Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΣΕΠ 2K/2023: Εβδομήντα δύο (72) θέσεις μόνιμου προσωπικού σε Επιμελητήρια

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (22 Θέσεις)
 • ΠΕ Μηχανικών (29 Θέσεις)
 • ΠΕ ΜΜΕ - Επικοινωνίας (1 Θέση)
 • ΠΕ Νομικών (3 Θέσεις)
 • ΠΕ Οικονομικού (2 Θέσεις)
 • ΠΕ Πληροφορικής (4 Θέσεις)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (1 Θέση)
 • ΤΕ Πληροφορικής (2 Θέσεις)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (3 Θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (3 Θέσεις)

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • ΥΕ Καθαριστριών (1 Θέση)

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης (βλ. εδώ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 31 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο