Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0129
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
2. Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
3. Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
4. Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 18.585
 •   Εισακτέοι
 • 170
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,00
 •   ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
 • 1,00

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά  25%

 Ιστορία  25%

 Λατινικά  25%

 Ειδικό Μάθημα 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 

 

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Aγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ αποσκοπεί στη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος όπως της Αγγλικής γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού καθώς και διδακτικής.

 Έχει επίσης ως στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία τόσο για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών όσο και για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 2. Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
 3. Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
 4. Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Γλωσσικής Ανάπτυξης
 • Φωνητικής
 • Εκμάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας στη Σχολική Πράξη
 • Αφηγηματικής Έρευνας
 • Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας

 

Η επίσημη διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

 • είναι οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Oι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ περιλαμβάνουν ένα σύνολο σαράντα (40) περίπου αυτόνομων μαθημάτων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Θεωρητική Γλωσσολογία
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Διακλαδική Γλωσσολογία
 • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό
 • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό
 • Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

 

 Κάθε εξάμηνο προσφέρεται επιλογή μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Ως προς την επιλογή τους, τα μαθήματα είναι δύο ειδών: (α) υποχρεωτικά και (β) ελεύθερης επιλογής.

Για την ολοκλήρωση του πτυχίου κάθε φοιτητής/τρια χρειάζεται να συγκεντρώσει 240 ECTS, από τα:
Α. τριάντα επτά (37) μαθήματα κορμού 
Β. τρία (3) μαθήματα ( από επιπλέον Ελεύθερες Επιλογές)

 

 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 2281/5-7-2017 και τις εφεξής μεταγενέστερες τροποποιητικές διατάξεις, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χορηγεί την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (http://www.enl.auth.gr/ppde.html) σε όσους εκ των πτυχιούχων, από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής, παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες τρεις θεματικές περιοχές:

 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 3. Ειδική διδακτική και Πρακτική Άσκηση

 

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό αντικείμενο για φοιτητές/τριες του Τμήματος εφόσον έχουν συμπληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. 

Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους/ τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής των σχολείων, τους επόπτες καθηγητές και την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

 Στην περίπτωση της συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, παρέχεται υποστήριξη από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

 Στην αρχή του εξαμήνου οι ασκούμενοι/ες παρακολουθούν σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Τμήμα και που αποσκοπούν στη σύνδεση θεωρίας και πράξης καθώς και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με μεθοδολογικά θέματα που έχουν σχέση με το δημόσιο σχολείο.  Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξέταση Language Competence Test for Prospective Teachers πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

 Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν το portfolio, έκθεση για την άσκηση που πραγματοποίησαν και κάνουν ηλεκτρονική αξιολόγηση του προγράμματος. Προκειμένου να ανακοινωθεί ο βαθμός στο μάθημα θα πρέπει να κατατεθεί το portofolio σε ημερομηνία που ορίζει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Το portfolio είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης στο σχολείο και την κατάθεση βαθμολογίας.

 

1o Eξάμηνο

 • Γλωσσική Κατάρτιση Ι
 • Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας
 • Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Ποίηση
 • Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Πεζός Λόγος
 • Εισαγωγή στις Λογοτεχνικές Σπουδές

2o Eξάμηνο

 • Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ
 • Μορφολογία - Σύνταξη
 • Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές
 • Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έρευνας
 • Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Δράμα

3o Eξάμηνο

 • Σημασιολογία - Πραγματολογία
 • Μεθοδολογία της Μετάφρασης
 • Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι
 • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός Ι
 • Mάθημα Παιδαγωγικής (από την Θεματική ενότητα Ι: Θέματα εκπαίδευσης και Αγωγής. Προσφερόμενο από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)

4ο Εξάμηνο

 • Φωνητική - Φωνολογία
 • Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
 • Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας ΙΙ
 • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός ΙΙ
 • Μεθοδολογία Έρευνας

5ο Εξάμηνο

 • Mεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
 • Μάθημα Επιλογής Αγγλικής Λογοτεχνίας
 • Μάθημα Επιλογής Αμερικανικής Λογοτεχνίας
 • Μάθημα Επιλογής Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
 • Μάθημα Επιλογής Γλωσσολογίας

6ο Εξάμηνο

 • Διδακτική Θεωρία και Πράξη
 • Μάθημα Επιλογής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής Αγγλικής Λογοτεχνίας
 • Μάθημα Επιλογής Αμερικανικής Λογοτεχνίας

7ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Aγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Ι
 • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Aγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας ΙΙ
 • Μάθημα Επιλογής Γλωσσολογίας
 • Μάθημα Επιλογής Λογοτεχνίας
 • Μάθημα Επιλογής Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Επιλογής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 • Μάθημα Επιλογής Γλωσσολογίας
 • Μάθημα Επιλογής Λογοτεχνίας
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

 • Eισαγωγή στη Mορφολογία 
 • Φωνητική 
 • Φωνολογία 
 • Σημασιολογία
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία 
 • Πραγματολογία 
 • Εισαγωγή στη Γνωστική Γλωσσολογία 
 • Iστορία της Aγγλικής Γλώσσας 
 • Κλιτική Μορφολογία 
 • Zητήματα Tεκμηρίωσης και Περιγραφής των Γλωσσών 
 • Τυπολογία Γλωσσών: Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις 
 • Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία 
 • Συγκριτική Σύνταξη 
 • Γενετική Σύνταξη 
 • Φωνολογική Ανάπτυξη 
 • Απόκτηση Μητρικής Γλώσσας 
 • Xρόνος και Pηματική Όψη 
 • Aνάλυση Συνομιλίας 
 • Γνωστική Γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας 
 • Μεταφορά-Μετωνυμία 
 • Διεπαφή Φωνολογίας-Μορφολογίας 
 • Στρατηγικές Γλωσσικής Eκμάθησης και Επικοινωνίας 
 • H Διδασκαλία της Προφοράς της Aγγλικής Γλώσσας 
 • Διαγλωσσικές Επιδράσεις στη Γλωσσική Εκμάθηση 
 • Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς 
 • Χρήση Μέσων Αυτοδιδασκαλίας στην Ξένη Γλώσσα 
 • Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

 Μετά το πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι/ες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

  Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές)
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013  (ΦΕΚ 3185Β), η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων,  σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται αποκλειστικά με εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

 Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 • Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Οι υποψήφιοι/-ες, υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, μία (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα τις υπόλοιπες ημέρες, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση/πιστοποίηση της ταυτότητάς τους.

 

 Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται εφόσον έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

 

 Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

 Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) –  οι οποίοι/-ες δύνανται να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν θα καταταγούν στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και θα τους αναγνωριστούν τα αντίστοιχα μαθήματα που αναφέρονται σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

 

1. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Topics include fundamental principles and main concepts of contemporary linguistics; the nature and properties of language, its social and cognitive functions; levels of linguistic analysis.

Reading List

 • FROMKIN, Victoria, Robert RODMAN & Nina HYAMS. (2007). An Introduction to Language. (8th edition). Boston, MA: Thomson Wadsworth.
 • YULE, George. (2010). The Study of Language. (4th Edition). Cambridge University Press.

Αντιστοίχιση μαθημάτων:
Α. Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I / Ling1-101 Language Mastery I
Β. Γλ2-100 Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας / Ling2-100 Introduction to the Study of Language

 

2. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (εξετάζεται Πεζός Λόγος)
Candidates will be expected to have read in detail the following short stories, many of which are available in Section 2 (Fiction) of Elements of Literature, ed. Robert Scholes, et al, 4th edition (New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, and in Introduction to Literature (13th edition).

In addition, a reading of pp. 121‐199 of Elements of Literature, as well as the brief introductions to Fabulation (p. 201), Realism (p. 296) and Metafiction (p. 493), will introduce candidates to the basic critical vocabulary required for the analysis of fiction. Candidates are also expected to read from Introduction to Literature (13th edition) Part I: Reading, Thinking and Writing Critically about Literature (p.p. 3, 21) and Part II: Fiction (p.p. 55, 66, 85-88, 114, 138-140).

Some of the short stories can be located on line (see below). The exam will require candidates to write well‐constructed and well‐expressed essays, demonstrating their knowledge both of the stories themselves and of the critical vocabulary used in their analysis.

Short Stories
1. Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart” https://www.poemuseum.org/the-tell-tale-heart
2. Zora Neale Hurston, “Sweat” https://biblioklept.org/2013/01/21/sweat-zora-neale-hurston/
3. Sherman Alexie, “This Is What It Means to Say Phoenix, Arizona” (click here)
4. Langston Hughes, “One Friday Morning”
5. Amy Tan, "Two Kinds" Link: https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/campuspress.yale.edu/dist/4/2533/files/2018/08/two-kindsamy tan-1nl7j7y.pdf
6. Stephen Crane, “The Bride Comes to Yellow Sky”
7. Charles Dickens, “The Signalman” (https://shortstoryamerica.com/pdf_classics/dickens_the_signal_man.pdf)
8. D. H. Lawrence, "The Odour of Chrysanthemums" https://americanliterature.com/author/d-h-lawrence/short-story/odour-of-chrysanthemums
9. Virginia Woolf, "The Lady in the Looking Glass" https://gutenberg.net.au/ebooks02/0200781h.html#ch15
10. Elizabeth Bowen, “The Demon Lover”
11. Salman Rushdie, “The Prophet’s Hair” (https://3040litstudies.files.wordpress.com/2015/01/prophetshair.pdf)
12. Chimamanda Ngozi Adichie, “A Private Experience” (https://www.theguardian.com/books/2008/dec/28/chimamanda-ngozi-adichie-short-story)

 

Bibliography

 • Scholes, Robert, et al. Elements of Literature: Essay, Fiction, Poetry, Drama, Film.
 • Barnet, Sylvan, William Burto, and William E. Cain. Introduction to Literature (13th edition).
 • Kennedy, X. J. and Dana Gioia. Literature: An Introduction.

Αντιστοίχιση μαθήματος:
Λογ5-127 Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Πεζός Λόγος / Ling5-127 Workshop in Critical Writing: Fiction

 

3. Μεθοδολογία της Μετάφρασης

 The emphasis will be on the process and product of translation, examining a range of strategies for dealing with practical translation problems, though students will not be required to translate texts.
 Examples will be drawn from a variety of material, from literary works to technical and commercial texts.

Reading List
1. Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications 4th Edition. London & New York: Routledge, 2016. Κεφάλαια 1, 3, 4 & 5
2. Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation 2nd Edition. London & New York: Routledge, 2011. Κεφάλαια 1, 2 & 3

Αντιστοίχιση μαθήματος:
ΜΔΣ2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης / TIS2-214 Translation Methodology
 

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση του Τμήματος

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ (19:42)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο