Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Θεολογίας αποσκοπεί στο να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας καθώς και στη μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού.

Βασικός στόχος είναι να προετοιμάσει θεολόγους εκπαιδευτικούς για να στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς για να στελεχώσουν την Εκκλησία, στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο και να εργαστούν σε πολιτιστικούς ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς, επιστήμονες ικανούς τόσο να μελετούν τη χριστιανική και ιδιαίτερα την Ορθόδοξη Θεολογία όσο και γενικότερα την ποικιλομορφία του θρησκευτικού φαινομένου.


Στο Τμήμα λειτουργούν οι εξής τομείς: 

 • Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
 • Ηθικής και Κοινωνιολογίας
 • Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας

Στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής εργαστήρια: 

 • Eργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού
 • Εργαστήριο Παιδαγωγικής
 • Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού
 • Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας
   

8 Εξάμηνα 240 ECTS

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Θεολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 44 υποχρεωτικά μαθήματα (75%) και 14 επιλογής (25%). Από τα υποχρεωτικά μαθήματα τα δέκα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και άσκηση. Από το σύνολο των μαθημάτων, το 30% απαιτεί πέραν των παρακολουθήσεων συγγραφή εργασίας και το 10% απαιτεί επιπλέον εξέταση προόδου και ασκήσεων. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται ή προφορικά ή γραπτά ή μέσω γραπτής εργασίας.

1o εξάμηνο

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη & Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα
 • Εισαγωγή στη σπουδή και τη μεθοδολογία της Θεολογίας
 • Καινή Διαθήκη Ι: Εισαγωγή, ιστορία και πολιτισμός εποχής Καινής Διαθήκης
 • Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι το Σχίσμα του
 • Αγγλικά για θεολογικές σπουδές Ι
 • Γαλλικά 1ου Εξαμήνου
 • Γερμανικά 1ου εξαμήνου
 • Νέα Ελληνικά 1ου εξαμήνου

 

2ο εξάμηνο

 • Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησιας της Ελλάδος
 • Βυζαντινή αρχαιολογία
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Πληροφορική και Θεολογία
 • Θεωρία και μεθοδολογία μελέτης της θρησκείας στον αρχαίο και σύγχρονο κόσμο
 • Αγγλικά για θεολογικές σπουδές ΙΙ
 • Γαλλικά 2ου Εξαμήνου 
 • Γερμανικά 2ου Εξαμήνου 
 • Νέα Ελληνικά 2ου εξαμήνου

 

3ο εξάμηνο

 • Ερμηνεία ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης
 • Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών
 • Εισαγωγή στη Χριστιανικη Γραμματεία και Αγιολογία
 • Ιστορία της Εκκλησίας από το Σχίσμα του
 • Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Αγγλικά για θεολογικές σπουδές ΙΙΙ
 • Γαλλικά 3ου Εξαμήνου
 • Γερμανικά 3ου Εξαμήνου
 • Νέα Ελληνικά 3ου εξαμήνου

 

4ο εξάμηνο

 • Ερμηνεία ποιητικών και προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης απο τα κείμενα των Εβδομήκοντα
 • Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες
 • Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία Πατέρων
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
 • Κοινωνιολογία της θρησκείας
 • Καινή Διαθήκη ΙΙ: Ερμηνεία Ευαγγελίων
 • Αγγλικά για θεολογικές σπουδές IV
 • Γαλλικά 4ου Εξαμήνου
 • Γερμανικά 4ου Εξαμήνου
 • Νέα Ελληνικά 4ου εξαμήνου

 

5ο εξάμηνο

 • Λειτουργική 5
 • Ποιμαντική Θεολογία
 • Καινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών της Καινής Διαθήκης
 • Σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα
 • Παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και αγωγής [παιδ. επ.]

 

6ο εξάμηνο

 • Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων
 • Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
 • Διαθρησκειακός διάλογος
 • Οικουμενική κίνηση
 • Ομιλητική
 • Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]

 

7ο εξάμηνο

 • Δογματική Ι΄: Ιστορία της Ορθόδοξης θεολογίας και πνευματικότητας Συμβολική θεολογία
 • Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
 • Εισαγωγή στην Ηθική
 • Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης
 • Δογματική ΙΙ. Έκθεση ακριβής της ορθοδόξης πίστης και εισαγωγή στη θεολογική γνωσιολογία
 • Διδακτική βιβλικών, πατερικών, λειτουργικών και δογματικών κειμένων στο ΜτΘ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
 • Διδακτική της εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης, ηθικής, των σύγχρονων μεγάλων θρησκευτικών και διαχριστιανικών - διαθρησκειακών διαλόγων στο ΜτΘ [ΠΑΙ
 • Πρακτική άσκηση διδακτικής του ΜτΘ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]

 

8ο εξάμηνο

 • Κανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο
 • Χριστιανική Ηθική
 • Καινή Δαιθήκη IV: Θεολογία της Καινής Διαθήκης
 • Κοινωνική θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού
 • Πρακτική άσκηση

 

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

 • Ιστορία του βιβλικού Ισραήλ
 • Η θεολογία του Αγίου Κυπριανού Καρχηδόνας
 • Πηγές και θεσμοί του κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου
 • Ρωσική πνευματικότητα
 • Αρχαία Ελληνική γλώσσα Ι
 • ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΟΣ
 • ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 • Προσφυγικοί πληθυσμοί στις μητροπόλεις της ελληνικής επικράτειας
 • Ψηφιακή διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς - Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Ψηφιακός κόσμος (διαδίκτυο και επεξεργασία εικόνας (Photoshop))
 • Θεία λατρεία και οικολογία 3 Ε2059 Η ερμηνεία της παράδοσης στην εκκλησία των Αγίων
 • Κοινοτικό σύστημα διοίκησης και ορθόδοξη λαϊκή παράδοση στην ιστορία του Νέου Ελληνισμού
 • Η μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη σχολική παιδεία (15ος-19ος αιώνας.)
 • Ο μοναχισμός στον ορθόδοξο Σλαβικό κόσμο. Ιστορία και εξέλιξη
 • Φτώχια και αφθονία στηv καταλωτική κοινωνία
 • Θεολογικά θέματα από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης
 • Λατρευτική αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία και κατηχητικές διδακτικές δράσεις
 • Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός (17ος αιώνας)
 • O θεολογικός προβληματισμός κατά την Ιουστιάνεια περίοδο (6ος αιώνας) και νεότερη έρευνα
 • Οικουμενικές Προσωπογραφίες του 20ου αιώνα
 • Κοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο
 • Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η κληρονομιά τους στον κόσμο των Σλάβων
 • Θεολογία και κινηματογράφος. Κραταιά ως θάνατος αγάπη. Ιερότητα και ερωτικότητα με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθόδοξη παράδοση
 • Η Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις
 • Άγιον Όρος: Ιστορικά στοιχεία, οργάνωση μοναχικού βίου, ιερές μονές, αρχιτεκτονική, μνημειακή ζωγραφική, ιερά κειμήλια.
 • Σύγχρονες Βιοηθικές αντιλήψεις και Χριστιανική Ανθρωπολογία
 • Τα υμνογραφικά κείμενα της ορθοδόξου Εκκλησίας: γλωσσική και υφολογική προσέγγιση
 • Διαπολιτιστική θρησκευτική εκπαίδευση. Το παράδειγμα της Θράκης.
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των θρησκειών της αρχαιότητας
 • Εισαγωγή στις Λειτουργικές τέχνες
 • Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης στον 21ο αιώνα
 • Σύγχρονη επιστήμη και Ορθόδοξη θεολογία
 • Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και οι «υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων» λόγοι του
 • Εισαγωγή στην Χριστιανική Τέχνη της Δύσης: 14ος- 16ος αιώνας
 • H θεολογία του αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων
 • Θρησκεία και Πολιτική στα Βαλκάνια του 20ου αι.: το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας (1918-1990)
 • Σύγχρονες τάσεις στην Ιεραποστολή
 • Oικουμενικοί Πατριάρχες των πρώτων αιώνων μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
 • Παιδεία και μορφωτικό ιδεώδες στην πατερική παράδοση
 • Οι Καππαδόκες Πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος και η ρητορική τέχνη
 • Νέα Εβραϊκή γλώσσα- (Α1).1
 • Νέα Εβραϊκή Γλώσσα-(Α2)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

 • Προϊστορία του Βιβλικού Ισραήλ
 • Παλαιογραφία και κριτική κειμένων
 • Σλαβική Αγιολογία
 • ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
 • Η διαμορφωτική περίοδος του Ισλάμ
 • Ζωομορφικές εκδοχές του κακού στην Kαινή Διαθήκη
 • Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός. Το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι αποδέκτες του στο σύγχρονο κόσμο
 • Η μεταστροφή στον χριστιανισμό κατά τους πρώτους αιώνες:Από τον Απ. Παύλο στον Ιερό Αυγουστίνο
 • Ορθόδοξη δυτική πνευματικότητα
 • Συμβουλευτική γάμου και οικογένειας
 • Θεολογικός Φομενταλισμός.Εισαγωγική εξέταση ενός φαινομένου εν εξελίξει
 • "Και δακτύλον μου Χριστόν και Βαλάνον" Ιερότητα και ερωτικότητα του σώματος στην ορθόδοξη παράδοση
 • Αδιάλλειπτη λατρεία και ψαλτήριο
 • Η θρησκευτική αγωγή στην Ευρώπη της διαφορετικότητας
 • Η θρησκευτική αποκλειστικότητα και η έννοια του χριστιανικού μονοθεϊσμού
 • Θεοδικία και το πρόβλημα του κακού
 • Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Ανθρωπολογία και Σωτηρολογία
 • Ζητήματα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
 • Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα και πολιτισμός
 • Φύλο, Θρησκεία, Πολιτική
 • Συνιστώσες Πληροφορικής: Κυβερνητική, Ρομποτική & Βιοτεχνολογία - Γραφική απεικόνιση Πληροφορίας.
 • Θεολογικά θέματα από την Καινή Διαθήκη (Ιστορικός Ιησους, παύλεια Θεολογία)
 • Ύμνος, μέλος και εικόνα στη Λειτουργική μας παράδοση
 • Ποιμαντική Θεολογία και Επιστημονική Ηθική
 • Εισαγωγή στην Ισλαμική τέχνη: 7ος - 20ος αιώνας
 • Ιστορία του Αγίου Όρους
 • Η παρουσία της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία
 • Θρησκεία και Κοινωνία στην δεύτερη Νεωτερικότητα: Κοινωνική ανισότητα, περιβάλον, Ειρήνη,Βία,Πολιτική
 • Φορείς, εικονογραφία και τελετουργικές πρακτικές στη λατρεία της Ίσιδας/Σά(ε)ραπι κατά τη διάρκεια της ελληνορωμαϊκής εποχής
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
 • Βιβλική Αρχαιολογία
 • Συγκριτικό δίκαιο θρησκευμάτων
 • Νέα Εβραϊκή Γλώσσα- (Α1).2
 • Νέα Εβραϊκή Γλώσσα-(Α2.2)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο