • Άνθρωπος και μηχανή
 • Αθλητική Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις

* Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ενδέχεται να αλλάζουν από έτος σε έτος. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν κατάλογο με τα προσφερόμενα μαθήματα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

 

 Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Τμημάτων Ψυχολογίας ποικίλλουν ανάλογα με την εξειδίκευση αλλά και τη θεραπευτικη προσέγγιση που θα επιλέξουν.

 Οι απόφοιτοι/ες θα πρέπει μετά την απόκτηση και την αναγνώριση του πτυχίου τους να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε να αποκτήσουν την  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Ειδικότερα,

 

 Είτε ως ελεύθερος/η επαγγελματίας     είτε ως εξειδικευμένο προσωπικό σε φορείς και οργανισμούς.

 

Ως  Κλινικός/ή Ψυχολόγος

 • σε νοσοκομεία, κλινικές και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμούς για τα άτομα με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης και γηροκομεία. 

 • σε ιδρύματα αρωγής ανηλίκων του Υπ. Δικαιοσύνης, κ.α.

 Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι χρησιμοποιώντας θεραπευτικές μεθόδους αξιολογούν, παρεμβαίνουν και θεραπεύουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών.

 

Ως Ψυχοθεραπευτής/τρια

 • ο οποίος/ η οποία εργάζεται με άτομα, ζευγάρια, γκρουπ ή οικογένειες ώστε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα αλλά και θέματα διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Ως σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

 • το αντικείμενο του συμβούλου μπορεί να περιλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων για θέματα που αφορούν τις σχέσεις, την υγεία, την κακοποίηση αλλά και την κατάθλιψη.

 

Ως Ερευνητής/τρια

 • σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς ή/και σε πανεπιστήμια
 • σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

Ως Σχολικός/ή Ψυχολόγος

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων​​​​​​, και μπορούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και σε σχολεία Γενικής Αγωγής για την εξειδικευμένη συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών αλλά και την επίλυση συμπεριφορικών ζητημάτων.  

 

Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 • σε διάφορους  κοινωνικούς φορείς παροχής Υπηρεσιών όπως στις  Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς στήριξης της απασχόλησης. 

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας με μεταπτυχιακό

 • στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων
 • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ακόμη, λιγότερο γνωστοί αλλά αναπτυσσόμενοι τομείς δραστηριοποίησης ενός/μιας Ψυχολόγου είναι

 η Δικαστική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της ποινικής διαδικασίας ( αστυνομικούς, δικηγόρους) ασχολείται με θέματα που αφορούν την εγκληματική συμπεριφορά, την αξιοπιστία των μαρτύρων αλλά και τον σχεδιασμό θεραπείας για τους παραβάτες.

 η Αθλητική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, εργομέτρες) ασχολείται με θέματα που αφορούν την βελτίωση της απόδοσης, την ευημερία και την αντιμετώπιση κυρίως συναισθηματικών προβλημάτων (άγχος, εξουθένωση) των αθλητών/τριών.

 η Οργανωσιακή Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος στα πλαίσια μιας επιχείρησης διαχειρίζεται και εφαρμόζει αρχές και προγράμματα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ευημερία και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Τέλος, στην εποχή της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί και ο κλάδος της


 Κυβερνοψυχολογίας, η οποία εστιάζει στις ψυχολογικές πτυχές της διαδικτυακής συμπεριφοράς και των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων των ατόμων στα εικονικά περιβάλλοντα ( μέσα κοινωνικής δικτύωσης, games κ.ά.)

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ψυχολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο