Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εκπαιδεύει κατάλληλα τους/ τις φοιτητές/τριες ώστα να κατανοούν τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών προτύπων συμπεριφοράς, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Βασισμένο στην πρακτική και τη θεωρία, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου σκέψης, ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς αλλάζει με την ηλικία και πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν συμπεριφορές. Το πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πτυχές της ψυχολογίας, καθώς και στις ποιοτικές και ποσοτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την έρευνα και την πρακτική στον τομέα.

Το πτυχίο παρέχει πρακτική κατάρτιση στην έρευνα, υπό την επίβλεψη καθηγητών του τμήματος. 

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων: Απόφοιτοι του κλάδου ψυχολογίας που θα συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής ψυχολόγων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του EUC στην Κλινική η/και Συμβουλευτική Ψυχολογία αναγνωρίζεται ως προσόν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Πρακτική εμπειρία: Ένα βασικό στοιχείο του πτυχίου Ψυχολογίας είναι η πρακτική εμπειρία που βιώνουν οι φοιτητές καθ’ 'όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Εκτός από την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκομίζουν οι σπουδαστές στο Συμβουλευτικό Κέντρο της πανεπιστημιούπολης, το πτυχίο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους σπουδαστές να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις του μέσω διάφορων εκδηλώσεων και  εμπειριών εκτός πανεπιστημιούπολης.

Ο εθελοντισμός, η επιτόπια εργασία, τα συνέδρια, shadowing, observations και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ψυχολογία και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Γλώσσα: Ελληνικά

Διδασκαλία: On Campus  

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Ψυχολογία I  
 • Στατιστική στην Ψυχολογική Επιστήμη Ι
 • Εισαγωγή στην Ηθική 
 • Instruction in Expository Writing

Μάθημα Επιλογής

 • Μάθημα Γενική Εκπαίδευσης 1

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψυχολογία II  
 • Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους στην Ψυχολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία 
 • Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας

Μάθημα Επιλογής 

 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 1

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι  
 • Στατιστική στην Ψυχολογική Επιστήμη ΙΙ
 • Θεωρίες Προσωπικότητας
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Μάθημα Επιλογής 

 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 2

 

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 
 • Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Μάθημα Επιλογής 

 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πειραματική Ψυχολογία  
 • Γνωστική Ψυχολογία 
 • Ψυχομετρία 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ψυχολογία της Υγείας 
 • Μάθημα Επιλογής 1

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψυχολογία της Μάθησης  
 • Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία
 • Ψυχοπαθολογία I 

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάθημα Επιλογής 2
 • Μάθημα Επιλογής 3

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πρακτικές Εφαρμογές στο Πεδίο της Ψυχολογίας
 • Πτυχιακή Εργασία Ι 

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάθημα Επιλογής 4 
 • Μάθημα Επιλογής 5 
 • Μάθημα Γενική Εκπαίδευσης 2

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάθημα Επιλογής 6  
 • Μάθημα Επιλογής 7  
 • Μάθημα Επιλογής 8  
 • Μάθημα Επιλογής 9

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν εννέα από τα ακόλουθα μαθήματα:
 

 • Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 
 • Εισαγωγή στη Δυναμική της Ομάδας 
 • Ανθρώπινες Σχέσεις 
 • Ψυχολογία του Φύλου 
 • Πολιτισμική Ψυχολογία 
 • Αθλητική Ψυχολογία 
 • Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία 
 • Ψυχολογία της Οικογένειας 
 • Εισαγωγή στη Βιοψυχολογία 
 • Θεωρίες Νοημοσύνης 
 • Ψυχολογικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία 
 • Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις 
 • Αίσθηση και Αντίληψη 
 • Ψυχοπαθολογία II 
 • Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής


 

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Τμημάτων Ψυχολογίας ποικίλλουν ανάλογα με την εξειδίκευση αλλά και τη θεραπευτικη προσέγγιση που θα επιλέξουν.

 Οι απόφοιτοι/ες θα πρέπει μετά την απόκτηση και την αναγνώριση του πτυχίου τους να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε να αποκτήσουν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

 Απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ψυχολογίας  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής ψυχολόγων Κύπρου.  

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Ειδικότερα,

 

 Είτε ως ελεύθερος/η επαγγελματίας     είτε ως εξειδικευμένο προσωπικό σε φορείς και οργανισμούς.

 

Ως  Κλινικός/ή Ψυχολόγος

 • σε νοσοκομεία, κλινικές και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμούς για τα άτομα με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης και γηροκομεία. 

 • σε ιδρύματα αρωγής ανηλίκων του Υπ. Δικαιοσύνης, κ.α.

 Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι χρησιμοποιώντας θεραπευτικές μεθόδους αξιολογούν, παρεμβαίνουν και θεραπεύουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών.

 

Ως Ψυχοθεραπευτής/τρια

 • ο οποίος/ η οποία εργάζεται με άτομα, ζευγάρια, γκρουπ ή οικογένειες ώστε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα αλλά και θέματα διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Ως σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

 • το αντικείμενο του συμβούλου μπορεί να περιλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων για θέματα που αφορούν τις σχέσεις, την υγεία, την κακοποίηση αλλά και την κατάθλιψη.

 

Ως Ερευνητής/τρια

 • σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς ή/και σε πανεπιστήμια
 • σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

Ως Σχολικός/ή Ψυχολόγος

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων​​​​​​, και μπορούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και σε σχολεία Γενικής Αγωγής για την εξειδικευμένη συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών αλλά και την επίλυση συμπεριφορικών ζητημάτων.  

 

Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 • σε διάφορους  κοινωνικούς φορείς παροχής Υπηρεσιών όπως στις  Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς στήριξης της απασχόλησης. 

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας με μεταπτυχιακό

 • στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων
 • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ακόμη, λιγότερο γνωστοί αλλά αναπτυσσόμενοι τομείς δραστηριοποίησης ενός/μιας Ψυχολόγου είναι

 η Δικαστική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της ποινικής διαδικασίας ( αστυνομικούς, δικηγόρους) ασχολείται με θέματα που αφορούν την εγκληματική συμπεριφορά, την αξιοπιστία των μαρτύρων αλλά και τον σχεδιασμό θεραπείας για τους παραβάτες.

 η Αθλητική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, εργομέτρες) ασχολείται με θέματα που αφορούν την βελτίωση της απόδοσης, την ευημερία και την αντιμετώπιση κυρίως συναισθηματικών προβλημάτων (άγχος, εξουθένωση) των αθλητών/τριών.

 η Οργανωσιακή Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος στα πλαίσια μιας επιχείρησης διαχειρίζεται και εφαρμόζει αρχές και προγράμματα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ευημερία και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Τέλος, στην εποχή της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί και ο κλάδος της


 Κυβερνοψυχολογίας, η οποία εστιάζει στις ψυχολογικές πτυχές της διαδικτυακής συμπεριφοράς και των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων των ατόμων στα εικονικά περιβάλλοντα ( μέσα κοινωνικής δικτύωσης, games κ.ά.)

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ψυχολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο