Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0137
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Γλωσσολογία - Διδακτική
2. Λογοτεχνία και Πολιτισμός

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 11.500
 •   Εισακτέοι
 • 110
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80
 •   ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
 • 0,70

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

Ειδικό Μάθημα 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 Για εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ως σκοπό την ανάπτυξη νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των αντικειμένων του Τμήματος.

 Επιδιώκεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών και σε διεπιστημονικά συγκείμενα.

 Παράλληλος στόχος είναι να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, να αποκτήσουν δεξιότητες κατάλληλες, ώστε να διδάξουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αλλά και να ασκήσουν ποικίλα επαγγέλματα που συνδέονται με τα αντικείμενα των σπουδών τους στο Τμήμα.

 

 

 

 • Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών

 

Oι σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

 • διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος  αποτελείται από τις Βασικές Σπουδές που εμπεριέχουν έναν κύκλο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Κορμού ενώ στον Κύκλο Ειδίκευσης προσφέρονται μαθήματα ειδίκευσης στις επιμέρους Κατευθύνσεις

 Οι Βασικές Σπουδές εξασφαλίζουν την απόκτηση βασικών γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και αφετέρου στοχεύουν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών στη γερμανική γλώσσα.

- Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται στα πρώτα τρία (3) εξάμηνα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάβαση των φοιτητών/τριών στον Κύκλο Κατεύθυνσης.

 • Στις Βασικές Σπουδές περιλαμβάνονται και μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 Ο Κύκλος Κατεύθυνσης  περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης (Ε ΕΙΔ), στα οποία μπορούν να συγκαταλέγονται η πτυχιακή εργασία (12 ECTS) και η προαιρετική πρακτική άσκηση (12 ECTS).
 • το Υποχρεωτικό Μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου Διδακτική ΙΙΙ: Παρατήρηση και σχεδιασμός του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας – Πρακτική άσκηση: Μικροδιδασκαλίες (12 ECTS).  

 

 

H πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική για τους/ τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας και αντιστοιχεί σε 12 ECTS.

 Η θεματική της πτυχιακής εργασίας εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο μιας εκ των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος και ενδείκνυται να σχετίζεται με κάποιο από τα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μαθήματα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών και  
 • έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα.

 

 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,ΑΠΘ στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, παρέχει πιστοποιημένη Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 2281/05-07-2017).

 Για την απόκτηση του προαιρετικού Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από τους/τις φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 30 ECTS, ανεξαρτήτως του εξαμήνου πίστωσής τους, τα οποία αντιστοιχούν στα παρακάτω μαθήματα από τις τρεις Θεματικές Περιοχές:

 • Θεματική Περιοχή 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,
 • Θεματική Περιοχή 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και
 • Θεματική Περιοχή 3: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

 

 

 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ συμπληρώνει τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του με ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, που στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσω της εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.

Ειδικότερα, προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο πεδίο της διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, η οποία πιστώνεται με 12 ECTS.

 Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της κατάρτισης των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος
αποτελεί η προσομοίωση Πρακτικής Άσκησης που προσφέρεται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ της ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Μικροδιδασκαλίες.

 • Κύριος στόχος του είναι η πρακτική εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων με τη μορφή Μικροδιδασκαλιών κατά την οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν σε μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης της ξένης γλώσσας, ώστε κατόπιν να είναι σε θέση να σχεδιάσουν οι ίδιοι/ίδιες ένα μάθημα και να το διδάξουν σε μορφή Μικροδιδασκαλίας καθώς επίσης και να αναστοχαστούν σχετικά με τη διδασκαλία.

 

1ο Eξάμηνο

 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 • Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής

2ο Eξάμηνο

 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
 • ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ KAΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι
 • Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής

3ο Εξάμηνο

 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
 • ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
 • ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής

4ο Εξάμηνο

 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΕΠΑΓ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 
 • Μάθημα Ειδίκευσης

5ο Εξάμηνο

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • Μαθήματα Ειδίκευσης

6ο Εξάμηνο

 • Μαθήματα Κατεύθυνσης

7ο Εξάμηνο

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
 • Μαθήματα Ειδίκευσης

8ο Εξάμηνο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ΕΙΔ  
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ΕΙΔ

 

Μαθήματα  Κατεύθυνσης

 • Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ  
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 • ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  
 • ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ  
 • ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 • ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ  
 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  
 • ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 • ΕΠΟΧΕΣ, ΕΙΔΗ, ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
 • ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Η ΝΟΥΒΕΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΑ
 • ΒΟΛΦ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 • ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΑΙΝΙΩΝ  
 • ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ:ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑ  
 • ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ  
 • ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΚΜΗ, ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ FIN DE SIECLE
 • ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
 • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α1
 • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α2
 • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2
 • ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι
 • ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 • ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 • ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  
 • ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ 
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Μετά το πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.


  Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

  Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 


 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013  (ΦΕΚ 3185Β), η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται αποκλειστικά με εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

 Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 • Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Οι υποψήφιοι/-ες, υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, μία (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα τις υπόλοιπες ημέρες, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση/πιστοποίηση της ταυτότητάς τους.

 

 Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου του 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν

 • συμπληρωμένη την αίτηση καθώς και
 • αντίγραφο του πτυχίου τους.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

 Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) –  οι οποίοι/-ες δύνανται να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 1. Κατανόηση και Απόδοση Επιστημονικού Κειμένου
 2. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 3. Γερμανική Γραμματολογία: Ρεύματα της Νεωτερικότητας

 

 

1. Κατανόηση και Απόδοση Επιστημονικού Κειμένου

Γλώσσα εξέτασης: Γερμανική

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης (κλειστού ή/και ανοιχτού τύπου) ενός επιστημονικού κειμένου έκτασης περίπου 1000 λέξεων, το θέμα του οποίου σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα των δύο ειδικεύσεων του Τμήματος. Ακόμη, συντάσσουν οι ίδιοι/ες ένα γραπτό κείμενο έκτασης περίπου 200-300 λέξεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κείμενο που τους δίνεται όσο και το επικοινωνιακό πλαίσιο που ορίζεται στην εκάστοτε άσκηση. 

 

2. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Γλώσσα εξέτασης: Ελληνική

Θεματικές ενότητες Τι είναι η γλωσσολογία:

 • O (περιγραφικός) ρόλος της γλωσσολογίας και οι κλάδοι της γλωσσολογίας (γενική-περιγραφική γλωσσολογία, θεωρητική-εφαρμοσμένη γλωσσολογία)
 • Τι είναι γλώσσα: Φυσική και ανθρώπινη γλώσσα (διαφορά με ζωϊκά συστήματα επικοινωνίας) Σημεία και γλωσσικά σημεία (σημαίνον-σημαινόμενο, το αυθαίρετο του γλωσσικού σημείου) Εθνική γλώσσα, πρώτη γλώσσα/ γλώσσα κληρονομιάς, δεύτερη και ξένη γλώσσα Γλώσσα και γραφή, προφορικός και γραπτός λόγος
 • Η έννοια της λέξης: Φωνήματα και μορφήματα-διπλή άρθρωση της γλώσσας Συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις της γλώσσας Συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας
 • Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία Λόγος-γλώσσα-ομιλία, γλωσσική ικανότητα και επιτέλεση-επικοινωνιακή ικανότητα Συγκείμενο και επίπεδα ύφους
 • Γλωσσική ομοιογένεια και ετερογένεια, διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας
 • Γλώσσα και διάλεκτος, πρότυπη ποικιλία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2011). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος.
 • Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα: Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
 • Graefen, G. & Liedke, M. (2008). Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als ErstZweit- oder Fremdsprache. Tübingen / Basel: A. Francke / UTB.

3. Γερμανική Γραμματολογία: Ρεύματα της Νεωτερικότητας

Γλώσσα εξέτασης: Γερμανική

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις επάνω σε ένα λογοτεχνικό κείμενο από τα παρακάτω. Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην ανάλυση του κειμένου, όπως και στην ένταξή του στην εποχή στην οποία ανήκει ή το ρεύμα στο οποίο τοποθετείται.
Ακολούθως αναφέρονται τα λογοτεχνικά κείμενα προς εξέταση μαζί με τα αντίστοιχα αποσπάσματα από το εγχειρίδιο των Best-Schmitt [βλέπε βιβλιογραφία]:

Διαφωτισμός [Aufklärung]
• Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise (Auszug: Die Ringparabel)
• Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (2. Aufzug, 6. und 7. Auftritt)
Θύελλα και Ορμή [Sturm und Drang]
• Johann Wolfgang Goethe: Mahomets-Gesang
• Johann Wolfgang Goethe: Prometheus
Η κλασική εποχή της Βαϊμάρης [Weimarer Klassik]
• Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris (4. Aufzug, 5. Auftritt)
• Friedrich Schiller: Maria Stuart (3. Aufzug, 4. Auftritt)
• Friedrich Schiller: Nänie
• Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (Auszüge aus Best)
• Johann Wolfgang Goethe: Mächtiges Überraschen
Ρομαντισμός [Romantik]
• Joseph von Eichendorff: Das Marmorbild (Auszug aus Best)
• Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (Auszug aus Best)
• Joseph von Eichendorff: Sehnsucht
• Arnim und Brentano: Lieder aus Des Knaben Wunderhorn (Laß rauschen, Lieb, laß rauschen! / Spinnerlied / Ikarus)
• E.T.A. Hoffmann: Der Goldene Topf (9. – 11. Vigilie)
Προ-Μάρτιος [Vormärz]
• Heinrich Heine: Deutschland ein Wintermärchen (Caput I) (Auszug aus Best)
• Heinrich Heine: Die schlesischen Weber
Ρεαλισμός [Realismus]
• Theodor Fontane: Effi Briest (Auszug aus Best)
• Theodor Storm: Der Schimmelreiter (Auszug aus Best)
• Gottfried Keller: Der grüne Heinrich (Auszug aus Best)
Νατουραλισμός [Naturalismus]
• Gerhart Hauptmann: Die Weber (Auszug aus Best)
• Arno Holz / Johannes Schlaf: Krumme Windgasse 20 (Auszug aus Best)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Best, Otto F. & Schmitt, Hans-Jürgen (1999-2003). Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung. (Bände 5-12) Stuttgart: Reclam.
 • Madsen, Rainer (1999). Geschichte der deutschen Literatur in Beispielen. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
 • Schön, Christian (2016). Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Epochen, Autoren, Werke. Stuttgart: Metzler. 

 

Mπορείτε να δείτε την ύλη των μαθημάτων εδώ

 

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών και της σχετικής αίτησης, καθώς και για τις ημερομηνίες των εξετάσεων αναρτώνται εγκαίρως στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.del.auth.gr

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ (1:46:04)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο