Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Αργοστόλι
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα σύγχρονο Τμήμα το οποίο συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (social media) έχει εισάγει νέες μορφές επικοινωνίας.

Η χρήση νέων τεχνολογιών έχει γίνει πλέον απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν σύγχρονες στρατηγικές επικοινωνίας, ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά και άλλους τομείς όπως αυτοί της δημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ηλεκτρονική διαφήμιση έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων επικοινωνιακών στρατηγικών, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις νέες τεχνολογίες για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη δημοσιογραφία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εισαχθεί νέοι όροι όπως αυτοί της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, της δημοσιογραφίας της σύγκλισης και της δημοσιογραφίας δεδομένων, το σύνολο των οποίων έχουν ως βάση την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλες οι παραπάνω έννοιες αναλύονται και διδάσκονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σκοπός του Τμήματος είναι να προάγει την επιστήμη της Επικοινωνίας με χρήση Ψηφιακών Μέσων, παρέχοντας ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται δημιουργική και κριτική σκέψη καθώς επίσης και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. 

Στο Τμήμα επιδιώκεται η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προωθεί τη διεπιστημονική κατανόηση των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας και την σχετική έρευνα του επιστημονικού αυτού πεδίου με τρόπο διαρκώς επικαιροποιημένο. 

Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Ψηφιακής Σύγκλισης
 • Εργαστήριο Mέσων Επιρροής και Αλληλεπίδρασης
 • Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ και τον Τουρισμό
 • Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCU LAB)
 • Εργαστήριο Μελέτης Αποδήμου Επτανησιακού Ελληνισμού

Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος περιλαμβάνει οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα Υποχρεωτικά (Υ) και τα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ).Ορισμένα μαθήματα (Υ και ΕΥ) περιέχουν και εργαστηριακό μέρος του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές. Στο πρόγραμμα σπουδών περιέχεται και η πτυχιακή εργασία, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου. Επιπλέον προσφέρεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης πρακτικής άσκησης, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση, ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την λήψη πτυχίου μειώνεται κατά δύο (2) (δύο λιγότερα μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Υποχρεωτικά). Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση 240 ECTS.

1ο Εξάμηνο

 • Αρχές Επικοινωνίας (Υ)
 • Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα (Υ)
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Υ)
 • Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι (Υ)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Υ)
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου (Υ)

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ)
 • Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία (Υ)
 • Αρχές Μάρκετινγκ (Υ)
 • Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I (Υ)
 • Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation (Υ)
 • Κινητές Τεχνολογίες (Υ)

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Διαφήμιση (Υ)
 • Δημόσιες Σχέσεις (Υ)
 • Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II (Υ)
 • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I (Υ)
 • Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ (Υ)
 • Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων (Υ)

4ο Εξάμηνο

 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (Υ)
 • Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Υ)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (Υ)
 • Τουρισμός και Τεχνολογία (Υ)
 • Διαδικτυακή Δημοσιογραφία (Υ)
 • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II (Υ)

5ο Εξάμηνο

 • Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας (Υ)
 • Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Υ)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ I (Υ)

 
Επιλογή 3 από τα 6

 • Πολιτική Επικοινωνία (ΕΥ)
 • Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας (ΕΥ)
 • Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση (ΕΥ)
 • Επικοινωνία και Αφήγηση (ΕΥ)
 • Ψηφιακή Οικονομία (ΕΥ)
 • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III

6ο Εξάμηνο

 • Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα (Υ)
 • Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο (Υ)
 • Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Υ)

Επιλογή 2 από τα 4

 • Διοίκηση Έργων (ΕΥ)
 • Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία (ΕΥ) 
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΥ)
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία (ΕΥ)

Επιλογή 1 από τα 2

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ II (ΕΥ)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΕΥ)

7ο Εξάμηνο

 • Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης (Υ)

Επιλογή 3 από τα 6

 • Ψηφιακή Αφηγηματολογία (ΕΥ)
 • Διαχείριση Κρίσεων (ΕΥ)
 • Κοινωνική Ψυχολογία (ΕΥ)
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ (ΕΥ)
 • Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία (ΕΥ)
 • Κοινωνιολογία του Διαδικτύου (ΕΥ)

Επιλογή 1 από τα 3

 • Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία (ΕΥ)
 • Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας (ΕΥ)
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες (ΕΥ)

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Υ)

Επιλογή 2 από τα 4

 • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (ΕΥ)
 • Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση (ΕΥ)
 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία (ΕΥ)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (ΕΥ)

Επιλογή 1 από τα 3

 • Δημοσιογραφία Δεδομένων (ΕΥ)
 • Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις (ΕΥ)
 • Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση (ΕΥ)

Πτυχιακή Εργασία 
Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα και την επικοινωνία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 • Σχεδιασμό μελετών επικοινωνίας, προβολής, προώθησης, δημοσίων σχέσεων και αποτίμησης αποτελεσμάτων των σχετικών με τα ανωτέρω δράσεων και προγραμμάτων.
 • Digital Marketing.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 • User Experience (UX Design) – User Interface (UI Design).
 • Διαχείριση της εταιρικής αποστολής (mission statement) και της στρατηγικής επικοινωνίας σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην κοινωνική παρουσία του φορέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και στην εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Ένταξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας προκειμένου να προκύπτει επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προϊόντα του παγκόσμιου ιστού (web sites, search engine optimization), το ψηφιακό marketing (digital marketing), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι φορητές συσκευές (mobile applications, apps) και τα συστήματα ψηφιακής σήμανσης (digital signage systems).
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Ηλεκτρονική σελιδοποίηση.
 • Δημοσιογράφοι.
 • Υλοποίηση πολυμεσικού υλικού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και την οπτικοακουστική παραγωγή.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Στο τομέα του Πολιτισμού με νέες τεχνολογίες.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο