ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Δύο Έμμισθες θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ και το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Προκήρυξη:

Το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο μεταδιδάκτορες ερευνητές στα πλαίσια χρηματοδοτούμενού ερευνητικού προγράμματος. Βασικό αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων προβλεπτικού αυτομάτου ελέγχου (model predictive control) με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης και εφαρμογές στον έλεγχο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Θέση 1

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει:

  • να είναι διδάκτορες χημικοί μηχανικοί
  • να διαθέτουν εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους
  • να διαθέτουν εμπειρία στην μοντελοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Επίσης, επιθυμητό - αλλά όχι απαραίτητο - προσόν είναι να διαθέτουν εμπειρία σε μεθόδους αυτομάτου ελέγχου.

Θέση 2

Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει:

  • να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι τμήματος πληροφορικής, ή φυσικής
  • να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε μεθόδους αυτομάτου ελέγχου, υπολογιστικής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:

  • Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής ΠαΔΑ (alexx@uniwa.gr)
  • Σαρίμβεης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΕΜΠ (hsarimv@central.ntua.gr)

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο