Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΟΠΑ

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 1 η συνεδρίασή της (27/09/2023), να προβεί στην προκήρυξη μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Μ.Ε.), στο γνωστικό αντικείμενο 

«Η επίδραση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη συμπεριφορά αναζήτησης ποικιλίας των καταναλωτών»

και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Οδηγό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (εδώ).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023 ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 614, 622, 865,), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής Επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί / δημοσιευθεί από τον / την υποψήφιο/α.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε.

Τα υποδείγματα των απαιτούμενων εντύπων είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα του Οδηγού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α.: εδώ

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο