Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος BSc in Computer Science είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες με κατανόηση των θεωριών, τεχνολογιών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα, πέρα από την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, εξοπλίζει τους αποφοίτους με την ικανότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή γνώσης στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιστήμης της Πληροφορικής, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στα συστήματα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, δικτύων Η/Υ και αρχιτεκτονικής Η/Υ, και στη δημιουργία προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής που να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα.

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Bachelor of Science in Computer Science με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψηφιακή Λογική για Υπολογιστές    
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι    
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής    
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αρχές Προγραμματισμού    
 • Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ    
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Βάσεις Δεδομένων    
 • Λειτουργικά Συστήματα    
 • Δομές Δεδομένων    
 • Θεωρία Υπολογισμού    
 • Τεχνητή Νοημοσύνη    
 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός    
 • Τεχνολογία Λογισμικού    
 • Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων    
 • Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού    
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας    
 • Διπλωματική Εργασία    
 • Αγγλικά Ι    
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI    
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

 • Παράλληλη Επεξεργασία    
 • Ρομποτική    
 • Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας    
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Λογικός Προγραμματισμός    
 • Μεταγλωττιστές    
 • Νευρωνικά Δίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθμοι
 • Κινητά και Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα
 • Μάθηση Μηχανών
 • Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επιστήμονες πληροφορικής.

Εργοδοτούνται κυρίως σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών λύσεων ως προγραμματιστές/ αναλυτές, ως σύμβουλοι ή λειτουργοί μηχανογράφησης σε διάφορους οργανισμούς, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής και των Η/Υ, και ως υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ.

Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης στους αποφοίτους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο