Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την προκήρυξη μέχρι τριών (3) θέσεων για εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές για το Εαρινό εξάμηνο 2024.

Τμήμα: Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης
Σχολή: Νομική
Διάρκεια: 3-8 έτη
Αριθμός θέσεων: Μέχρι τρεις (3)
Κριτήρια επιλογής: Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη (αν χρειαστεί)
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 7 Δεκεμβρίου 2023
Έναρξη: Φεβρουάριο 2024
Γλώσσα: Όλες οι πτυχές του προγράμματος (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, συγγραφή διατριβής και υποστήριξη) πραγματοποιούνται στα ελληνικά και αγγλικά

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Οι φοιτητές αναμένεται να εμπλακούν σε έρευνα αιχμής, θεωρητικά καινοτόμα και μεθοδολογικά άρτια, που να συνεισφέρει στη γνώση και την πρόοδο των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών σαν επιστημονικού κλάδου.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στην:

 • Ανάπτυξη εις βάθος κατανόησης και κριτικής αποτίμησης εκ μέρους των φοιτητών της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των ερευνητικών μεθόδων στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης,
 • Ανάπτυξη κατανόησης και εφαρμογής των κατάλληλων ερευνητικών και επιστημονικών μεθόδων εκ μέρους των φοιτητών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του θέματος της διδακτορικής τους διατριβής,
 • Ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της απόκτησης εξειδίκευσης στο πεδίο της έρευνάς τους,
 • Εκπαίδευση των φοιτητών στον τρόπο διάδοσης των πορισμάτων της έρευνάς τους, των συμπερασμάτων και των προτάσεών τους, μέσω, επί παραδείγματι, δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά ή/και της παρουσίασης της εργασίας τους σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό και Πεδία Έρευνας

Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

 • Πολιτική οικονομία
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τρέχοντα ζητήματα
 • Κυπριακό πρόβλημα και κυπριακά ζητήματα
 • Ομοσπονδιακά συστήματα και ζητήματα διακυβέρνησης διεθνικών και πολυεθνικών κοινωνιών
 • Ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου
 • Δημόσια πολιτική

Καθηγητής Hubert Faustmann

 • Κυπριακή ιστορία της αποικιοκρατικής περιόδου 1878-1960
 • Σύγχρονη κυπριακή ιστορία και πολιτική μετά το 1960
 • Ιστορία και Πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου
 • Πολιτική των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο
 • Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Ιωάννου
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
 • Θεσμοί και διακυβέρνηση της ΕΕ
 • Εξευρωπαϊσμός
 • Κοινωνική πολιτική
 • Κράτος πρόνοιας
 • Εργατικό δίκαιο

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Κέντας

 • Θεωρίες διεθνών σχέσεων
 • Διεθνής και περιφερειακή ασφάλεια
 • Ευρωπαϊκή πολιτική

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

 • Θεωρία της ασφαλειοποίησης
 • Συγκρούσεις/επίλυση συγκρούσεων
 • Το μέλλον του πολέμου/κυβερνοπόλεμος και υβριδικός πόλεμος/ασύμμετρες απειλές (περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας)
 • Κατασκευή εθνικών στρατηγικών ασφάλειας στο πλαίσιο μεγάλων εθνικών απειλών
 • Κοινωνική κατασκευή των απειλών εθνικής ασφαλείας

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Χαραλάμπους

 • Ευρωπαϊκή συγκριτική πολιτική
 • Κινητοποίηση και κοινωνική διαμαρτυρία
 • Πολιτική της Νότιας Ευρώπης
 • Πολιτικά κόμματα, θεσμοί και ιδέες
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εθνική πολιτική

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννος Κατσουρίδης
Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος

 • Πολιτικά κόμματα (ριζοσπαστική αριστερά και ακροδεξιά)
 • Πολιτική της Νότιας Ευρώπης
 • Ευρωπαϊκή Συγκριτική Πολιτική
 • Πολιτικοί θεσμοί, Πολιτικές Ιδεολογίες, Πολιτική Κουλτούρα
 • Πολιτική κινητοποίηση, πολιτική βία, πολιτικές διαμαρτυρίας
 • Εξευρωπαϊσμός, Ευρωσκεπτικισμός

Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Κοντός

 • Πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και των μεσαίων περιφερειακών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή
 • Στρατηγικές ασφαλείας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό ζήτημα

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής

 1. Ακαδημαϊκά προσόντα: Πιστοποιημένο μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών πολιτικών επιστημών ή διεθνών σχέσεων ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, σε συνδυασμό με πιστοποιημένο πτυχίο στους πιο πάνω κλάδους ή σε σχετικό επιστημονικό πεδίο. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του προγράμματος θα αξιολογείται από την Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης. Αντίγραφα των πτυχίων θα πρέπει να προσκομιστούν ως μέρος μιας ολοκληρωμένης αίτησης συμμετοχής.
 2. Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να εμπεριέχει γενικές πληροφορίες για τους αιτούντες, τα προσόντα τους και τη σχετική τους εμπειρία.
 3. Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα όπου καταγράφονται όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που τους γνωρίζουν από το ακαδημαϊκό και/ή το επαγγελματικό περιβάλλον τους. Τουλάχιστον η μία από τις συστατικές επιστολές θα πρέπει να προέρχεται από πανεπιστημιακό ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έχει σπουδάσει στο παρελθόν.
 5. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency: Πτυχίο TOEFL (γραπτή εξέταση 600, ηλεκτρονική εξέταση 250, διαδικτυακή εξέταση 100) ή IELTS 6, Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τους αποφοίτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων. Η κατοχή πτυχίου επιπέδου Proficiency στην αγγλική γλώσσα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση ακόμη και στις περιπτώσεις που η διατριβή πρόκειται να συγγραφεί στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι η έρευνα για την ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται να περιλαμβάνει και αγγλόγλωσση βιβλιογραφία.
 6. Δημοσιεύσεις: Προηγούμενες πτυχιακές εργασίες/διατριβές και κάθε άλλη σχετική επιστημονική δημοσιευμένη μελέτη αναγνωρίζονται ως επιπρόσθετα προσόντα.
 7. Αρχική ερευνητική πρόταση: Μία αρχική πρόταση (1.000-2.000 λέξεις), όπου θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της έρευνας, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα και η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία, ως εξής:
  • Τίτλος
  • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (σύντομη)
  • Εντοπισμός των κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αιτιολόγηση για την προτεινόμενη έρευνα
  • Στόχοι
  • Υποθέσεις εργασίας
  • Μεθοδολογία έρευνας
  • Ηθικές προεκτάσεις (εάν υφίστανται)
  • Παραπομπές/Συστάσεις
 8. Δήλωση σκοπού συμμετοχής: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 9. Ατομικές συνεντεύξεις: Η Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει εάν θα διεξάγει συνέντευξη του υποψηφίου πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει την καταλληλότητα του υποψηφίου αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής, αξιολογήσει την αίτηση και (εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο) λάβει συνέντευξη από τον υποψήφιο, θα αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου και της αρχικής πρότασής του.
 10. Τελική αξιολόγηση: Η Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα ασκήσει την εξουσία επιλογής, αφού λάβει υπ’ όψιν της τη γενική ποιότητα, αξία και σκοπιμότητα της ερευνητικής πρότασης, την ποιότητα του προηγούμενου ερευνητικού έργου του υποψηφίου και τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμά του, την επίδοση του υποψηφίου στο πλαίσιο της ατομικής συνέντευξής του, καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ.

Διαδικασία Υποβολής

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Συντονιστή του Προγράμματος, Επίκουρο Γιάννο Κατσουρίδημέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση katsourides.y@unic.ac.cy.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: εδώ

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο