Νέα και άρθρα με θέμα: "Υπουργείο Δικαιοσύνης"


Πρόσληψη 10 ατόμων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (για την Κεντρική Υπηρεσία) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ...

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μία (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι μία (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας ως εξής:

Σύνολο θέσεων / Υπηρεσία

  • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών
  • 2 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη)
  • 1 θέση: Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδο)
  • 3 θέσεις: Ιατροδικαστική Υπηρεσία ...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο