Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Μεταπτυχιακά > Πίνακας Μεταπτυχιακών
Αναζήτηση Μεταπτυχιακών
Πανεπιστήμιο/Φορέας Τμήμα/Σχολή Τίτλος Διάρκεια Δίδακτρα Κατευθύνσεις Προθεσμία Search Column Promoted Promotion Weight
Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης Νομική και Διοικητική Επιστήμη 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.
2. Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία
3. Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ
16/09/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης Νομική και Διοικητική Επιστήμη 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.
2. Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία
3. Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ 16/09/24
False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης Οικονομική Επιστήμη 4 εξάμηνα Δωρεάν 06/09/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης Οικονομική Επιστήμη 4 εξάμηνα Δωρεάν 06/09/24 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 06/06/22 Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 06/06/22 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/05/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 31/05/24 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
2. Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
3. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική
Έληξε 21/06/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
2. Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
3. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική Έληξε 21/06/24
False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα - Κατεύθυνση: «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» 3 εξάμηνα Δωρεάν 24/08/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα - Κατεύθυνση: «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» 3 εξάμηνα Δωρεάν 24/08/24 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα - Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 24/08/23 Πάντειο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα - Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 24/08/23 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 11/09/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 11/09/24 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Πολιτικής Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
2. Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική
Έληξε 17/05/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Πολιτικής Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
2. Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική Έληξε 17/05/24
False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιολογίας Εγκληματολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 10/07/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιολογίας Εγκληματολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 10/07/24 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία
3. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία
Έληξε 21/07/23 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία
3. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Έληξε 21/07/23
False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης
2. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ειδικεύσεις:
α) Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
β) Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων
Έληξε 22/05/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης
2. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ειδικεύσεις:
α) Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
β) Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων Έληξε 22/05/24
False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Πολιτική Επιστήμη
2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
Έληξε 05/05/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Πολιτική Επιστήμη
2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Έληξε 05/05/24
False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Επιστήμες 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 07/06/24 Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Επιστήμες 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 07/06/24 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων (Master's of Science in Social Psychology of Conflicts) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/09/21 Πάντειο Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων (Master's of Science in Social Psychology of Conflicts) 3 εξάμηνα Δωρεάν Έληξε 10/09/21 False 1
Πάντειο Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας Ψυχολογία (Μ.Sc in Psychology) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology)
2. Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις (Identities and Interpersonal Relationships)
3. Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Applied Cognitive and Developmental Psychology)
Έληξε 31/07/22 Πάντειο Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας Ψυχολογία (Μ.Sc in Psychology) 3 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology)
2. Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις (Identities and Interpersonal Relationships)
3. Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Applied Cognitive and Developmental Psychology) Έληξε 31/07/22
False 1
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο