Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Π.Τ.Δ.Ε. σύμφωνα με την απόφαση της 10 ης Συνέλευσης της συνεδρίας της 17ης Απριλίου 2024 προκηρύσσει είκοσι έξι (26) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Β΄ κύκλου σπουδών (υποψηφίων διδακτόρων) για το πανεπιστημιακό έτος 2024-2025. Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων είναι η εξής:

➢ Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Θέσεις: Επτά (7)
Γνωστικά Αντικείμενα:
α. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: τέσσερις (4) θέσεις.
β. Παιδαγωγική: Ανάγνωση, εγγραμματισμός, φιλαναγνωσία: μία (1) θέση.
γ. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού φιλαναγνωσίας: μία (1) θέση.
δ. Ελληνικό λαϊκό παραμύθι: Παιδαγωγικές και ψυχολογικές διαστάσεις: μία (1) θέση.

➢ Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Θέσεις: Τέσσερις (4)
Γνωστικά Αντικείμενα:
1) Κριτικός ψηφιακός γραμματισμός: μία (1) θέση.
2) Κριτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: μία (1) θέση.
3) Μουσειακή εκπαίδευση και φυσικές επιστήμες: μία (1) θέση.
4) STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική και διαδίκτυο των πραγμάτων (IOT): μία (1) θέση.

➢ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Θέσεις: Τέσσερις (4)
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική των Μαθηματικών: τέσσερις (4) θέσεις

➢ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Θέσεις: Έξι (6)
Γνωστικά αντικείμενα:
1) Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του Μύθου: μία (1) θέση
2) Διδακτική της Λογοτεχνίας: μία (1) θέση
3) Η ποιητική της περιπλάνησης/Περιπλάνηση και Λογοτεχνία. Θεωρητικές και διδακτικές προεκτάσεις: μία (1) θέση
4) Λαογραφία: μία (1) θέση
5) Η θεατρική αγωγή στα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης: μία (1) θέση
6) Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και περιβαλλοντική εκπαίδευση: μία (1) θέση

➢ Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Θέσεις: Πέντε (5)
Γνωστικά Αντικείμενα:
1) Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία στην παιδική, εφηβική ή νεανική ηλικία: δύο (2) θέσεις
2) Ψυχική υγεία και ειδική αγωγή: δύο (2) θέσεις
3) Νευροψυχολογία και γλωσσικές λειτουργίες: μία (1) θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 την αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ επιλέγοντας το πεδίο «13. Αίτηση υποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή» με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet.

Συνημμένα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. (Το έντυπο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. http://www.primedu.uoa.gr/).
2) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3) Τεκμηριωμένη Ερευνητική Πρόταση-Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (έκταση 3-4 σελίδες) σε έντυπη μορφή.
4) Αντίγραφο πτυχίου.
5) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου.
6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
7) Αναγνώριση ισοτιμίας του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
8) Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). (Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
9) Αντίγραφο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
10) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
11) Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (εάν υπάρχουν).
12) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, καθώς και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 392/30-01-2023, τεύχ. β’).

Προκήρυξη | Αίτηση (wordpdf)


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο