Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το πτυχίο Νομικής παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του νομικού συστήματος της Κύπρου και καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς του Δικαίου, όπως το εμπορικό, το ναυτιλιακό, το οικογενειακό και το ποινικό Δίκαιο. Οι φοιτητές μας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και εγγράφονται αυτόματα στο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου.

Η Νομική Σχολή διατηρεί σημαντικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Οι φοιτητές συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά νομικά όργανα και παρακολουθούν μαθήματα στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Οι πτυχιούχοι μας τοποθετούνται σε δικηγορικά γραφεία για 12 μήνες για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης πρακτικής άσκησης. Το πτυχίο της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει τύχει επίσημης αναγνώρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Γλώσσα: Ελληνικά

Διδασκαλία:On Campus

Δομή Προγράμματος  

Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
 • Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα
 • Φιλοσοφία του Δικαίου    
 • Περί Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία/Πρακτική
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Αγγλική Νομική Ορολογία Ι
 • Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιo
 • Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων Ι
 • Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Δίκαιο Εταιρειών Ι
 • Ποινικό Δίκαιο Ι    
 • Δίκαιο των Συμβάσεων Ι
 • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο    
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ιστορία του Δικαίου
 • Δίκαιο Εταιρειών ΙΙ
 • Πολιτική και Διοικητική Δικονομία
 • Ποινικό Δίκαιο ΙΙ
 • Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων ΙΙ
 • Δίκαιο της Απόδειξης
 • Δίκαιο Κληρονομιών και Διαδοχής
 • Ποινική Δικονομία
 • Μεθοδολογία του Δικαίου
 • Δίκαιο και Διαδίκτυο
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
 • Δίκαιο Καταπιστευμάτων
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Συμβάσεων ΙΙ
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Παραβατικότητα Ανηλίκων

Μαθήματα Ειδίκευσης

Επιλέγονται τέσσερα (4) από τα πιο κάτω μαθήματα.
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα ειδίκευσης από τα μαθήματα κορμού του αντίστοιχου προγράμματος Νομικής Ελληνικού Δικαίου

 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Διεθνείς Οργανισμοί - Διεθνές Σχέσεις
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
 • Ιατρικό Δίκαιο
 • Συγκριτικό Δίκαιο
 • Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική
 • Αεροπορικό Δίκαιο
 • Ανακριτική
 • Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Ελεύθερη μελέτη
 • Δίκαιο της Ενέργειας
 • Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου
 • Εγκληματολογία
 • Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών
 • Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης*

Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα.
Τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μαθήματα που προσφέρονται από τις Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
*Τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μαθήματα που προσφέρονται από τις Σχολές Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Δικονομικό Δίκαιο
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο