Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Αθήνα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Θεολογίας προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και  ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αυτά προσφέρουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να ερευνούν την εξέλιξη και τις μορφές της συνάντησης ανάμεσα στον ανθρώπινο λόγο και τα γενεσιουργά γεγονότα του Χριστιανισμού. Η συνάντηση αυτή προσεγγίζεται κατ’ αρχάς μέσα από τη γένεση, την ιστορική πορεία και τη διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και συσχετίζεται με τα νεώτερα φιλοσοφικά ρεύματα, τις επιστήμες και τις τέχνες, με τις άλλες μορφές του Χριστιανισμού και με τις άλλες θρησκείες και με άλλες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου, καθώς και με τον σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Θεολογίας, Εκκλησίας και κοινωνίας είτε υπηρετώντας το εκκλησιαστικό έργο ως κληρικοί είτε ως εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, καθώς και στη μελέτη και ανάδειξη του πολιτισμού, που διαμορφώθηκε με τη συμβολή της Ορθοδοξίας μέχρι σήμερα.

Το Π.Π.Σ. του Τμήματος Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος.

Α ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εισαγωγή στη Παλαιά Διαθήκη
 • Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη
 • Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α ́
 • Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αγγλική Γλώσσα 
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
 • Ιστορία Θεολογικής Ορολογίας
 • Εισαγωγή στη Θεολογία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • Λατινική Γλώσσα 
 • Ιστορία της Π.Δ 
 • Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας

Β ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης 
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας
 • Ποιμαντική Θεολογία 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Βιβλική Αρχαιολογία - Θεσμολογία 
 • Βυζαντινή Ιστορία 
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας 
 • Χριστιανικές Ομολογίες και σύγχρονα θεολογικά ρεύματα της Δύσης
 • Πληροφορική 
 • Παλαιογραφία – Βοηθητικές Επιστήμες και Πηγές της Εκκλησιαστικής
 • Ιστορίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 • Αποκάλυψη και Οικολογία
 • Διάδοση του Χριστιανισμού μετά την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου
 • Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Προλεγόμενα στην Δογματική

Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ερμηνεία των Ευαγγελίων 
 • Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β ́
 • Κανονικό Δίκαιο
 • Πατρολογία Α ́ 
 • Ποιμαντική Ψυχολογία 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Εισαγωγή στη Χριστιανική Τέχνη
 • Η Ερμηνεία του κατά Μάρκον Ευαγγελίου
 • Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαχριστιανικός Διάλογος
 • Ψυχολογία της Θρησκείας 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • H γλώσσα της Καινής Διαθήκης 
 • Ποιμαντική πράξη και Ψυχική υγεία
 • Σύγχρονες Αιρέσεις
 • Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών

Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία 
 • Πατρολογία Β ́
 • Λατινική Εκκλησιαστική Γραμματεία και Θεολογία 
 • Φιλοσοφία 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 • Η Γυναίκα στη Καινή Διαθήκη
 • Η ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης 
 • Ιστορία Ορθοδόξων Σλαβικών Εκκλησιών 
 • Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
 • Ποιμαντική των Νοσούντων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 • Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης 
 • Θέματα Κανονικού Δικαίου και Κανονικής Οικονομίας 
 • Αρχές και Θεσμοί Εκκλησιαστικής Διοίκησης 
 • Θέματα Θεολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 
 • Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού 

Ε ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ερμηνεία Παύλειων Επιστολών 
 • Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Γ ́ 
 • Εκκλησιαστική Γραμματολογία από του Θ ́ αιώνα
 • Δογματική Α ́ 
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αρχαίος Ιουδαϊσμός και κόσμος
 • Κανονική Παράδοση της Εκκλησίας
 • Θεολογική Ερμηνεία Συμβολικών κειμένων
 • Η ανάπτυξη του παιδιού- εφήβου και Αγωγή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 • Θέματα Οικουμενικής Κίνησης 
 • Θέματα Λατινικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας
 • Χριστιανική Ανθρωπολογία και Κοσμολογία
 • Χριστιανική Τέχνη της Δύσης 

ΣΤ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης
 • Ιστορία Θρησκευμάτων 
 • Ιστορία Δογμάτων Α ́ 
 • Πατερική Θεολογία 
 • Θεωρίες μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του Μαθήματος των
 • Θρησκευτικών 
 • Δογματική Β ́ 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα βιβλικών κειμένων (ΠΔΕ)
 • Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου 
 • Δυτική Θεολογία 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • Θέματα Πατερικής Γραμματείας και Θεολογίας
 • Μανδαίοι: Αρχαία κείμενα και σύγχρονοι άνθρωποι
 • Εκκλησιαστική Ιστορία βενετοκρατούμενων περιοχών
 • Διαχριστιανικές σχέσεις στην Ελλάδα 
 • Θεολογία της Εικονογραφίας 
 • Πρακτική Άσκηση 

Ζ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ερμηνευτική και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης 
 • Ηθική Θεολογία 
 • Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας 
 • Εκκλησιαστική Ιστορία Ελλάδος

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Συγκριτική Θρησκειολογία
 • Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα πατερικών κειμένων(ΠΔΕ))
 • Νηπτική Ανθρωπολογία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 • Η Γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1827-1852
 • Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού θεολόγου στην τάξη – Πρακτική άσκηση (ΠΔΕ)
 • Θέματα Πανορθοδόξου ενδιαφέροντος 
 • Η ανανέωση της Ορθόδοξης Θεολογίας

Η ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βιβλική Θεολογία 
 • Συμβολική και Ιστορία της Οικουμενικής Κίνησης 
 • Θεολογία και Βιοηθική 
 • Ιστορία Δογμάτων Β ́ 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 • Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης εκ του Πρωτοτύπου
 • Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας,
 • Τέχνης και Διαθρησκειακής Αγωγής (ΠΔΕ)
 • Απολογητική: Διάλογος Θεολογίας και Επιστήμης 
 • Eκλησιαστική Αντιρρητική Θεολογία 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 • Ειδικά θέματα Κανονικής Οικονομίας
 • Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική- Διδακτική Άσκηση (ΠΔΕ)
 • Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο