Νέα και άρθρα με θέμα: "Προκηρύξεις προσλήψεων δημοσίου"


ΑΣΕΠ 6Ε/2021: Έντεκα (11) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε διάφορούς φορείς του Δημοσίου

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η /2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 56/22.10.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά έντεκα (11) θέσεων και ειδικότερα μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ  Ν.Π.Ι.Δ.-Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική ...

Πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου, του ...

Πρόσληψη 200 ατόμων από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοινώθηκε ανακοινώθηκε η προκήρυξη πρόσληψης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια ενός (1) έτους, δίνοντας περαιτέρω τη δυνατότητα για παράταση ή ανανέωση της σύμβασης.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά ειδικότητα, είναι οι εξής:

Στην Κεντρική Υπηρεσία

  • ΠΕ ...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο