Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα βασίζεται στο γεγονός ότι στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι τράπεζες, το λιανικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία, η μουσική και οι κρατήσεις, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το μάρκετινγκ, γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση έχει μεταμορφώσει την ίδια τη φύση αυτών των βιομηχανιών και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται και διαφημίζουν, αλλά και με τον οποίο τιμολογούν τα προϊόντα τους. Τα μελλοντικά στελέχη και οι διευθυντές πρέπει να κατανοούν τόσο τα οικονομικά, όσο και τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα βασικά στοιχεία της υποστηρικτικής τεχνολογίας αυτών.

Το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα στοχεύει να προσφέρει μια πύλη για τους φοιτητές που έχουν μία «παγκόσμια επιχειρηματική αντίληψη» για διεθνή σταδιοδρομία στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα. Αυτό το μοναδικό Πτυχίο θα είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο στα οποία οι φοιτητές θα επικεντρωθούν στο πώς να διαχειρίζονται τα ψηφιακά συστήματα και πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, να καθοδηγούν πολύπλοκες και ποικίλες ομάδες εργαζόμενων σε ψηφιακά έργα, και τέλος πώς να προσλαμβάνουν νέα ταλέντα. Πιο συγκεκριμένα, το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα αποσκοπεί στην:

 • Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διευθύνουν ψηφιακές επιχειρήσεις και να λειτουργούν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Εισαγωγή των φοιτητών στη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ για τις ψηφιακές επιχειρήσεις και να τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ.
 • Ανάπτυξη γνώσης για τη χρήση νέων τεχνολογιών, λογισμικού, εφαρμογών διαδικτύου και δικτύων ψηφιακής επικοινωνίας.
 • Κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτυπώνεται στις ψηφιακές επιχειρήσεις.
 • Παροχή γνώσεων σε ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές χρήσιμες για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και ανεξάρτητων μελετών.
 • Παρουσίαση και επεξήγηση των αρχών της επιχειρηματικής διοίκησης, της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής, οι οποίες εξοπλίζουν τους φοιτητές με δεξιότητες στην εργασία τους στον τομέα των ψηφιακών επιχειρήσεων ή στη δημιουργία και λειτουργία της δικής τους ψηφιακής επιχείρησης.
 • Επεξήγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και γνώση για το πώς μπορούν να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεοντολογικής συμπεριφοράς ταυτόχρονα, καθιστώντας ικανούς τους φοιτητές να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες σεβόμενοι την διαφορετικότητα, να επικοινωνούν με σαφήνεια με τους άλλους, να αναπτύσσουν ικανότητες αυτοδιαχείρισης και να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα πραγματικού κόσμου.

 

 Το πρόγραμμα σπουδών Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

1o εξάμηνο

 • Αρχές Μικροοικονομίας    
 • Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις    
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 • Αρχές Προγραμματισμού Ι

2o εξάμηνο

 • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων    
 • Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική    
 • Στατιστική Ι    
 • Αρχές Μάρκετινγκ    
 • Αρχές Μακροοικονομίας

3o εξάμηνο

 • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα    
 • Ψηφιακή Οικονομία    
 • Διαχείριση Μάρκετινγκ    
 • Τεχνολογίες Αιχμής    
 • Γραμμική Άλγεβρα

4o εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων    
 • Επιχειρηματικό Δίκαιο    
 • Δίκτυα Επικοινωνίας    
 • Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων    
 • Ερευνητικοί Μέθοδοι

5o εξάμηνο

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή    
 • Ψηφιακή Ηγεσία    
 • Τεχνολογίες Αιχμής    
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης    

*Στο 5o εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν 1 μεταξύ 2 μαθήματα επιλογής.

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική ή
 • Τεχνολογίες Εμπορίου

6o εξάμηνο

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ    
 • Επιχειρηματικότητα και Ψηφιοποίηση    
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική    
 • Αρχές Κυβερνασφάλειας    

*Στο 6o εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν 1 μεταξύ 3 μαθήματα επιλογής.

 • Επιστήμη Δεδομένων και Μεγάλα Δεδομένα    
 • Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού     
 • Λογισμικό και Διαχείριση Έργου

7o εξάμηνο

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο    
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική    
 • Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης    

*Στο 7o εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν είτε την Πρακτική Άσκηση ή τα άλλα δύο μαθήματα επιλογής.

 • Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων    
 • Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας   

8o εξάμηνο

 • Διαχείριση Project    
 • Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου    
 • Διαχείριση Ψηφιακής Καινοτομίας    
 • Διπλωματική Εργασία

 

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μια πύλη για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν μία «παγκόσμια επιχειρηματική αντίληψη» για διεθνή σταδιοδρομία στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα.

 Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα θα είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο στα οποία οι φοιτητές θα επικεντρωθούν στο πώς να διαχειρίζονται τα ψηφιακά συστήματα και πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, να καθοδηγούν πολύπλοκες και ποικίλες ομάδες εργαζόμενων σε ψηφιακά έργα, και τέλος πώς να προσλαμβάνουν νέα ταλέντα. 

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός Προπτυχιακού προγράμματος στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα βασίζεται στο γεγονός ότι στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, όπως

 • οι τράπεζες,
 • το λιανικό εμπόριο,
 • τα ξενοδοχεία,
 • η μουσική και
 • οι κρατήσεις,
 • τα προϊόντα,
 • οι υπηρεσίες και
 • το μάρκετινγκ,

γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο