Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών» στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή, κ. Πέτρο Νικοπολιτίδη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά (email: phd_info@csd.auth.gr) από 9/2/2024 έως 23/2/2024 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  4. Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  10. Μια φωτογραφία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πληροφορικής έχει όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος συνεχίζει και ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου (σχετ. εγκύκλιος αριθμ. 135557/ζ1/2022).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. 2310 998411, email: phd_info@csd.auth.gr).

Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο