Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  13.425

ΕΠΑΛ: 14.475

Βάση 2022
13.175
Εισακτέοι
103
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0241
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Μεταλλευτική Τεχνολογία
2. Γεωτεχνολογία
3. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
4. Μεταλλουργικές Διεργασίες
5. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών έχει ως συλλογικό όραμα να συμβάλλει στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών υπό το πρίσμα των αρχών της αειφορίας, της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων και τον σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας σύγχρονη εκπαίδευση και πραγματοποιώντας έρευνα αιχμής, με την παράδοση να συνυπάρχει με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.


 Το πρόσφατα αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής με βαθιά κατανόηση των αρχών των γεωλογικών επιστημών, της μεταλλευτικής τεχνολογίας, της μηχανικής πετρελαίου, της γεωτεχνολογίας-γεωτεχνικής μηχανικής, της μεταλλουργίας, της τεχνολογίας υλικών και της περιβαλλοντικής μηχανικής, και να τους προετοιμάσει για μία συναρπαστική σταδιοδρομία σε έναν κλάδο που στηρίζει διαχρονικά τον ανθρώπινο πολιτισμό, δίνοντας έμφαση στους τομείς της Ενέργειας, της Κυκλικής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος.

Συνδυάζοντας τη θεωρία με τη βιωματική μάθηση, οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να επιλύουν παραγωγικά προβλήματα, να προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό και τεχνολογικό περιβάλλον και να λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες που υπηρετούν την κοινωνία σε έναν ολοένα και περισσότερο αλληλεξαρτώμενο κόσμο, όπου τα πολιτισμικά και οικονομικά σύνορα γίνονται όλο και λιγότερο διακριτά.

 

 

1. Τομέας Μεταλλευτικής με εργαστήρια:

 • Εξόρυξης Πετρωμάτων
 • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής
 • Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων & Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
 • Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηρράγγων

2. Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών με εργαστήρια:

 • Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων
 • Μεταλλουργίας
 • Μεταλλογνωσίας
 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών
 • Υπολογιστικής Ρεολογίας & Επεξεργασίας Πλαστικών & Σύνθετων Υλικών

3. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών με εργαστήρια:

 • Γεωλογίας
 • Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας
 • Ορυκτολογίας – Πετρογραφίας – Κοιτασματολογίας

 

 

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα επτά (7) πρώτα εξάμηνα σπουδών αποτελούν τον βασικό κορμό, ο οποίος περιλαμβάνει 

 • τριάντα τέσσερα (34) υποχρεωτικά κοινά μαθήματα και
 • οκτώ (8) κατ’επιλογήν μαθήματα.

Στο 8ο εξάμηνο σπουδών κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει μία από τις πέντε (5) παρακάτω κατευθύνσεις την οποία ολοκληρώνει ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών.

 • Μεταλλευτική Τεχνολογία
 • Γεωτεχνολογία
 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
 • Μεταλλουργικές Διεργασίες
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

 

 Επίσης, στο 8ο και 9ο εξάμηνο σπουδών υφίσταται δεξαμενή μαθημάτων επιλογής, η οποία αποτελείται από 25 μαθήματα,
 

 

 

Με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών, ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών.

 • Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής, -τρια.
 • Ο-η φοιτητής-τρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία σε άλλο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. σε μάθημα κορμού ή και άλλης Σχολής του ΕΜΠ) ύστερα από έγκριση της Γ.Σ. της Σχολής.

 

 

Κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 8ου & 9ου εξαμήνου διεξάγεται η Πρακτική Άσκηση ΙΙ που υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου εξαμήνου σε αντικείμενα, κατά προτεραιότητα, που σχετίζονται με την κατεύθυνση επιλογής.  
 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωλογία  
 • Διαχρονική εξέλιξη της Μεταλ/κής
 • και της Μεταλλουργίας 
 • Μαθηματικά Ι  
 • Ορυκτολογία-Πετρολογία  
 • Φυσική Ι - Μηχανική  
 • Χημεία

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αρχές Οικονομίας (μακρο και μικρο-οικονομική) 
 • Εφαρμοσμένη φιλοσοφία της Τεχνολογίας
 • Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Python) 
 • Θερμοδυναμική 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Οικονομικά για Μηχανικούς 
 • Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • ​​​​Αρχές Νανοτεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας  
 • Αρχές Οργάνωσης Παραγωγής 
 • Διαχείριση Έργων  
 • Εισαγωγή στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα  
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Αλγόριθμοι Μηχανικής Εκμάθησης  
 • Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 
 • Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές παραγωγής και διαχείρισης υλικών και ενέργειας 
 • Κοιτασματολογία
 • Μαθηματικά ΙΙΙ 
 • Τεχνική Μηχανική Ι - Στατική 
 • Υδρογεωλογία

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης  
 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων -
 • Στοιχεία Μηχανολογίας
 • Τεχνικές Σχεδιάσεις  - Μηχανολογικό Σχέδιο CAD

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Φαινομένων Μεταφοράς 
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 
 • Μέθοδοι Έρευνας Υπεδάφους – Μεταλλευτική Έρευνα 
 • Τεχνική Μηχανική ΙΙ - Αντοχή Υλικών 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αρχές Νανοτεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 
 • Αρχές Οργάνωσης Παραγωγής - Διαχείριση Έργων 
 • Εισαγωγή στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα 
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Αλγόριθμοι Μηχανικής Εκμάθησης 
 • Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 
 • Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών  
 • Εισαγωγή στη Μεταλλογνωσία  
 • Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μετ/των Ι  
 • Υπαίθρια Εκμετάλλευση Μεταλλείων

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα ( Γενικού Υποβάθρου)

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης  
 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων  
 • Στοιχεία Μηχανολογίας  
 • Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο CAD

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα ( Εμβάθυνσης)

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αρχές Βιοτεχνολογίας - Εφαρμογές 
 • Γεωδυναμική και Γεωλογία Ελλάδας 
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική  Ορυκτολογία
 • Υπολογιστική χημική θερμοδυναμική 
 • Φυσικοχημεία Στερεάς Κατάστασης

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μεταλλογνωσία-Τα κράματα  
 • Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μετ/των ΙΙ  
 • Πρακτική Άσκηση Ι 
 • Τεχνική Γεωλογία - Γεωκίνδυνοι 
 • Υδρομεταλλουργικές Διεργασίες

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Διάβρωση και Προστασία Μεταλλικών Υλικών  
 • Στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος και Μεταλλικών Κατασκευών 

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ασφάλεια και Υγεία 
 • Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική προστασία 
 • Μεταλλουργία Σιδήρου, Χάλυβα και Σιδηροκραμάτων 
 • Μηχανική Πετρωμάτων 
 • Υπόγεια Εκμετάλλευση Μεταλλείων

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αρχές Βιοτεχνολογίας - Εφαρμογές  
 • Γεωδυναμική και Γεωλογία Ελλάδας 
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία  
 • Υπολογιστική χημική θερμοδυναμική 
 • Φυσικοχημεία Στερεάς Κατάσταση

 

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Γεωστατιστική
 • Εξόρυξη Πετρωμάτων με Εκρηκτικές Ύλες 
 • Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά 
 • Μηχανική Πετρελαίων 
 • Τεχνολογία Γεωτρήσεων 
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Εδαφομηχανική
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Γεωλογικής Χαρτογράφησης & Τεκτονική Ανάλυση 
 • Υπόγεια Έργα 
 • Υπόγεια Νερά και Τεχνικά Έργα 
 • Υποστήριξη Υπόγειων Έργων 
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών 
 • Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Νερών 
 • Ειδικά Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική - Γεωτεχνολογία
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία 
 • Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Επεξεργασία και Εξευγενισμός Βιομηχανικών Ορυκτών 
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Πυρομεταλλουργίας 
 • Ηλεκτρομεταλλουργικές διεργασίες 
 • Μεταλλουργία Μη Σιδηρούχων Μετάλλων
 • Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος  
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 • Βιομηχανικά Μη Σιδηρούχα Κράματα  
 • Κεραμικά Υλικά 
 • Μεταλλουργία, Τεχνολογία και Έλεγχος Συγκολλήσεων  
 • Μετασχηματισμοί Φάσεων σε Στερεή Κατάσταση  
 • Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά 
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

 • Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών 
 • Γεμολογία 
 • Διαχείριση Στερεών Βιομηχανικών και Eπικίνδυνων Αποβλήτων 
 • Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 
 • Ειδικά κεφάλαια Κοιτασματολογίας 
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων 
 • Μαγνητικά Υλικά 
 • Οικονομική των Ορυκτών Πρώτων Υλών 
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Διασχολικό Μάθημα)
 • Περιβαλλοντική Πολιτική και Θεσμικό Πλαίσιο για την αξιοποίηση των ΟΠΥ  
 • Περιβαλλοντική Χημεία & Μηχανισμοί Κινητικότητας Ρύπων  
 • Πετρώματα της Γης και του Διαστήματος 
 • Σχεδιασμός και Τεχνοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών

9ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Εξόρυξη Πετρωμάτων με Μηχανικά Μέσα 
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
 • Συμβατικά και Ρομποτικά Μεταλλευτικά Συστήματα  
 • Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων  
 • Σχεδιασμός Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών 
 • Ειδικά Θέματα ΓεωτεχνικήςΜηχανικής 
 • Στοιχεία Θεμελιώσεων και Αντιστηρίξεων 
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Σηράγγων 
 • Τεχνική Γεωλογία Μεταλλευτικών & Τεχνικών Έργων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών 
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 • Ενέργεια και Περιβάλλον 
 • Εφαρμογές Γεωστατιστικής στο Περιβάλλον 
 • Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Δευτερογενής μεταλλουργία 
 • Εφαρμογές Υδρομεταλλουργίας 
 • Μελέτη & Σχεδιασμός Εργοστασίων Εμπλουτισμού 
 • Σχεδιασμός Αντιδραστήρων 
 • Χημική Κινητική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 • Κατεργασίες Χύτευσης και Διαμόρφωσης Μετάλλων 
 • Κονιομεταλλουργία και Τρισδιάστατη Εκτύπωση 
 • Προηγμένη Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου και Χάλυβα
 • Πυρίμαχα Υλικά 
 • Τεχνολογία Επιφανειών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

 • Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση 
 • Εναλλακτικά Ενεργειακά Συστήματα στη Βιομηχανία  
 • Κόπωση και Θραύση 
 • Μορφοποίηση Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών 
 • Παραγωγή Υδρογονανθράκων 
 • Προσομοίωση Μεταλλευτικών Συστημάτων 
 • Προσομοίωση Υπόγειων Νερών
 • Προχωρημένη Αξιολόγηση Επενδύσεων 
 • Ρυθμίσεις και Αυτόματος Έλεγχος 
 • Στοχαστική Προσομοίωση Γεωλογικών Συστημάτων 
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Τοπογραφικής Αποτύπωσης 
 • Υπολογιστικές μέθοδοι στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών εδώ και εδώ.

 

 Η ειδικότητα του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού του ΕΜΠ έχει ευρύ πεδίο δράσης.  

 • Ως Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό έργων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών στα πεδία της μεταλλευτικής τεχνολογίας, τη μηχανικής πετρελαίου, της γεωτεχνολογίας - γεωτεχνικής μηχανικής, των γεωλογικών επιστημών, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της μεταλλουργίας και της τεχνολογίας υλικών.


 Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες ύλες.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών, Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεση απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε κρυογενικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ακτινοβολία.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, κτήρια κ.λπ.).
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση.
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μηκαταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.
 • Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.)
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα.
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για αντίξοες συνθήκες ή ειδικών απαιτήσεων.
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.

 


  Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα,

 

σε πεδία που αφορούν:

 • την Έρευνα, εντοπισμό, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων
 • το Σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων,λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα
 • τον Εντοπισμό και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων
 • τη Γεωτεχνική Μηχανική
 • τη Περιβαλλοντική Μηχανική
 • τις Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας)
 • τη Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις
 • τη Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών
 • την Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • τη Διαχείριση της ποιότητας.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος μπορούν επίσης να εργαστούν:

 • στην Εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 

 Oι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων - Μεταλλουργοί Μηχανικοί του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ( Τ.Ε.Ε.)
 

Αναδυόμενοι Τομείς
 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται πολλές νέες εξειδικεύσεις εμφανίζονται για πτυχιούχους ορυκτολόγους όπως  

 η Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία, η οποία διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ορυκτών και ζωντανών οργανισμών, μελετώντας φαινόμενα όπως η βιομεταλλοποίηση (η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί παράγουν ορυκτά) και τον ρόλο των ορυκτών στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων και την επιρροή των βιολογικών διεργασιών. 

 η Γεωπληροφορική (Geoinformatics), όπου οι εξειδικεύμενοι ορυκτολόγοι χρησιμοποιούν υπολογιστικές μεθόδους για να αναλύσουν ορυκτολογικά δεδομένα, να προσδιορίσουν μοτίβα και να εξάγουν πολύτιμες γνώσεις για διάφορες εφαρμογές, όπως η εξερεύνηση ορυκτών και ο σχεδιασμός υλικών.

 


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο