Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου διδάκτορα από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα με θέμα

 • Τυπικές Μαθηματικές Μέθοδοι για Ψηφιακό Υλικό

Περίληψη:

Η διατριβή θα διερευνήσει και αξιολογήσει υπάρχοντες Τυπικές Μεθόδους για σχεδίαση ψηφιακού υλικού, όπως Timing Diagrams, Duration Calculus, κλπ.

Το αποτέλεσμα της διατριβής θα είναι μία πλατφόρμα για Τυπική Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων, στο επίπεδο Μεταφοράς Καταχωρητών.

Απαιτούνται:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Μαθηματικών, Ηλ. Μηχανικών, Μηχ. Υπολογιστών ή Πληροφορικής.
 • Καλή γνώση μεθόδων σχεδίασης Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ψηφιακού Υλικού σε συνδυασμό με μαθηματικά για Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Περαιτέρω όροι, προϋποθέσεις, δικαιώματα, παροχές, υποχρεώσεις κλπ υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής, περιλαμβάνονται στον δημοσιευμένο Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του τμήματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση cs@uowm.gr από τις 16/1/2023 έως και τις 30/3/2023 τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
 2. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 5. Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ή Προϊστάμενο εταιρίας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σε υπεύθυνη θέση που γνωρίζει τις δεξιότητες του/της υποψηφίου σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα
 8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (προαιρετικά)
 9. Βραβεία/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 2467440030)

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο