Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
18.320
Βάση 2022
17.635
Εισακτέοι
225
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,90

 ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

  Αρχαία Ελληνικά 20%

  Ιστορία 25%

  Λατινικά 25%

  Ειδικό Μάθημα 20%


Κωδικός Σχολής
0127
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Γλώσσας-Γλωσσολογίας
2. Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 

 

Κύριος σκοπός του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι η ειδίκευση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και φιλολογία με στόχους την εξειδίκευση στην αγγλική, αμερικάνικη και αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμό και στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, την εκπαίδευση στη διδακτική της αγγλικής γλώσσας και την κατάρτιση στην ελληνική φιλολογία.

 • Η υψηλού επιπέδου αγγλομάθεια, η εξειδίκευσή τους στην αγγλόφωνη λογοτεχνία και τον πολιτισμό, η κατάρτισή τους στη θεωρητική γλωσσολογία και στη μετάφραση αλλά και στην ελληνική φιλολογία, ιστορία και πολιτισμό, και τέλος η παιδαγωγική κατάρτιση στη διδακτική της αγγλικής γλώσσας ενισχύονται με σύγχρονες μεθόδους και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της επιστημονικής έρευνας και εξακολουθούν να αποτελούν βασικές επιδιώξεις του τμήματος.


Το Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές. Για την υλοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών το ΤΑΓΦ συνεργάζεται με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Γλώσσας-Γλωσσολογίας
 2. Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών:

 του Τομέα Γλώσσας- Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ

 του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, και της συγκριτικής λογοτεχνίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Πολυμέσων για την επεξεργασία λόγου και κειμένων
 • Διγλωσσίας και Ψυχογλωσσολογίας
 • Μεταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας
 • Κέντρο Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Κέντρο Έρευνας για τη διδασκαλία και αξιολόγηση Γλωσσομάθειας

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ΕCTS.)

 

 

Για την απόκτηση του πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να συγκεντρώσει σύνολο εκατόν δεκατεσσάρων (114) διδακτικών μονάδων (ΔΜ) που αντιστοιχούν σε τριανταοκτώ (38) μαθήματα.

 • Από αυτά τα μαθήματα, τα τριάντα (30) προσφέρονται από το ΤΑΓΦ και τα υπόλοιπα οκτώ (8) από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και του ΕΚΠΑ.

Από το σύνολο των τριανταοκτώ (38) μαθημάτων, τα δεκαέξι (16) είναι Υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες και τα εικοσι δύο (22) είναι Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά.

 • Από τα τα δεκαέξι (16) υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται, οκτώ (8) προσφέρονται από τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και οκτώ (8) από τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.
 • Από το σύνολο των εικοσιδύο (22) ΥΜΕ, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν δεκατέσσερα (14) από τα ΥΜΕ που προσφέρονται από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (στα Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξάμηνα σπουδών) και οκτώ (8) από τα ΥΜΕ που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών).

Η διάρθρωση της βασικής δομής του ΠΠΣ συνίσταται στην οργάνωση των μαθημάτων σε:  

α) Επίπεδο Βασικών Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει έξι (6)  ολοκληρωμένους κύκλους υποχρεωτικών μαθημάτων (ΥΜ) και
υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής (ΥΜΕ). Όλα είναι μαθήματα εισαγωγικού επιπέδου.

β) Επίπεδο Εξειδικευμένων Σπουδών, τα μαθήματα του Επιπέδου Εξειδικευμένων Σπουδών (ΕΕΣ) ξεκινούν
να προσφέρονται από το Ε΄ εξάμηνο και αφορούν είτε σε θέματα ΓλώσσαςΓλωσσολογίας είτε σε θέματα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.

 

 

 Σκοπός του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος ως εκπαιδευτικών αγγλικής ως ξένης γλώσσας.

 • Συνεπώς, τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτού αποσκοπούν συστηματικά στην σύνδεση θεωρίας και πράξης και στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με ζητήματα που αφορούν τις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές στο δημόσιο σχολείο, στα ΤΕΙ και ΑΕΙ, καθώς και σε άλλους χώρους της τυπικής και άτυπης εκμάθησης της ξένης γλώσσας καταρχάς στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να αποκτήσουν αυτό το Πιστοποιητικό θα πρέπει να επιλέξουν από ένα σύνολο προσφερόμενων μαθημάτων.

 Συνολικά απαιτούνται επτά (7) μαθήματα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, δύο (2) μαθήματα που προσφέρονται από ελληνικά τμήματα της Φιλοσοφικής και πέντε (5) μαθήματα που προσφέρονται στα Αγγλικά από το Τμήμα.

Ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
 • ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Πρακτική Ασκηση Ι: Παιδαγωγικές Εφαρμογές της Διδακτικής της Αγγλικής 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδασκαλία της Αγγλικής ΙΙ 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

 

1o Eξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ακαδημαϊκός Λόγος 
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι 
 • Αγγλική Πεζογραφία

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή δύο (2) ]

 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ι 
 • Αντιπροσωπευτικά Λογοτεχνικά Κείμενα 19ου ή/και 20ου αι.
 • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, 15ος - 20ος αι.
 • Σχολική Ψυχολογία 
 • Οικογένεια και Ανάπτυξη 
 • Γνωστική Ψυχολογία Ι 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ 
 • Μετάφραση: Πρακτικές Εφαρμογές 
 • Αμερικανική Πεζογραφία

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή δύο (2) ]

 • Εισαγωγή στην Αρχ. Ελληνική Λογοτεχνία  
 • Νεοελληνική Φιλολογία 
 • Μαθησιακές Δυσκολίες 
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
 • Σχολική Ψυχολογία. Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης 
 • Πρόληψη και Παρέμβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φωνητική της Αγγλικής 
 • Αγγλική Ποίηση 
 • Σύγχρονο Αγγλόφωνο Θέατρο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή δύο (2) ]

 • Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Γλωσσική Ανάπτυξη 
 • Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κειμενικά Είδη 
 • Θεωρία-Κριτική της Λογοτεχνίας 
 • Αμερικανική Ποίηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή δύο (2) ]

 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Έργου στο Πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μονάδας  
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία: Ασκήσεις 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Κοινωνική Ψυχολογία II 
 • Διαπολιτισμική Ψυχολογία 
 • Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
 • Θεωρία του Πολιτισμού

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή τριών (3) ένα (1) από κάθε ομάδα ]
 
ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Αμερικανική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα 

ΟΜΑΔΑ B΄

 • Διαγλωσσική Μελέτη Αγγλικής και Ελληνικής 
 • Μετάφραση και Θέαμα 
 • Αμερικανικός Μοντερνισμός 

ΟΜΑΔΑ Γ΄

 • Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων και Ψηφιακά Μέσα 
 • Κοινωνιογλωσσολογία 
 • Αμερικανικοί Θρύλοι 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής 
 • William Shakespeare

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή τριών (3) ένα (1) από κάθε ομάδα ]
 
ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Εισαγωγή στη Διερμηνεία 
 • Θεωρίες Επιτονισμού της Αγγλικής 
 • Επιχειρηματικότητα και Ξένες Γλώσσες 
 • Λογοτεχνία και Κοινωνία της Βικτωριανής Εποχής 

ΟΜΑΔΑ B΄

 • Ποικιλίες Προφοράς στην Αγγλική 
 • Ιστορία της Αγγλικής 
 • Αμερικανικό Θέατρο 20ου αιώνα 

ΟΜΑΔΑ Γ΄

 • Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Θέματα Πραγματολογίας 
 • Ποίηση της Βικτωριανής Εποχής 
 • Αγγλικό Μεταπολεμικό Θέατρο 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή τεσσάρων (4) ένα (1) από κάθε ομάδα ]
 
ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Πρακτική Ασκηση Ι: Παιδαγωγικές Εφαρμογές της Διδακτικής της Αγγλικής 
 • Μεσαιωνική Λογοτεχνία 

ΟΜΑΔΑ B΄

 • Διδασκαλία Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς 
 • Οργάνωση και Σχεδιασμός Ερευνητικής Εργασίας 
 • Αμερικανίδες Ποιήτριες 20ου -21ου αιώνα 
 • Αγγλικό Μυθιστόρημα και Μοντερνισμός 

ΟΜΑΔΑ Γ΄

 • Διγλωσσία 
 • Αμερικανικό Μυθιστόρημα από το 1960 έως Σήμερα 

ΟΜΑΔΑ Δ΄

 • Διδασκαλία Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά 
 • Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μαθητές/τριες με Δυσλεξία 
 • Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας 
 • Christopher Marlowe 
 • Η Υποκειμενικότητα στην Ποίηση των Γυναικών της Εργατικής Τάξης του 18ου αιώνα

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή τεσσάρων (4) ένα (1) από κάθε ομάδα ]
 
ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδασκαλία της Αγγλικής σε Σχολείο 
 • Ρεύματα στη Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία 

ΟΜΑΔΑ B΄

 • Πολιτιστική Ταυτότητα και Προφορά 
 • Σύγχρονη Αγγλική Πεζογραφία: Θεματολογικές και Υφολογικές Εξελίξεις 
 • Αγγλική Λογοτεχνία 20ου -21ου αιώνα 

ΟΜΑΔΑ Γ΄

 • Ανάλυση Γλωσσικής Σημασίας 
 • Ανάλυση Λόγου 
 • Πραγματικότητα και Χίμαιρα: η Ολισθηρότητα της Αλήθειας στην Αναγεννησιακή Λογοτεχνία 
 • Αγγλικός Ρομαντισμός και Σύγχρονες Μεταουμανιστικές Προσεγγίσεις

ΟΜΑΔΑ Δ΄

 • Ο Λόγος στη Διαφήμιση 
 • Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκμάθηση και Διδασκαλία της Αγγλικής 
 • Η Θεωρία της Κινηματογραφικής Διασκευής και Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και
 • Κινηματογράφος 
 • Αφροπολιτισμικές Αφηγήσεις, Ιστορίες, Διαδρομές

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Μετά το πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι/ες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

  Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, τομείς διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές)
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο