Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Πάφος
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Νομική Σχολή απονέμει ενιαίο πτυχίο Νομικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και της κυπριακής και ελληνικής νομοθεσίας. Το Πρόγραμμα σπουδών ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012 αρ. 13300/2012).

Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το κυπριακό και το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητών με το δικονομικό δίκαιο καθώς και στη συνθετική γνώση του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό, το δημόσιο διεθνές, το ιδιωτικό διεθνές και το συγκριτικό δίκαιο διδάσκονται από κοινού στους φοιτητές του κυπριακού και του ελληνικού δικαίου. Το Πρόγραμμα είναι συνεπώς απολύτως σύμφωνο με την υπ’ αριθμόν 1755/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής εξοπλίζεται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και εξοικειώνεται με την ύλη και τη λογική των δύο μεγάλων οικογενειών του Δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλοσαξωνικού (common law), του κυπριακού και του ελληνικού. Από νωρίς παρακολουθεί και κατανοεί τις σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου στις έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί σε χώρες με διαφορετικά δικαιικά συστήματα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 39 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα. Οι φοιτητές, προκειμένου να αποφοιτήσουν, υποχρεούνται να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής παρουσιάζουν σταθερά σχεδόν καθολική επιτυχία στις εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και στις εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Ελλάδα) καθώς επίσης στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος).

Συνεργασία με κορυφαίους πανεπιστημιακούς δασκάλους, ανώτατους δικαστικούς και εμπειρογνώμονες

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, με σκοπό την υλοποίηση της νέας ενδυναμωμένης μαθησιακής διαδικασίας η οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συμπεριλαμβάνει την εικονική δίκη (ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία), την άσκηση προσομοίωσης (διεθνές δίκαιο), εξειδικευμένα σεμινάρια και υποστηρικτικά προς τους φοιτητές νομικά φροντιστήρια (εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο) καθώς και ευρύτερες δημόσιες επιστημονικές συζητήσεις, ανακοινώνει τη συνεργασία με τους πιο κάτω διακεκριμένους  νομικούς ,πανεπιστημιακούς δασκάλους ,ανώτατους δικαστικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες (με αλφαβητική σειρά):

 • Πάνος Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ, πρώην Στέλεχος Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ
 • Νικόλαος  Μαρκουλάκης, Αντιπρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Γιάννης Μεταξάς, Αντιπρόεδρος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίων
 • Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανης
 • Γρηγόρης Τσάλτας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης
 • Kατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Κώστας Χρυσόγονος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής  ΑΠΘ, πρώην Ευρωβουλευτής

Η παραπάνω επιστημονική ομάδα θα ενισχύσει το παρόν διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό της Σχολής, υπό τον νέο Κοσμήτορα, Καθηγητή Στέλιο Περράκη, αποτελώντας εχέγγυο για υψηλού κύρους Νομικές Σπουδές.

Γενικοί Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μαθημάτων με τις «αρχές» και τις βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου, σε συνδυασμό με εκείνο της Ελλάδος. Το βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις δύο βασικές οικογένειες του Δικαίου, την αγγλοσαξωνική (Κύπρος) και την ηπειρωτική (Ελλάδα). Μυείται έτσι στην συγκριτική μέθοδο και μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη διαρκή διεθνοποίηση του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του.

Το Πρόγραμμα Νομικής απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είτε εγγράφονται από το πρώτο έτος ως απόφοιτοι Λυκείου είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών και επιδιώκουν να αποκτήσουν και το πτυχίο της Νομικής από το Νεάπολις, μέσω αναγνώρισης ενός ορισμένου αριθμού μαθημάτων από τις προηγούμενες σπουδές τους (με ανώτατο όριο 60 πιστωτικές μονάδες), εφόσον τα αναγνωριζόμενα μαθήματα έχουν γνωστική συνάφεια μεταξύ τους, και η φοίτησή τους στη Νομική διαρκέσει, κατ’ ελάχιστον, τρία ακαδημαϊκά έτη.


Ειδικοί και Απώτεροι Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Ο φοιτητής:

 • Εξοπλίζεται με τις αναγκαίες, βασικές γνώσεις και με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να κατανοεί και να μπορεί να ερμηνεύει σωστά τα νομοθετικά και νομολογιακά κείμενα. Παράλληλα μαθαίνει να διακρίνει την εισδοχή και επιρροή που ασκούν στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η διεθνής έννομη τάξη.
 • Μαθαίνει από το πρώτο έτος τη διαδικασία παραγωγής, εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων δικαίου.
 • Αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν την θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου.
 • Μαθαίνει να ερευνά τις νομικές πηγές και να ερμηνεύει τους θετούς κανόνες δικαίου με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.
 • Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τα μυστικά της νομικής σκέψης καθώς και με τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο,
 • Ασκείται στο να μπορεί νααρθρώνει, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς.
 • Τέλος, εξοπλίζεται με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει, ως παράγων της δίκης, σε δικαστικές αντιδικίες, να συντάσσει δικόγραφα και να υπερασπίζεται με επιχειρήματα τη νομική άποψή του σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις.
 • Ο προηγούμενος γνωστικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός του διασφαλίζει την ικανότητα να σταδιοδρομήσει μελλοντικά ως μάχιμος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δικαστής, υπάλληλος διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκός, κ.ά.
   

Μέθοδοι Μαθησιακής Διαδικασίας

 • Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Προγράμματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την πρακτική διάσταση των νομικών γνώσεων. Η διδασκαλία των νομικών και των άλλων μαθημάτων γενικής παιδείας συνδυάζεται με τηνενεργητική συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης με πρακτικές ασκήσεις και ερωτήσεις ή εργασίες, με τη βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων διδασκαλίας, και κυρίως με την οργάνωση εργαστηρίων, φροντιστηρίων και ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων και συζητήσεων σε θεωρητικά ζητήματα.
 • Κατά τα τελευταία έτη σπουδών τα προσφερόμενα δικονομικά μαθήματα (πολιτική, ποινική και διοικητική δικονομία) καθώς και ταπρακτικά θέματα ιδιωτικού, δημοσίου, ποινικού και εμπορικού δικαίου παρέχουν στον φοιτητή την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσει τις γνώσεις του μέσα από την πρακτική άσκηση.
 • Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται για την καλύτερη και ευκολότερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα που προσφέρει ηψηφιακή τεχνολογία (PowerPoint, Moodle, e-conference, ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, κ.ά.). Η διδασκαλία δεν αποβλέπει, όπως συμβαίνει συνήθως, στη μηχανική μετάδοση νομικών γνώσεων από καθέδρας. Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς, να διατυπώνει νομικά επιχειρήματα ερμηνεύοντας σωστά τους κανόνες δικαίου και κυρίως να μπορεί να συντάσσει νομικά κείμενα.
 • Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος νομικών σπουδών απαιτεί ο φοιτητής να συμμετέχει στη διαδικασία μάθησης μεπροσωπική και συστηματική εργασία κατ’ οίκον ή στη βιβλιοθήκη. Η ενεργητική προσωπική συμμετοχή εξοπλίζει εξάλλου τον φοιτητή με την ικανότητα να εργάζεται μόνος του, να ερευνά βιβλιογραφικές και νομοθετικές πηγές και να αποκτά γνώσεις, πέρα από αυτές που του προσφέρουν οι παραδόσεις του καθηγητή και το διδακτικό εγχειρίδιο και του έχει υποδειχτεί.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (ΔΟΑΤΑΠ) ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΥΣΑΤΣ)

Πτυχία, επαγγελματικά ισότιμα για την άσκηση δικηγορίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο

ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ, ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΑ (κυπριακό και ελληνικό, ηπειρωτικό και αγγλοσαξωνικό)

 

Το ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και 16 μαθήματα επιλογής.

Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες, εκτός από πέντε μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες.

Τα πρακτικά θέματα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες. Παράλληλα όμως με τις παραδόσεις οι φοιτητές των δύο αυτών μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δίκες, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εικονικής δίκης, σε επιπλέον σεμινάρια κ.λπ. και να πιστωθούν επιπλέον 2 πιστωτικές μονάδες.

Κάθε μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 13 εβδομάδες το εξάμηνο και καλύπτει συνολικά 39 ώρες διδασκαλίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους στην Ελλάδα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 18 από τα 26 υποχρεωτικά μαθήματα με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό δίκαιο.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες προκειμένου να αποφοιτήσουν, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

 • Υποχρεωτικά μαθήματα - 155 ECTS
 • Μάθημα υποχρεωτικής επιλογής - 5 ECTS
 • Μαθήματα επιλογής - 80 ECTS

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος έχει ως εξής:

Α΄ ΕΤΟΣ:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου    
 • Συνταγματικό Δίκαιο    
 • Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων/Δεοντολογία    
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο    
 • Γενικό Ποινικό Δίκαιο    
 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο    
 • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου    

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4 στο έτος)

 • Πολιτειολογία    
 • Η Κύπρος στον 19ο και 20ό αιώνα    
 • Ιστορία του Δικαίου    
 • Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία    
 • Φιλοσοφία του Δικαίου    
 • Γενική Κοινωνιολογία    
 • Πολιτική Οικονομία    
 • Πολιτική Επιστήμη    
 • Διεθνείς Οργανισμοί – Διεθνείς Σχέσεις    
 • Αγγλική Νομική Ορολογία
   

Β΄ ΕΤΟΣ: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα    

 • Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο    
 • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο    
 • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο    
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων    
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι    
 • Εμπορικό Δίκαιο    
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι    

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4 στο έτος)

 • Μάθημα γενικής παιδείας ελεύθερης επιλογής    
 • Δημόσια Διοίκηση    
 • Συγκριτικό Δίκαιο    
 • Ανακριτική    
 • Ποινική καταστολή – Σωφρονιστική    
 • Εγκληματολογία
   

Γ΄ ΕΤΟΣ: 

Υποχρεωτικά μαθήματα  
 

 • Διοικητική Δικονομία    
 • Ποινική Δικονομία    
 • Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο    
 • Οικογενειακό Δίκαιο    
 • Κληρονομικό Δίκαιο    
 • Πολιτική Δικονομία Ι    
 • Μάθημα υποχρεωτικής επιλογής (Συνταγματικές Ελευθερίες ή Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΙΙ)    

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4 στο έτος)    

 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας    
 • Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος    
 • Δίκαιο Πολεοδομίας και Πολιτιστικής Κληρονομίας    
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή    
 • Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Πληροφορικής    
 • Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου    
 • Τραπεζικό Δίκαιο    
 • Ναυτικό Δίκαιο    
 • Αεροπορικό Δίκαιο    
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο    
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο


Δ΄ ΕΤΟΣ: 

Υποχρεωτικά μαθήματα    

 • Δίκαιο Απόδειξης – Πολιτική Δικονομία ΙΙ    
 • Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο    
 • Φορολογικό Δίκαιο    
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο    
 • Πρακτικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου    
 • Πρακτικά Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου    

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4 στο έτος)    

 • Δίκαιο Αξιογράφων – Ασφαλιστικό Δίκαιο    
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης II    
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού    
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας    
 • Δίκαιο Εμπιστευμάτων    
 • Πτωχευτικό Δίκαιο    
 • Ιατρικό Δίκαιο    
 • Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο    
 • Τουριστικό Δίκαιο    
 • Δίκαιο Ενέργειας    
 • Πρακτικά Θέματα Εμπορικού Δικαίου    
 • Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου    

 

 

 

 

 

 

Πτυχίo, επαγγελματικά ισότιμo για την άσκηση δικηγορίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.

Με ένα πτυχίο στην Νομικής  ένας απόφοιτος έχει αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που μπορεί με τις κατάλληλες περαιτέρω σπουδές να απορροφηθεί σε αρκετούς κλάδους. Για έναν απόφοιτο το πτυχίο Νομικής είναι ένα εφόδιο που του ανοίγει τις πόρτες από την απασχόληση σε δικηγορική γραφείο μέχρι διοικητικές θέσεις στον δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Νομικής:

•    Καριέρα ως Δικηγόρος σε Ιδιωτικό Δικηγορικό Γραφείο
•    Καριέρα ως Νομικός Σύμβουλος
•    Καριέρα ως Συμβολαιογράφος
•    Καριέρα ως Δικαστικός Λειτουργός και Εισαγγελέας
•    Καριέρα στο Δημόσιο

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο