Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου απονέμει ενιαίο πτυχίο Νομικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και της κυπριακής και ελληνικής νομοθεσίας. Το Πρόγραμμα σπουδών ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012 αρ. 13300/2012).

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μαθημάτων με τις «αρχές» και τις βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου, σε συνδυασμό με εκείνο της Ελλάδος. Το βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις δύο βασικές οικογένειες του Δικαίου, την αγγλοσαξωνική (Κύπρος) και την ηπειρωτική (Ελλάδα). Μυείται έτσι στην συγκριτική μέθοδο και μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη διαρκή διεθνοποίηση του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής παρουσιάζουν σταθερά σχεδόν καθολική επιτυχία στις εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και στις εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Ελλάδα) καθώς επίσης στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος).

 

Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το κυπριακό και το ελληνικό δίκαιο.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητών με το δικονομικό δίκαιο καθώς και στη συνθετική γνώση του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό, το δημόσιο διεθνές, το ιδιωτικό διεθνές και το συγκριτικό δίκαιο διδάσκονται από κοινού στους φοιτητές του κυπριακού και του ελληνικού δικαίου. Το Πρόγραμμα είναι συνεπώς απολύτως σύμφωνο με την υπ’ αριθμόν 1755/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και 16 μαθήματα επιλογής.

 • Παράλληλα όμως με τις παραδόσεις οι φοιτητές των δύο αυτών μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δίκες, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εικονικής δίκης, σε επιπλέον σεμινάρια κ.λπ. και να πιστωθούν επιπλέον 2 πιστωτικές μονάδες.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους στην Ελλάδα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 18 από τα 26 υποχρεωτικά μαθήματα με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό δίκαιο.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες προκειμένου να αποφοιτήσουν, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

 • Υποχρεωτικά μαθήματα - 155 ECTS
 • Μάθημα υποχρεωτικής επιλογής - 5 ECTS
 • Μαθήματα επιλογής - 80 ECTS

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

 1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου  
 • Συνταγματικό Δίκαιο (CY)     
 • Συνταγματικό Δίκαιο (GR)    
 • Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων/Δεοντολογία (κοινό CY/GR)     
 • Γενικό Ποινικό Δίκαιο (GR)     
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (κοινό CY/GR)     

Μαθήματα Επιλογής

 • Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας (κοινό CY/GR)
 • Πολιτική Οικονομία (κοινό CY/GR)

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενικό Ποινικό Δίκαιο (CY)         
 • Γενικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (GR)         
 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (CY)         
 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (GR)         
 • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (κοινό CY/GR)

Μαθήματα Επιλογής

 • Φιλοσοφία του Δικαίου (κοινό CY/GR)     
 • Τραπεζικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)         
 • Πολιτική επιστήμη (κοινό CY/GR)         
 • Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου (κοινό CY/GR)

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (CY)
 • Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (GR)Εμπορικό Δίκαιο (CY)         
 • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο (GR)         
 • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο (GR)

Μαθήματα Επιλογής

 • Εγκληματολογία (κοινό CY/GR)

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κοινό CY/GR
 • Εμπορικό Δίκαιο (GR)     
 • Πολιτική Δικονομία Ι (GR)     
 • Οικογενειακό Δίκαιο (GR)     
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι (CY)     
 • Διοικητική Δικονομία (CY)     
 • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο (CY)     
 • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο (CY)

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (GR)

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο Ανταγωνισμού (κοινό CY/GR)
 • Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)
 • Ανακριτική (κοινό CY/GR)

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι (GR)     
 • Διοικητική Δικονομία (GR)         
 • Ποινική Δικονομία (CY)     
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (κοινό CY/GR)Κληρονομικό Δίκαιο (CY)         
 • Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (GR)

Μαθήματα  Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Συνταγματικές Ελευθερίες (κοινό CY/GR)     
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΙΙ (κοινό CY/GR)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)
 • Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος (κοινό CY/GR)
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κοινό CY/GR)
 • Ποινική καταστολή -Ποινολογία (κοινό CY/GR)

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κληρονομικό Δίκαιο (GR)         
 • Πολιτική Δικονομία Ι (CY)         
 • Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (CY)        
 • Οικογενειακό Δίκαιο (CY)

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο Αξιογράφων – Πτωχευτικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)       
 • Φορολογικό Δίκαιο (GR)         
 • Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό – Συλλογικό)

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κοινό CY/GR)
 • Δίκαιο Απόδειξης – Πολιτική Δικονομία ΙΙ (CY)
 • Σύνθεση Ποινικού Δικαίου και Ποιν. Δικονομίας (CY)         
 • Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικ. Δικονομίας (CY)         
 • Ποινική Δικονομία (GR)         
 • Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου (κοινό CY/GR)

Μαθήματα Επιλογής

 • Ιατρικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)         
 • Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης ΙΙ (κοινό CY/GR)     
 • Δίκαιο Ενέργειας (κοινό CY/GR)    
 • Δίκαιο Επιείκειας και Εμπιστευμάτων (κοινό CY/GR)

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκαιο Απόδειξης – Πολιτική Δικονομία ΙΙ (GR)
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (κοινό CY/GR)
 • Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικ. Δικονομίας (GR)         
 • Σύνθεση Αστικού Δικαίου και Πολιτ. Δικονομίας (CY)     
 • Σύνθεση Αστικού Δικαίου και Πολιτ. Δικονομίας (GR)     
 • Σύνθεση Ποινικού Δικαίου και Ποιν. Δικονομίας (GR)

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Ποινική Δικονομία II (GR)

Μαθήματα Επιλογής

 • Φορολογικό Δίκαιο (CY)         
 • Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)     
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)

Πτυχίo, επαγγελματικά ισότιμo για την άσκηση δικηγορίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.

Με ένα πτυχίο στην Νομικής  ένας απόφοιτος έχει αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που μπορεί με τις κατάλληλες περαιτέρω σπουδές να απορροφηθεί σε αρκετούς κλάδους. Για έναν απόφοιτο το πτυχίο Νομικής είναι ένα εφόδιο που του ανοίγει τις πόρτες από την απασχόληση σε δικηγορική γραφείο μέχρι διοικητικές θέσεις στον δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Νομικής:

•    Καριέρα ως Δικηγόρος σε Ιδιωτικό Δικηγορικό Γραφείο
•    Καριέρα ως Νομικός Σύμβουλος
•    Καριέρα ως Συμβολαιογράφος
•    Καριέρα ως Δικαστικός Λειτουργός και Εισαγγελέας
•    Καριέρα στο Δημόσιο

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο